Home » Een toekomst zonder diploma’s?

Een toekomst zonder diploma’s?

Er is inmiddels weer werk in overvloed. Kortom: het gaat goed met de arbeidsmarkt. In sommige sectoren worden leerlingen al voor ze goed en wel een diploma op zak hebben van school geplukt. Hoe belangrijk is een diploma eigenlijk in een tijd dat jongeren makkelijk aan werk kunnen komen? OVM zoekt het voor je uit.

Jongeren hebben soms het idee dat ze enkel ‘voor het papiertje’ in de schoolbanken zitten. Wanneer blijkt dat ze ook zonder diploma prima aan de slag kunnen, neemt de waarde van een diploma af. Althans, voor de toch al niet zo gemotiveerde leerlingen uit de klas. Of een diploma in de toekomst echt minder belangrijk wordt, is nog maar de vraag. Al staat wel vast dat sommige bedrijven tegenwoordig niet zo veel waarde meer hechten aan een afgeronde opleiding.

Waarde van een startkwalificatie

Het Centraal Planbureau (CPB) onderzocht de waarde van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Daarvoor volgden ze negen jaar lang de arbeidsmarktcarrière van een groep jongeren. Uitkomst van het onderzoek is dat jongeren met een startkwalificatie – een havo-, vwo- of mbo2-diploma – het beter doen op de arbeidsmarkt. Zowel op het gebied van werk als economische zelfstandigheid, baanzekerheid en werkzekerheid. Ze hebben anderhalf keer zo vaak een baan als jongeren die deze diploma’s niet hebben en behoren minder vaak tot de groep ‘werkende armen’.

Diploma achterhaald?

Ertegenover staat de visie van Avans Hogeschool: een diploma is achterhaald en grote bedrijven vragen echt niet meer om een papiertje. De school wil zich daarom focussen op het ‘onderwijs van de toekomst’ en leerlingen onderwijs bieden waarbij het behalen van een diploma niet langer het doel is. In Nederland is een diploma nu misschien nog veel waard, stelt Paul Rüpp, bestuursvoorzitter van Avans in het Brabants Dagblad. Voor de toekomst verwacht hij echter verandering. Het bedrijfsleven zit te springen om nieuwe aanwas. En het is niet zozeer het diploma, maar het talent wat telt.

Wat wil het bedrijfsleven?

Het bedrijfsleven selecteert werknemers niet op basis van het papiertje maar op basis van kennis, vaardigheden en ervaringen. Bedrijven kijken naar de studenten als persoon. Een mogelijk toekomstscenario is dat werkgevers studenten uitnodigen bij hen te komen werken op basis van hun talent. Zo’n bedrijf zal de student vervolgens vragen de eventueel nog ontbrekende vaardigheden op te doen via cursussen of modules op school. In plaats van een volledig afgeronde opleiding vragen ze een specifiek vaardighedenpakket. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot een andere rol voor docenten. Meer coachend op vaardigheden in plaats van informerend op kennis.

Nieuw leren

Vergaande flexibilisering in het onderwijs zou een ander gevolg kunnen zijn van deze ontwikkeling. Op het hbo-medezeggenschapscongres werden de eerste experimenten positief beoordeeld. Onderwijsmodules die studenten apart kunnen volgen en niet verbonden zijn aan een studie, om maar een voorbeeld te noemen. Het past allemaal bij ‘een leven lang ontwikkelen’ en is precies wat het bedrijfsleven vraagt. Een vaste studieperiode, bekroond met een diploma, lijkt daarmee steeds minder passend bij de huidige normen van de arbeidsmarkt. Maar het CPB valt ook op: jongeren studeren niet alleen voor het papiertje, want jongeren die al een diploma hebben en verder studeren, vallen niet vaker uit dan jongeren zonder diploma.

Is een cursus of module genoeg om leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt? Hoe denk jij hierover? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een escalatieladder in de klas?

De escalatieladder is een populaire manier om een conflict in kaart te brengen. Maar: wat kun je nou met zo'n ladder? In dit artikel lees je er alles over.

Bekijk
Een meisje zit in het gras te lezen

Boekentips juli 2024

Verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.