Een initiatief van Malmberg

Digitaliseringsagenda: De ambitie voor digitaal onderwijs

Digitaliseringagenda

Onze samenleving wordt steeds digitaler en zo ook ons onderwijs. Digitalisering biedt het kansen voor verbetering van het onderwijs. De Digitaliseringsagenda markeert de start van een nieuw gesprek over onderwijs en digitalisering. Wat is de ambitie van digitaal onderwijs in Nederland? Hoe zien schoolleiders het onderwijs over een aantal jaar? Dat en meer lees je in dit artikel.

De Digitaliseringsagenda heeft als ambitie om een goede samenwerking te bevorderen binnen het onderwijs, en tussen het onderwijs en andere partijen, zoals het bedrijfsleven.

Digitaliseringsagenda: vijf speerpunten

De Digitaliseringsagenda geeft richting aan digitalisering in het onderwijs. De ambitie van het digitale onderwijs is samengevat in vijf speerpunten, die de komende jaren in samenhang opgepakt worden.

Speerpunt 1: Leraren, schoolleiders en bestuurders innoveren door samen en met anderen te leren

Goed digitaal onderwijs komt tot stand door een open innovatieklimaat. Onderwijs verbetert alleen als je stapsgewijs van elkaar geleerd kunt leren, zowel van de good practices als van de gemaakte fouten.

Speerpunt 2: Leerlingen en leraren zijn digitaal geletterd

Leerlingen hebben kennis en vaardigheden nodig. Die krijgen zij van digitaal geletterde leraren: die beschikken over vaardigheden om ICT didactisch optimaal in te zetten voor het leerproces.

Speerpunt 3: Digitale leermiddelen werken voor de gebruiker

Het leermiddelenbeleid past bij de onderwijsvisie van de school. Schoolbesturen werken samen bij het formuleren van voorwaarden en wensen, zodat vraag en aanbod op elkaar aansluiten.

Speerpunt 4: Infrastructuur is veilig, betrouwbaar en toekomstvast

Een goede infrastructuur is op elke school van cruciaal belang. Die past bij de eigen onderwijskundige doelen en de daartoe ingezette digitale apparatuur.

Speerpunt 5: Ethiek van digitalisering in het onderwijs heeft structurele aandacht

Leerlingen en hun ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat leerlingen leren in een digitaal veilige omgeving. Daarom worden gedeelde publieke waarden geformuleerd, die het uitgangspunt vormen bij de te maken keuzes over digitalisering in het onderwijs.

Digitale ambitie van schoolleiders

Wat zijn eigenlijk de digitale ambities van schoolleiders? Hun antwoord: meer gebruik van ICT-toepassingen. Zo willen schoolleiders dat 9 van de 10 leraren digitaal lesmateriaal gaat gebruiken in de les (ten tijde van het onderzoek van Kennisnet was dat nog zo’n 62 procent). Overigens beogen schoolleiders de grootste veranderingen bij ICT-toepassingen die op dat moment het minst worden gebruikt. Veiligheid op internet heeft urgentie: over twee jaar moeten 9 van de 10 leraren praten met leerlingen over online veiligheid en hen leren hoe om te gaan met sociale media.

Elektronische leeromgeving moet terrein winnen

Nog maar enkele jaren geleden was de computer het belangrijkste device in het onderwijs. Maar tegenwoordig maken leraren ook steeds meer gebruik van hun tablet en smartphone. Een elektronische leeromgeving werd door minder dan 20 procent van de leraren gebruikt – over twee jaar moet 9 van de 10 leraren daar gebruik van maken. En in de ambitie van schoolleiders staan een leerlingvolg- en een afwezigheidsregistratiesysteem bovenaan: 91 procent van de leraren moet dat over twee jaar gebruiken. Overigens kan de ambitie van schoolleiders alleen worden gerealiseerd als de randvoorwaarden in orde zijn.

Het beste uit de leerlingen halen

Volgens minister Slob, die in het voorjaar van 2019 de Digitaliseringsagenda presenteerde, kunnen scholen de kansen benutten die digitalisering biedt voor beter onderwijs: ‘Laten we er samen voor zorgen dat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen en goed voorbereid is op de samenleving van morgen.’

Verder lezen

Lees ook de huidige stand van zaken wat betreft het daadwerkelijke bezit en gebruik van devices in de klas. In het tweede artikel van deze serie lees je wat leraren en leerlingen vinden van het werken met devices. En wat komt er allemaal bij kijken als je alle leerlingen met devices laat werken? Dat lees je in deze uitgebreide infographic.

Wat zijn jouw digitale ambities? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

Advertentie

Volg OvM

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
likes
0 K
volgers

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderwijs van Morgen. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van onderwijs ontwikkelingen, trends en tips.