Home » Zomerschool? 6 voordelen!

Zomerschool? 6 voordelen!

In verhouding tot andere westerse landen ligt het gemiddelde aantal zittenblijvers in Nederland hoog. Om dit aantal te reduceren, wordt de zomerschool gezien als een belangrijk middel. Het complete schooljaar overdoen is in veel gevallen namelijk helemaal niet nodig. Maar wat is een zomerschool precies? En welke voordelen heeft het?

Slechts de helft van de zittenblijvers slaagt erin om later een diploma te halen op zijn schoolniveau. Daarmee is zittenblijven niet erg effectief, oordeelt de Onderwijsinspectie. Doubleren zou niet alleen onlogisch klinken – alle stof herhalen, inclusief die van de beheerste vakken – het werkt ook demotiverend. Niet gek dus, dat maar vijftien procent van alle middelbare scholen doubleren ziet als dé oplossing, zoals blijkt uit het rapport over doubleren in het vo van de Onderwijsinspectie. Bijna de helft van het aantal bevraagde scholen twijfelt wél aan het nut van zittenblijven. Je download het volledige rapport van de Onderwijsinspectie hier.

Wat werkt wel?

Volgens de Onderwijsinspectie kan door maatwerk en individuele begeleiding het aantal zittenblijvers naar beneden worden gebracht. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een extra lesprogramma in de vorm van een zomerschool. Leerlingen volgen gedurende een of meerdere weken extra onderwijstijd binnen hun eigen school. Taal en rekenen vormen de kern van het zomercurriculum.

Doel van zomerschool

Het belangrijkste doel van een zomerschool is voorkomen dat leerlingen in de loop van de zomervakantie achteruitgaan in prestatieniveau, waardoor ze het nieuwe schooljaar met een achterstand starten of dat ze – in geval van een voorwaardelijke overgang – alsnog blijven zitten. Naast het bijspijkeren of op peil houden van kennis, heeft de zomerschool nog een doel: een nuttige invulling van de zomervakantie. Veel (potentiële) zittenblijvers komen in hun vrije tijd weinig in aanraking met activiteiten die stimulerend zijn voor hun ontwikkeling. Daarom wordt op zomerschool naast de kernvakken ook aandacht besteed aan educatieve en belevingsgerichte activiteiten zoals actieve buitenlessen en excursies.

6 voordelen

Naast het feit dat zomerscholen worden gesubsidieerd door de overheid, biedt een zomerschool nog meer voordelen:

  1. In een of meerdere weken kan een leerling het doel bereiken alsnog over te gaan naar het volgende leerjaar.
  2. Er wordt gewerkt in kleine groepen, dus er is veel aandacht voor de leerling.
  3. Er is veel tijd en ruimte voor het stellen van vragen.
  4. Leerlingen leren een andere kant kennen van het ‘naar school gaan’. Ze ervaren dat leren ook leuk kan zijn.
  5. Er worden activiteiten georganiseerd die leerlingen op een andere manier in hun ontwikkeling stimuleren, zoals een museumbezoek.
  6. De opgedane kennis van de leerlingen heeft geen kans weg te zakken. Hij leert zelfs van alles en nog, dus begint hij fris en vol kennis aan het nieuwe schooljaar.

Hoe kijk jij aan tegen de opmars van zomerscholen? Biedt jouw school deze service al of zou je dat wel zien zitten? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Zo vergroot je ouderbetrokkenheid

Betrokken ouders dragen in grote mate bij aan de ontwikkeling van ieder kind. Met deze tips vergroot je de ouderbetrokkenheid.

Bekijk
Een spreker op een diploma-uitreiking

Column: Diploma-uitreiking

Directeur Danny Weeda bespreekt het vaste stramien van de diploma-uitreiking, met alle praatjes die daarin standaard voorkomen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.