Home » Materiaal 12+ » Begrotingswoede Kamer zorgt voor te groot tekort

Begrotingswoede Kamer zorgt voor te groot tekort

De Tweede Kamer gebruikte haar recht van amendement om de Rijksbegroting met een paar miljard euro te verbouwen. Maar daarmee speelt Nederland niet volgens de EU-regels. Maakt dat wat uit? Wat vind jij?
Lees het artikel: Begrotingswoede Kamer duwt tekort volgend jaar door 3 procent heen

Opdrachten

1 Hoe heet het beleid waarbij de overheid via inkomsten en uitgaven de vraag beïnvloedt?

2 Leg met gebruikmaking van de bron uit dat de overheid ruilt over de tijd door de uitgaven nu op te voeren en het tekort te laten stijgen.

3 Draagt de overheid volgens de bron in positieve of negatieve zin bij aan de (totale) bestedingen / effectieve vraag? Motiveer je antwoord.

4 Leg uit waarom EU-landen hun begrotingstekort moeten beperken tot 3,0 procent van het bbp. Geef tenminste drie redenen en gebruik de begrippen ‘convergentie’, ‘inflatie’ en ‘rente’.

5 Is de zin ‘Dat is 0,2 procent meer dan was begroot’ juist? Leg je antwoord uit.

De begrotingsregels (in het Stabiliteitspact) worden sinds jaar en dag met voeten getreden, mede omdat ze moeilijk te handhaven zijn.
6 Geef hiervoor een verklaring met behulp van het begrip ‘gevangenendilemma’.

7 Ben jij het eens met de maatregel om geld uit het Nationaal Groeifonds te gebruiken om de accijns niet te verhogen (de korting te behouden)? Leg je antwoord uit met één of meerdere argumenten.

Antwoorden bekijken

Om de antwoorden te kunnen zien, moet je zijn ingelogd. Heb je nog geen account? Meld je dan nu aan! Het is GRATIS.

Andere Actuele opdracht Economie

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.