Home » Docenthandleiding: motiverend lesgeven in het vmbo

Docenthandleiding: motiverend lesgeven in het vmbo

Het motiveren van leerlingen is een complexe zaak. Er zijn nou eenmaal geen pasklare oplossingen die voor iedere leerling of situatie werken. Toch kun je als docent heel wat bereiken door autonomie-ondersteunend les te geven. Daarover lees je alles in ‘Motiverend lesgeven’, een handleiding van Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut.

De handleiding ‘Motiverend lesgeven’ komt voort uit het onderzoeksproject ‘Intrinsiek motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergronden’. Hierin is onderzocht of en welke mate een training in het bieden van autonomie en structuur – principes vanuit de zelfdeterminatietheorie – bijdraagt aan de motivatie van leerlingen op onder meer het vmbo.

Onderzoeksresultaten

Docenten die de training hadden gevolgd, boden meer autonomie en ontwikkelden een betere relatie met hun leerlingen dan docenten die de training niet hadden gevolgd. Ook de motivatie van leerlingen ging erop vooruit: ze lieten minder extrinsieke en meer intrinsieke motivatie zien. Daarnaast lieten ze meer inzet en zelfvertrouwen zien dan leerlingen van docenten die de training niet hadden gevolgd.

Docenthandleiding

In de docenthandleiding lees je hoe je als docent meer autonomie en structuur kunt bieden aan leerlingen en zo de motivatie kunt verhogen. Als docent kun je meer autonomie bieden door:

  • Door aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen
  • Door betekenisvolle keuzes te bieden
  • Door dwingende taal te vermijden

‘Wanneer dit samengaat met het bieden van structuur, oftewel het afspreken van duidelijke regels met de klas en het bieden passende begeleiding van het leerproces op het niveau van iedere leerling, kunnen docenten optimale condities scheppen waarbinnen alle leerlingen zichzelf kunnen motiveren’, aldus het NRO.

De theoretische kennis in de handleiding is aangevuld met voorbeelden om een zo concreet mogelijk beeld te geven van wat je als docent kunt doen om de motivatie van leerlingen te verbeteren. Daarnaast is een hoofdstuk met reflectievragen opgenomen om meer zicht te krijgen op je eigen handelen en eventuele verbeterpunten.

Downloaden

Je kunt de docenthandleiding downloaden via de website van het NRO. Tevens vind je er een nieuwsbericht over de uitkomsten van het aan de handleiding voorafgaande onderzoek en kun je er het volledige onderzoeksverslag downloaden.

Heb jij ervaring met autonomie-ondersteunend lesgeven? Wat is jouw gouden tip? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een escalatieladder in de klas?

De escalatieladder is een populaire manier om een conflict in kaart te brengen. Maar: wat kun je nou met zo'n ladder? In dit artikel lees je er alles over.

Bekijk
Een meisje zit in het gras te lezen

Boekentips juli 2024

Verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.