Home » Populair op OVM in 2013: deel 2

Populair op OVM in 2013: deel 2

Ook voor Onderwijs van Morgen was 2013 een goed jaar. Gepersonaliseerd leren, Massive Open Online Courses (MOOC’s) en digitale (sociale) toepassingen zijn onderwerpen die het goed hebben gedaan op onze blog. Voor we er na de vakantie weer fris tegenaan gaan in dit nieuwe jaar, blikken we met het tweede deel van deze serie nog eenmaal terug op de meest gelezen artikelen van 2013.

 

Hoe u start met sociale media in de klas
Begin 2013 gaf Remco Bron op het Nask-congres een lezing over hoe je als docent kunt beginnen met het gebruik van sociale media in de klas. Daarbij hanteert hij een stappenmodel waarbij je begint met een experiment en eindigt met het delen van je bevindingen. Maar ook feedback en een uiteindelijke keuze – de go or no go – zijn van groot belang voor het slagen van jouw integratieproject. ‘Na een uitgebreide feedbackronde is het tijd om knopen door te hakken. Heeft het project kans van slagen of zitten er toch te veel haken en ogen aan? Of is het met een aantal aanpassingen toch een geslaagd project? In deze fase beslist u, op basis van de bevindingen uit de feedbackronde, of u wel of niet doorgaat met het project.’

 

Samen leren: digitale media in het klaslokaal
In 2013 presenteerden Mijn kind online en Kennisnet de resultaten van het onderzoek Samen leren – Tieners en sociale media. In een 60 pagina’s tellend rapport wordt ingegaan op de vraag hoe sociale media en internet een bijdrage leveren aan het leren van jongeren tussen de 10 en 18 jaar. ‘Wat kunnen we leren van het rapport?’ is de vraag die in dit artikel centraal staat. Daarbij ligt de focus op het (online-) mediagebruik van leerlingen. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat leerlingen sociale media in de klas nog helemaal niet zo belangrijk vinden: ‘Opvallend is dat leerlingen aangeven vooral de onderwijskwaliteit van de docent belangrijk te vinden. Meer social media in het klaslokaal, hoewel gewenst, wordt door scholieren (nog) niet als zeer belangrijk gezien.’

 

Serious gaming in het voortgezet onderwijs
Serious gaming. In het onderwijs nog niet echt serious business, maar wat niet is kan nog komen. Op dit moment is serious gaming geen vast onderdeel van de dagelijkse lespraktijk, maar er zijn al heel wat scholen die deze manier van leren inzetten om een hoger leerrendement te bereiken. Ook blijkt uit onderzoek dat informatie via een game beter beklijft en dat de leerlingen meer vertrouwen hebben in het kunnen toepassen van de lesstof. ‘Voor het onderwijs is serious gaming na internet misschien wel de belangrijkste technologische ontwikkeling sinds de uitvinding van de boekdrukkunst’, Aldus dr. Hans Korteling, hoofdauteur van de TNO-studie Transfer of Gaming.’ Of dat inderdaad zo is daar krijgen we in 2014 wellicht wat meer duidelijkheid over.

 

5x personalized learning in Finland
In het Finse onderwijs is er al vanaf het begin van de onderwijsloopbaan veel aandacht voor de individuele leerling. Zo blijven docenten langer verbonden aan een klas zodat er meer zicht is op de ontwikkeling van de leerling en ook is er veel aandacht voor differentiatie in de klas. Verder zijn gepersonaliseerde toetsing en keuzevrijheid van de leerling punten waarop het Finse onderwijs verschilt van de Nederlandse aanpak. Maar ook de open sfeer op veel Finse scholen – docenten eten in de pauze bijvoorbeeld ‘gewoon’ mee met de leerlingen in de gezamenlijke aula – lijkt bevorderlijk te zijn voor het persoonlijke contact met de leerling. Wat vind jij van deze gepersonaliseerde aanpak?

 

Zinvol internetten: de MOOC
Michiel Stadhouders kwam in zijn blog met de suggestie om een MOOC te gebruiken als aanvulling op het huidige klaslokaal. Waarschijnlijk is dit ook de richting waarin we moeten kijken. Een MOOC ter verdieping van een besproken onderwerp uit de aardrijkskundeles of misschien een MOOC waarin meer (historische) context wordt geboden bij natuurkundige of wiskundige theorieën. Voor scholieren die zich niet voldoende uitgedaagd voelen door de reguliere stof zijn dergelijke aanvullende online cursussen misschien interessant. Deze aanvullende MOOC’s zouden bovendien kunnen dienen als extra voorbereiding op een vervolgopleiding. Hoe nu verder? Er zijn diverse toepassingen van MOOC’s in het voortgezet onderwijs denkbaar. Er zal een vertaalslag moeten plaatsvinden waardoor zo’n open online cursus qua opzet beter aansluit bij de behoefte van een middelbare scholier.

 

Welke artikelen en onderwerpen op Onderwijs van Morgen zijn jou bijgebleven? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een escalatieladder in de klas?

De escalatieladder is een populaire manier om een conflict in kaart te brengen. Maar: wat kun je nou met zo'n ladder? In dit artikel lees je er alles over.

Bekijk
Een meisje zit in het gras te lezen

Boekentips juli 2024

Verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.