Home » Een NT2-leerling verdient een soepele overgang naar regulier onderwijs

Een NT2-leerling verdient een soepele overgang naar regulier onderwijs

Dit artikel is eerder verschenen op bureau-ice.nl

Ruim 30 jaar geleden begon Bureau ICE met het ontwikkelen van toetsen voor het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2). Nog altijd maken ze toetsen voor NT2-leerlingen. Hiermee breng je in kaart waar een leerling staat en op welk vlak hij/zij ondersteuning kan gebruiken om zich goed te kunnen ontwikkelen. Onderzoek naar wat leerlingen verder helpt, staat aan de basis hiervan.

Onlangs is stagiaire José Stephens-de Swart bij Bureau ICE begonnen met een masteronderzoek naar de overgang van NT2-toetsing naar toetsing in het regulier onderwijs. Hierbij kijkt zij in hoeverre de verschillende raamwerken die in het taalonderwijs worden gebruikt met elkaar te vergelijken zijn. Bureau ICE zoekt nog docenten en leerlingen die deel willen nemen aan het onderzoek!

ERK-niveau of F-niveau, hoe zit het ook alweer?

Leerlingen die in Nederland komen en de taal nog niet beheersen, beginnen met een leertraject in een internationale schakelklas (ISK). Daar wordt op maat gekeken welke ondersteuning een leerling nodig heeft om de overstap te kunnen maken naar het regulier voortgezet onderwijs (of hoger onderwijs). Om te volgen en meten welke vorderingen een leerling maakt op het vlak van Nederlands als tweede taal maken we gebruik van het Raamwerk NT2 (2002). Dit is gebaseerd op het Europees referentiekader en hanteert de volgende niveaus:

A / A1 / A2 voor basisgebruikers
B / B1 / B2 voor onafhankelijke gebruikers
C / C1 / C2 voor vaardige gebruikers
Het verplichte centraal examen Nederlands is gebaseerd op de F-niveaus vanuit het referentiekader Taal en Rekenen Meijerink (2009).

Vergelijken van niveaus

In de praktijk wordt veelal gezocht naar een vergelijking tussen de niveaus in de raamwerken. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak een vergelijking gemaakt tussen niveau A2 en niveau 1F, het streefniveau voor het einde van de basisschool. De vraag in hoeverre de raamwerken daadwerkelijk te vergelijken zijn, staat centraal in het onderzoek van José.
Hierbij kijkt ze onder meer of en zo ja welke hiaten er naar voren komen bij leerlingen die getoetst zijn voor de vaardigheid Lezen op niveau A2 en die vervolgens een toets maken op niveau 1F. De vaardigheid ‘samenvatten’ komt bijvoorbeeld niet voor in de NT2-toetsing. Is dit een probleem voor leerlingen of komt deze vaardigheid vrijwel automatisch mee in het leerproces? Door antwoord te vinden op deze vragen moeten docenten beter kunnen bepalen wanneer een NT2-leerling van NT2-toetsing naar F-toetsing kan overstappen en waar je hierbij op moet letten en rekening mee kunt houden. Zo kunnen we leerlingen beter volgen en begeleiden bij hun start in het regulier onderwijs.

Meewerken aan het onderzoek?

Heb je interesse om mee te werken aan dit onderzoek? Op bureau-ice.nl lees je er meer over.

Laatste onderwijsnieuws

Zo vergroot je ouderbetrokkenheid

Betrokken ouders dragen in grote mate bij aan de ontwikkeling van ieder kind. Met deze tips vergroot je de ouderbetrokkenheid.

Bekijk
Een spreker op een diploma-uitreiking

Column: Diploma-uitreiking

Directeur Danny Weeda bespreekt het vaste stramien van de diploma-uitreiking, met alle praatjes die daarin standaard voorkomen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.