Antwoorden instapspel Taal

Tijdens het instapspel taal kan ieder groepje de antwoorden nakijken met behulp van het antwoordenboek.

Bekijk

Vervangende dictees

Tijdens enkele dictees kunnen de kinderen woorden overschrijven van de bladspiegel.

Bekijk

Spellinghulpjes

De spellinghulpjes van Taal actief Spelling hebben we voor u vergroot naar A4-formaat en in een printbaar document gezet.

Bekijk

Taal actief in combinatiegroepen

Taal actief ondersteunt het werken in combinatiegroepen. De handleiding bevat voor elke les een organisatieschema voor combinatiegroepen.

Bekijk