Tag: denken

Wat hebben jongens van ons nodig?

Waarom doen jongens het in het onderwijs nu relatief slechter dan meisjes en wat is daaraan te...

Tip: platform Taalgericht Vakonderwijs

Taal, leren en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om die reden is taalgericht vakonderwijs essentieel voor...