Home » ‘Onze leerlingen voelen zich gezien én gehoord’

‘Onze leerlingen voelen zich gezien én gehoord’

Leerlingen die goed in hun vel zitten, presteren beter: dat weten ze bij scholengemeenschap Huizermaat in het Gooi maar al te goed. Het thema Welbevinden krijgt dan ook continu aandacht en net een beetje extra in de grauwe wintermaanden.

“Iedere winter organiseren wij allerlei leuke activiteiten. Een Goede-doelen-dag, bijvoorbeeld,” vertelt plaatsvervangend rector Paul Petri, tevens Gezonde School-coördinator. Hij is erg trots op de scholengemeenschap in Huizen waar hij werkt. “Met een sponsorloop door de school, kerstgala of inzamelactie halen we gezamenlijk geld op,” vervolgt hij. “Dit zorgt voor verbinding en vrolijkheid. Vlak voor kerst ontvangen we onze leerlingen met een vuurkorf en kerstmuziek. Zo komen wij de winter wel door!” Op Huizenmaat zitten de leerlingen in het algemeen goed in hun vel. Daar wordt ook veel aandacht aan besteed; niet alleen in de koude maanden, maar het hele jaar door.

Een vanzelfsprekende gezonde leefstijl

Sinds twee jaar heeft Huizenmaat het vignet Welbevinden van Gezonde School; een programma dat zich richt op het vanzelfsprekend maken van een gezonde leefstijl op school. Dat gebeurt met behulp van een schoolbrede en duurzame aanpak. Als school kies je voor een gezondheidsthema dat aansluit op dat wat er al gedaan wordt, of waar juist behoefte aan is. Met de Gezonde School-aanpak komt een thema – zoals Welbevinden of Mediawijsheid – terug in de lessen, de fysieke en sociale schoolomgeving, signalering en beleid. Hierdoor is de kans op blijvend effect het grootst.

» Geef werken aan gezonde leefstijl op jouw school dat extra zetje

Twee mentoren, twee mentoruren

Paul: “Wij vinden deze integrale aanpak erg belangrijk; zo komt een thema door de hele school terug. Wat betreft Welbevinden waren wij al op de goede weg. De Gezonde School-adviseur van de GGD in onze regio, een fijne sparringpartner, heeft ons geholpen de puntjes op de i te zetten.” De school werkt op uiteenlopende manieren aan welbevinden. Zo laat Huizenmaat de nieuwe eerstejaars leerlingen al vóór de zomervakantie kennis maken met hun klas en mentoren, zodat ze al een beetje gewend raken. Later zijn er meerdere introductiedagen om de onderlinge band te verstevigen. Bovendien heeft elke klas twee mentoren en twee mentoruren in de week. “Dit stimuleert een veilig klimaat, waarin leerlingen vragen durven te stellen en fouten durven te maken. Pesten smoren we in de kiem. Mocht een leerling iets liever niet met zijn mentor bespreken, dan zijn er twee jonge, toegankelijke vertrouwenspersonen.”

» Benieuwd hoe andere scholen werken aan een Gezonde School-thema?

Rondetafelgesprekken met leerlingen

Thuiszitters kent de scholengemeenschap nagenoeg niet. Er is een apart lokaal voor leerlingen die om diverse redenen even niet de reguliere lessen kunnen volgen. “Door de juiste begeleiding blijven deze leerlingen komen en wordt de stap reguliere lessen te hervatten kleiner,” aldus Paul. Belangrijk zijn ook de rondetafelgesprekken die elke vrijdag plaatsvinden. Daarbij denken leerlingen mee over de gang van zaken op school. “Over de inhoud van de lessen, de roosters, de op te richten bibliotheek en schoolregels.” Paul lacht. “En leuke activiteiten natuurlijk: ook voor het voorjaar en de zomer staat er genoeg op het programma. Ik kijk er nu al naar uit!”

» Vraag hier tussen 4 maart en 15 april 2024 een (of meer) stimuleringsregeling van Gezonde School aan!

Laatste onderwijsnieuws

Een escalatieladder in de klas?

De escalatieladder is een populaire manier om een conflict in kaart te brengen. Maar: wat kun je nou met zo'n ladder? In dit artikel lees je er alles over.

Bekijk
Een meisje zit in het gras te lezen

Boekentips juli 2024

Verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.