Een initiatief van Malmberg

NRO: Meer zin in bètavakken door vernieuwende onderwijsaanpak


Omdat de vraag naar jonge mensen met een bètastudie of -beroep steeds groter wordt, is het belangrijk om leerlingen al op jonge leeftijd warm te krijgen bètavakken. Uit een onderzoek van Universiteit Utrecht blijkt dat leerlingen een positiever beeld krijgen van bètavakken én dat hun houding ten opzichte van een bètastudie beter wordt, als tijdens de les gebruik wordt gemaakt van vernieuwende onderwijsmethoden.

Onderwijsonderzoekers van Universiteit Utrecht deden, onder leiding van Arthur Bakker, een grootschalig onderzoek naar de effecten van vernieuwend onderwijs op de attitude en prestaties van leerlingen ten aanzien van wiskunde en natuurwetenschappen (natuurkunde, biologie en scheikunde). Om die effecten in kaart te brengen, analyseerden de onderzoekers de resultaten van 65 geselecteerde bèta-experimenten die in de periode 1989-2014 zijn uitgevoerd in primair- en voortgezet onderwijs.

Vroeg beginnen
Onder meer onderzoekend leren, computerondersteund onderwijs, samenwerkend leren en contextrijk leren (aan de hand van voorbeelden uit de praktijk) blijken een positieve invloed te hebben op de houding en prestaties van leerlingen ten aanzien van wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde. Wel blijken deze methoden meer effect te hebben op de basisschool dan op de middelbare school. Op basis daarvan is te stellen dat vroeg beginnen, dus op de basisschool, de kans op succes vergroot.

Wilt u meer weten over het onderzoek? Lees dat het volledige bericht op de website van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) of download het onderzoeksrapport van Universiteit Utrecht.

Merkt u in de praktijk ook dat vernieuwende, actieve werkvormen een positief effect hebben op uw leerlingen?

Bron: Vaessen et al. (2015). Effecten van vernieuwende onderwijsaanpakken op attitudes en leerprestaties in de bètavakken. Universiteit Utrecht 2015.

Welkom! Hier kan je discussiëren over het onderwijsnieuws, tips uitwisselen, vragen stellen en inhoudelijk bijdragen aan artikelen. Reacties die niet in overeenstemming zijn met onze richtlijnen worden geweigerd. Het kan even duren voordat jouw reactie zichtbaar is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

Advertentie

Volg OvM

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
likes
0 K
volgers

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderwijs van Morgen. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van onderwijs ontwikkelingen, trends en tips.