Home » 13 tips voor je functioneringsgesprek

13 tips voor je functioneringsgesprek

Het hoort erbij; functioneringsgesprekken met je directie over je ontwikkeling en persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Maar een functioneringsgesprek is geen eenrichtingsverkeer. Het is juist bedoeld om over jouw ontwikkeling te praten. Met deze tips kom je goed beslagen ten ijs!

 1. Begin je net als leerkracht of werk je op een nieuwe school? Check vooraf hoe de gesprekkencyclus op school werkt. Wanneer vinden welke gesprekken plaats? Wat wordt er van jou verwacht? Met wie voor je de gesprekken? Is er een vast format voor?

 2. Vraag van tevoren welke punten er vanuit de directie ter sprake zullen komen. Maak zelf ook een (kort) lijstje met punten die je zou willen bespreken. Lever dat lijstje ook aan.

 3. Maak een lijstje van je successen van het afgelopen jaar, gebeurtenissen of ontwikkelingen waar je tevreden over bent. Neem het mee naar het gesprek.

 4. Een functioneringsgesprek heeft tijd nodig. Neem het serieus en ga niet akkoord met een afspraak in een pauze of vlak voor een andere afspraak.

 5. Stel jij zit aan de andere kant van de tafel: jij bent de directeur. Wat zou je dan willen weten? Probeer vragen te bedenken die gesteld kunnen worden. Wat ging goed de laatste tijd, wat liep stroef? En nog belangrijker: welke antwoorden kun je geven?

 6. Bedenk vooraf wat je graag nog zou willen doen of willen leren, dit is het moment om het aan te geven. Een nieuwe studie of een andere functie kun je nu bespreekbaar maken!

 7. Maak aantekeningen tijdens het gesprek! Ook al is dat niet je gewoonte, het is echt handig om belangrijke zaken kort te noteren. Je kunt dan later checken of het ook in het verslag terugkomt.

 8. Als je afspraken maakt tijdens het gesprek, vraag dan om een deadline. Wanneer wordt de afspraak gecheckt? Spreek een datum af.

 9. Het is gebruikelijk dat de directie het verslag van het gesprek schrijft, vraag ernaar voordat het gesprek begint. Misschien is het bij jullie net anders en sta je ineens voor een verrassing.
 10. Bespreek geen koetjes en kalfjes tijdens het functioneringsgesprek, zelfs niet als jullie elkaar al jaren kennen. Gezellig kletsen kan achteraf weer.

 11. Zeg het gewoon eerlijk als je iets niet begrijpt. Vraag om uitleg, er is niets vervelender dan thuiskomen en denken: Wat bedoelden ze nou toch?

 12. Lees het verslag goed en als je denkt dat het toch anders moet, pas het aan in overleg met je directie. Dit verslag gaat in je dossier, het moet kloppen. Als dat niet kan: teken dan alleen voor gezien en niet voor akkoord. Vraag of jouw bezwaren wel toegevoegd kunnen worden als aparte aantekeningen bij het verslag.

 13. Wacht niet tot het functioneringsgesprek als je ergens mee zit. Klop dan gewoon eerder aan bij de directie!

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat vermoeid op zijn bureau ligt met een bordje Help!

Lied van de maand: Ik heb het zo druk!

Even lekker klagen: we hebben het zo druk! Hier vind je een liedtekst, een ingezongen lied, een karaokeversie en tips voor je les.

Bekijk
Een klas vol jongens in een oude jongensschool

Luistertip: De Jongensschool

In de documentaire De jongensschool onderzoekt Jan Maarten Deurvorst zijn herinneringen aan een van de laatste jongensscholen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.