Home » 4 tips voor peer feedback

4 tips voor peer feedback

Als docent kun je zelf feedback geven, maar je kunt er ook voor kiezen om leerlingen het werk van elkaar te laten beoordelen. Bij peer feedback gaan leerlingen met elkaar in gesprek om van elkaar te leren. Dit kan leiden tot beter leren – voor beide leerlingen. Ga je er ook mee aan de slag? Lees dan eerst even dit artikel.

Door te reflecteren op het werk van anderen helpen leerlingen niet alleen hun medestudenten. Ook leren ze er hun eigen werk beter van te evalueren. Ze leren bijvoorbeeld welke beoordelingscriteria van belang zijn en hoe ze die kunnen toepassen op hun eigen werk. En de leerling die feedback ontvangt, leert op de feedback te reflecteren en anticiperen, wat zorgt voor een beter leerresultaat. Daarnaast levert peer feedback jou als docent de nodige tijdwinst op. Leerlingen ontvangen meer feedback, zonder dat jouw werklast toeneemt.

1. Duidelijke instructie

Wanneer je wilt dat leerlingen elkaar peer feedback geven, is het belangrijk om ze daarbij te voorzien van een duidelijke instructie. Wat is het doel van de feedback? Op welke specifieke dingen kunnen ze letten? En: hoe formuleer je die feedback? Geef leerlingen ook de nodige beoordelingscriteria mee, dan hebben ze iets om naar te refereren. Door hier vooraf voldoende tijd voor te nemen, neemt niet alleen de betrokkenheid van de leerling toe. Ook de kwaliteit van de feedback neemt toe en daarmee het eindresultaat.

2. Argumenten

Bij het geven van feedback is het belangrijk om je standpunten te onderbouwen met argumenten. Om die reden is het belangrijk dat leerlingen weten hoe ze iets moeten beargumenteren. Vergeet dus niet om hier voldoende aandacht aan te besteden. Lesmateriaal over argumentatie vind je online onder meer bij Wikiwijs en Stichting Nederlands Debat Instituut.

3. Suggesties voor verbeteringen

Een van de voordelen van peer feedback is dat de ene leerling feedback krijgt van de andere. Kortom: van iemand die door een soortgelijke bril naar de opdracht kijkt. Vanuit dat oogpunt zijn suggesties voor verbeteringen erg interessant. Samen zie je immers meer dan alleen. Waar kan de medeleerling misschien nog wat punten scoren? Op welke manier zou de leerling dat zelf doen? Stimuleer de ene leerling om naar de opdracht te kijken alsof hij ‘m zelf moet verbeteren. Deze feedback helpt de andere leerling gauw verder op gang.

4. Stel vragen

Wanneer leerlingen elkaar peer feedback geven, is het niet alleen belangrijk dat degene die feedback geeft wordt geïnstrueerd. Voor de leerling die feedback ontvangt, is het net zo belangrijk om te weten hoe hij de feedback het beste ter harte kan nemen. Bijvoorbeeld door vragen te stellen en door te vragen wanneer de leerling (een deel van) de feedback niet helemaal begrijpt. Is de leerling het niet eens met de ontvangen feedback? Dan is argumenteren (zie hierboven) net zo belangrijk. Het kan ervoor zorgen dat de leerling die feedback geeft de opdracht op een andere manier gaat bekijken. Zo komen leerlingen samen tot de juiste verbeteringen.

Heb jij nog een goede tip voor het geven van peer feedback? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Twee kinderen steken hun vinger op

Het belang van filmeducatie

Filmleraar van het jaar regio Midden Astrid van der Knaap deelt haar visie op filmeducatie en geeft tips.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.