Home » Digitale geletterdheid naast taal en rekenen

Digitale geletterdheid naast taal en rekenen

Het nieuwe kabinet moet de komende jaren veel meer aandacht gaan besteden aan het stimuleren van de digitale geletterdheid van de jeugd. Dat is de belangrijkste boodschap die de branchevereniging NLdigital meegaf in een gesprek met kabinetsformateur Hamer. NLdigital vindt dat digitale geletterdheid net zo belangrijk is als de vakken taal en rekenen. De invoer van het verplichte vak digitale geletterdheid in zowel primair als voortgezet onderwijs staat gepland voor 2023. Maar dat gaat de branchevereniging veel te langzaam.

Digitale geletterdheid is meer dan kunnen swipen en weten wat Snapchat is. Van je belastingaangifte doen en online solliciteren tot aan contacten onderhouden via sociale media: om mee te doen in de samenleving heb je digitale geletterdheid nodig. Als je begrijpt hoe digitale technologieën werken, ben je beter voorbereid op de toekomst. Het gaat daarbij om verschillende aspecten zoals mediawijsheid, nepnieuws kunnen onderscheiden, informatiekunde, kennis van hard- en software, het begrijpen van algoritmes en nog veel meer.

Gelijke kansen

Lotte de Bruin van NLdigital: ‘Digitale vakken zijn essentieel om mee te kunnen doen aan de maatschappij. Het is tegenwoordig onontbeerlijk voor gelijke kansen en gelijke toegang. Op school wordt nog steeds niet opgeleid om met het juiste gereedschap op de arbeidsmarkt te komen. Maar iedere baan heeft nu of in de toekomst in meer of mindere mate te maken met digitale methoden. Nu gaan er miljoenen kinderen met een achterstand de arbeidsmarkt op.’

Nog dit jaar invoeren?

De invoering van de lespakketten voor digitale geletterdheid in het primair en voortgezet onderwijs mag wat NLdigital betreft dit schooljaar nog. ‘Het is een uitdaging, maar zeker haalbaar. Er liggen al lespakketten klaar die geïmplementeerd kunnen worden.’ Het ministerie van Onderwijs (OCW) deed eerder al voorstellen om digitale geletterdheid op te nemen in de onderwijsdoelen voor alle leerlingen. Zij wijst erop dat op veel scholen al vergelijkbare keuzevakken gegeven worden als informatica, programmeren of digitale vormgeving. Of het praktisch haalbaar is om komend schooljaar te starten met het verplichte vak digitale geletterdheid trekt OCW in twijfel. ‘Het inhoudelijk traject, het wetgevingstraject en ook de praktische implementatie op scholen zijn niet zomaar geregeld. Het kost tijd om dat goed voor te bereiden, zoals goede bij- en nascholing van docenten, een aanpassing en verspreiding van leermiddelen en ontwikkeltijd voor docenten om zich voor te kunnen bereiden.’

Nu starten?

Wil je toch alvast beginnen met het leren van digitale vaardigheden aan je leerlingen? Er zijn veel lespakketten en leerlijnen beschikbaar, waarvan we je enkele voorbeelden geven:

  • Op de webpagina van het SLO vind je lesmateriaal over mediawijsheid voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo.
  • MediaMasters is een gratis game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8.
  • Allerlei lesmateriaal om veilig en slim gebruik te maken van internet en sociale media vind je op Social Media Wijs, ingedeeld naar primair en voortgezet onderwijs en het mbo.

 

Moet digitale geletterdheid een verplicht vak worden in het primair en voortgezet onderwijs? We zijn benieuwd naar jouw ideeën. Laat het ons weten via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Zo vergroot je ouderbetrokkenheid

Betrokken ouders dragen in grote mate bij aan de ontwikkeling van ieder kind. Met deze tips vergroot je de ouderbetrokkenheid.

Bekijk
Een spreker op een diploma-uitreiking

Column: Diploma-uitreiking

Directeur Danny Weeda bespreekt het vaste stramien van de diploma-uitreiking, met alle praatjes die daarin standaard voorkomen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.