Een initiatief van Malmberg

Kaarten en satellieten

Zoek uit welke satellietbeelden bij welke kaarten horen.
Aardrijkskunde

De kinderen verdiepen zich in de verschillen tussen kaarten en satellietfoto’s. Ze kijken mee via Google Earth op het digibord en ze zoeken de juiste kaarten en satellietfoto’s bij elkaar.

Argus Clou Aardrijkskunde Kaarten en satellieten Groep 5 thema 1

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg