Home » Materiaal 12+ » Oversterfte levert geld op, wat doen we daarmee?

Oversterfte levert geld op, wat doen we daarmee?

Geest loopt door park

De staat heeft door oversterfte een overschot op specifieke delen van de begroting, zoals de oudedagsvoorziening (AOW). Mag dat geld dan ook aan andere zaken besteed worden? Het schaarsteprobleem dient zich ook hier aan, want elke euro kan maar één keer worden uitgegeven terwijl de behoeften (vrijwel) oneindig zijn. Bekijk de video ‘Oversterfte levert de staat honderden miljoenen op’.

Opdrachten

1 Leg uit dat de betaalbaarheid van de AOW verbetert als de levensverwachting daalt.

2 Leg uit dat er sprake is van verplichte solidariteit tussen de generaties bij de AOW.

De vakbonden willen de pensioenleeftijd verlagen met het geld dat vrijkomt door de oversterfte. Dat kost de overheid echter 2 miljard euro per jaar.
3 Geef twee oorzaken waarom het verlagen van de pensioenleeftijd kan leiden tot een verslechtering van het overheidssaldo.

Het verlagen van de pensioenleeftijd (AOW-leeftijd) is te duur, zo blijkt uit de video. Het geld dat over is vanwege besparingen op de AOW mag in principe ook niet worden besteed aan andere beleidsterreinen zoals wegen of onderwijs; dat zou ‘oneigenlijk gebruik’ zijn. Pieter Lakeman wil dat het geld naar deelnemers van pensioenfonds ABP gaat.
4 Bespreek met je klasgenoot of dit volgens jullie oneigenlijk gebruik is. Bespreek het verschil tussen AOW (eerste pijler) en aanvullend pensioen (tweede pijler).

5 Bedenk een andere mogelijkheid om het overgebleven geld te besteden waarbij er geen sprake is van ‘oneigenlijk gebruik’ van geld.

Alleen vwo:
6 Leg uit wat Lakeman bedoelt met ‘indexatie’. Gebruik het begrip ‘waardevast’ of ‘reële waarde’.

7 Waar moet de overheid volgens jou de 200 miljoen euro per jaar aan uitgeven? Bespreek dit met je klasgenoot.

Meer lezen?
Lakeman wil met massaclaim tegen ABP en de staat indexatie pensioenen afdwingen

Van de makers van Praktische Economie en Economisch bekeken

Antwoorden bekijken

Om de antwoorden te kunnen zien, moet je zijn ingelogd. Heb je nog geen account? Meld je dan nu aan! Het is GRATIS.

Andere Actuele opdracht Economie

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.