Een initiatief van Malmberg

Hoe toets je 21e eeuwse vaardigheden?

Toetsuitslagen. Ze zeggen iets over hoe je ervoor staat. Handig. Van alle leerlingen samen zeggen ze iets over de kwaliteit van het onderwijs op je school. Handig. Ze managen de verwachtingen van je toekomstige werkgever of vervolgopleiding. Handig. Goed dus, dat het Centraal Schriftelijke Examen en de CITO-toets er zijn.

Of is dat maar een deel van het verhaal? We leven immers in de 21e eeuw. De alomtegenwoordige turflijsten zeggen niet zo heel veel meer dan hoe je past in het huidige systeem. En over je parate kennis en vaardigheden natuurlijk. Belangrijk, maar in de werkelijkheid van nu, en zeker die van morgen, hebben we daarnaast vooral informatie nodig over hoe we scoren op indicatoren voor succesvol leren en leven, zoals (op afstand) samenwerken, je gemakkelijk aanpassen, creatief denken, authenticiteit, probleemoplossend vermogen en inter- en intrapersoonlijke vaardigheden. Noem het de 21e eeuwse vaardigheden.

 

Maar nu komt het lastige. Toetsen van wat je goed of fout kunt rekenen is gemakkelijk. Een ‘d’ waar ‘dt’ had moeten staan is gewoon een punt eraf. Met rode pen! Maar hoe toets je 21e eeuwse vaardigheden? Wanneer heb je objectief gezien een 7,5 verdiend voor creativiteit, een 8 voor kritisch denken en een 6 voor probleemoplossend vermogen? Of nog lastiger: hoe weet je wanneer je het voor een specifieke baan of vervolgopleiding gewenste niveau van zelfsturend vermogen hebt bereikt

 

Deels is dit probleem best op te lossen. Kijk aandachtig naar het gedrag van een leerling in twee of drie verschillende situaties – noem het assessments – en je weet al erg veel. Geef geen cijfer, maar een indruk. ‘Die redt het wel…’ of ‘Met wat sturing en structuur van buitenaf moet het gaan lukken…’ Doe dat met een deskundig team van docenten of begeleiders om het oordeel meer valide te maken. Je kunt de vaardigheden soms beschrijven in competenties met niveaus. Op het hoogste niveau heeft een leerling dan bewezen dat hij ‘in complexe projecten met meerdere stakeholders tot een werkbare planning kan komen’. Een probleem blijft over. Deze manier van toetsen biedt geen keihard cijfer, geen ultieme meetbaarheid. Maar misschien is het wel een 21e eeuwse vaardigheid daarmee om te kunnen gaan.

Hoe zou jij je leerling beoordelen op zijn/haar 21e eeuwse vaardigheden?

Welkom! Hier kan je discussiëren over het onderwijsnieuws, tips uitwisselen, vragen stellen en inhoudelijk bijdragen aan artikelen. Reacties die niet in overeenstemming zijn met onze richtlijnen worden geweigerd. Het kan even duren voordat jouw reactie zichtbaar is.

15 Responses

 1. Waarom heeft dit betrekking op 21e eeuw vaardigheden? We leiden al langer kinderen voor meer op dan alleen foutloos spellen en rekenen. Onderwijs heeft altijd gestaan voor een goede voorbereiding op de maatschappij later.

  Vroeger betekende dat inderdaad perfecte beheersing van rekenen en taal, omdat dat vaardigheden waren die later in een beroep het meeste betaalden. Toen kwam de verschuiving naar de vrije geest en de nadruk op creativiteit en sociale vaardigheden, getuige de verschillende soorten onderwijs die er nu zijn met ruimte voor zelfontplooiing van het kind.

  Tegenwoordig leiden we kinderen dus op tot een gemixt totaalpakket, waarbij taal en rekenen door docenten niet het allerbelangrijkst wordt gevonden. Zelfredzaamheid met betrekking tot sociaal functioneren, nadenken, meningvormen etc. staan veel meer op de voorgrond. Daarom is ook de voorspellende waarde van de Cito misplaatst, het oordeel van de leerkracht moet als zwaarste tellen, omdat deze verder kan kijken dan de cijfers. Sommige scholen zijn ook zo slim om hieraan veel waarde te hechten, maar helaas is nog zon 60% overtuigt van de kracht van de Cito als voorspeller.

 2. ‘@Erno Mijland en Michiel Fleerkate. Een behartenswaardig artikel Erno. En op een bepaalde manier sla je de spijker op de kop. Je spreekt over assessment in plaats van toetsen. Is er verschil? Volgens mij wel. Toetsen gaat meer over expliciete, dus gemakkelijk meetbaar kennis en vaardigheden, terwijl assessment zich meer richt op de impliciete kennis en vaardigheden die een persoon zich in de loop van de tijd heeft eigen gemaakt. “Impliciet” kennis is voor een belangrijk deel de bijvangst van het traditionele leerproces. In mijn slotartikel over het expeditiemodel en de toekomst van het onderwijs kom ik hier op terug.

 3. Aardig stuk. Wat ik belangrijk vind is dat nieuwe leerkrachten goed worden opgeleid (niet alleen op de Pabo maar ook de jaren dat ze nieuw in het onderwijs werkzaam zijn) zodat ze leren kijken naar kinderen en hier hun onderwijs op inrichten. Dat ze kinderen zien, ze kunnen helpen in hun ontwikkeling en daardoor gezamenlijk als team zorgen dat de kinderen een passend (voor zover dat al kan op die leeftijd) advies krijgen voor de middelbare school. Je hoeft niet alles te toetsen en te meten om (de mogelijkheden op dat moment van) kinderen te kennen. Wij zijn geen voorspellers, kinderen zullen zelf moeten waarmaken wat ze kunnen, maar wij kunnen wel een omgeving scheppen waarin ze zich zoveel mogelijk mogen ontwikkelen. Dat doe je ook door niet de nadruk alleen maar op het product te leggen, maar ook op het proces. Wel duidelijk blijven over het niveau tov de rest van NL, aangezien kinderen en ouders in gr 8 niet voor verrassingen moeten komen te staan.

 4. Is het niet zo, dat het er steeds meer op neer zal komen, dat leerlingen hun competenties moeten etaleren, in plaats van dat ze per formele toets worden vastgesteld? De ontwikkelingen rond het digitale portfolio, waarin leerlingen resultaten van hun werk, (versalgen etc.) kunnen tonen in een elctronische map in de cloud, een goed voorbeeld hiervoor. Daarnaast is er een ontwikkeling gaande, waar leerlingen hun competenties kunnen tonen in een virtuele (gesimuleerde) wereld, al dan niet voorzien van expleciete toetselementen. Gehele competenties toesten in (bijna) praktijksituaties, daar zal het op aan komen, “ouderwetse” toetsen, die alleen toetsen op kennis en primitieve deelvaardigheden, zullen geleidelijk aan verdwijnen.

 5. Hieronder wordt inderdaad de ontwikkeling beschreven van toetsen naar assessment, alleen de vraag is of de overheid aan deze ontwikkeling wel meewerkt. Van Bijsterveldt legt namelijk de nadruk op rekenen en taal, en ook leerlingvolgsystemen die nu worden ontwikkelt leggen de nadruk op rapportage ipv competenties (kennis, vaardigheden en attitude). Echter, ben ik het met onderstaande eens dat deze wel steeds meer de nadruk krijgen. Een goed voorbeeld is Duitsland waar ze al langer met een woordrapport werken, oftewel geen cijfers, maar een verhaal over de leerling en zijn ontwikkeling.

 6. In de jaren dat ik mijn basisschool genoot stond er onder de cijfers van de diverse vlakken, ook ruimte voor een beschrijvend oordeel aan verschillende competenties: vlijt, doorzettingsvermogen, omgang in de klas, et cetera. Deze ‘kwalificaties’ mogen mijn inziens direct terug op de rapporten in het primair en voortgezet onderwijs. De kwalificaties vinden hun voorspellende waarde als zijnde handvatten volgens mij voornamelijk binnen het onderwijstype waar de leerling zich bevindt, én in de pedagogisch-didactische aanpak van leerkracht / docent die de leerlingen in de klas heeft of krijgt.

  Het meten (de effectiviteit van….) van de 19th/20th/21th-century-skills zit hem volgens mij in de prestaties in het opvolgend / vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt en niet zozeer binnen het onderwijstype zelf. Wij leiden immers leerlingen op voor de vervolgstappen in hun levens, niet alleen binnen onze lessen, school/opleiding maar ook in hun verdere stappen buiten de muren waar wij direct invloed op hebben, komen onze inspanningen tot uiting.

 7. staccato:

  beoordeling van jezelf over eigen vooruitgang;
  beoordeling van jezelf over de vooruitgang van de groep;
  beoordeling van de groep over eigen vooruitgang;
  beoordeling van de groep over iedere leerling
  beoordeling van de docent over vooruitgang van leerlingen en groep;
  beoordeling van de leerlingen over de vooruitgang van de docenten;
  beoordeling van de leerlinge over de vooruitgang van het docententeam.

  deze ‘dimensies’ nader uitwerken, desnoods in (groepen van) handelingen.
  naast ‘meten’ (terugkijkend) dus ook ‘verwachten’ (vooruitkijkend).
  naast uitkomsten evaluatie, vooral ook proces evaluatie.
  naast uitkomsten, vooral ook ‘oplossing strategie evaluatie’.

  en vooral daarover het communiceren!

  geeft minimale garantie voor gelijkwaardigheid in relatie, dus co-creatie, als basis voor leven, leren en werken in dit decennium van deze eeuw (want verder durf ik niet te kijken:)…..

  groet:

  hans pollen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

Advertentie

Volg OvM

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
likes
0 K
volgers

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderwijs van Morgen. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van onderwijs ontwikkelingen, trends en tips.