Home » 4x een speelse boekbespreking

4x een speelse boekbespreking

Het leesplezier van kinderen vergroten is een taak van het onderwijs. Toch zien veel kinderen op tegen hun boekbespreking, waardoor het leesplezier eerder afneemt dan groeit. Met de suggesties in dit artikel benader je de gevreesde boekbespreking op een speelse manier, waardoor kinderen ook bij het voorbereiden van de boekbespreking meer leesplezier ervaren.

Dit artikel is afkomstig uit het Praxisbulletin van oktober 2017. Praxisbulletin is een praktisch, onafhankelijk vakblad voor basis- en speciaal onderwijs en verschijnt 10x per jaar, waarvan één themaboek. Elke maand delen we een speciaal geselecteerd artikel uit de nieuwste editie! Meer weten? Kijk op de website van Praxis Bulletin.

Een kind wordt een vlotte lezer als het veel leest en als het met name in de vrije tijd voor zijn plezier een boek ter hand neemt. Dan neemt ook de woordenschat en taalvaardigheid toe, waardoor lezen nog prettiger wordt en de leesvaardigheid verder groeit. Dat leesplezier vergroten is de taak van het onderwijs. Helaas zijn traditionele boekbesprekingen en boekverslagen niet het meest geschikt voor dit doel. Kinderen vinden het vervelend om een samenvatting te moeten maken, allerlei vragen te moeten beantwoorden die slechts goed of fout zijn en om te moeten spreken voor de groep. Met de volgende suggesties benader je het bespreken van boeken, het delen van leesplezier en de eerste stappen naar literatuureducatie op een speelsere manier.

1. Leeslogboek

Kinderen vinden het altijd leuk om iets in te vullen. Een leeslogboek is daarom een aantrekkelijke manier om kinderen te laten reflecteren op een gelezen boek. Wees erop alert dat je als leerkracht geen oordeel geeft bij het bekijken van de logboeken. Het gaat niet om presteren, maar om een geheugensteuntje en om in de toekomst gemakkelijker geschikte boeken te kiezen.

2. Werkbladen

Je kunt zelf verschillende opdrachtbladen maken waaruit de kinderen na het lezen van een boek kunnen kiezen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende opdrachtbladen:

  • Bedenk een nieuwe titel voor dit boek en ontwerp een nieuwe voorkant.
  • Maak een stripverhaal over een hoofdstuk uit dit boek.
  • Noem vijf dingen die je hebt geleerd uit dit boek. Kun je er iets over vertellen?

3. Boekenkring

Kinderen worden het meest gemotiveerd een boek te lezen als hun vriendjes en vriendinnetjes er enthousiast over zijn. Samen praten over boeken op niet-schoolse wijze – waarbij kinderen hun leeservaring kunnen delen – is daarom heel effectief. Laat tijdens een boekenkring telkens drie tot vier kinderen iets vertellen en laat ze daar vooral vrij in. Alles kan en mag eerlijk worden gezegd, ook al kraken ze een boek totaal af. Na afloop mogen de andere kinderen vragen stellen of iets opmerken.

4. Voor de klas

Wil je toch dat kinderen een boekbespreking voor de klas houden, pak het dan eens anders aan. Een interview met een boekenheld werkt bijvoorbeeld fantastisch – zeker voor de middenbouw. Een kind mag dan een personage uit zijn boek verbeelden, al dan niet met een klein rekwisiet of masker om in stijl ten tonele te verschijnen. 

Meer lezen? Download nu het complete artikel uit Praxisbulletin!

Hoe pak jij boekbesprekingen aan? Traditioneel of juist ook op speelse wijze? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

De ideale les in 6 stappen

De ideale les een onhaalbaar streven? Allesbehalve. Soms is een eenvoudige aanpak heel effectief. Bekijk dit stappenplan maar eens.

Bekijk

Zo vergroot je ouderbetrokkenheid

Betrokken ouders dragen in grote mate bij aan de ontwikkeling van ieder kind. Met deze tips vergroot je de ouderbetrokkenheid.

Bekijk
Een spreker op een diploma-uitreiking

Column: Diploma-uitreiking

Directeur Danny Weeda bespreekt het vaste stramien van de diploma-uitreiking, met alle praatjes die daarin standaard voorkomen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.