Home » De Grote Rekendag maakt rekenen leuk

De Grote Rekendag maakt rekenen leuk

Universiteit Utrecht zet zich met de Grote Rekendag al jaren in om rekenen leuker, praktischer en meer onderzoekend te maken voor leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs. Dat is nog steeds hard nodig: recent is vastgesteld dat maar een derde van de basisschoolleerlingen aan het gewenste rekenniveau voldoet. Wat hoopt de Universiteit Utrecht hierin te betekenen met de Grote Rekendag?

Ervaren en heruitvinden

De Grote Rekendag is in 2003 opgericht door het Freudenthal Instituut, een onderzoeksinstituut van de faculteit Bètawetenschappen van Universiteit Utrecht. Wiskundige en pedagoog Hans Freudenthal (1905-1990) vond dat leerlingen zich wiskunde eigen moesten maken door deze te ervaren naast het gebruik van hun lesboeken. Hij noemde dat ‘geleide heruitvinding’. Leerlingen krijgen dan geen kant-en-klare kennis overgedragen, maar vinden wiskunde zelf opnieuw uit, via het oplossen van problemen en gesprekken daarover. Als potentiële wiskundigen. Dit heet ook wel onderzoekend leren.

Te weinig tijd?

Het rekenonderwijs bestaat echter voornamelijk uit het zelfstandig maken van rekenopgaven, is te lezen in een artikel van universitair docent Vincent Jonker en collega’s (Universiteit Utrecht). Er is volgens hen weinig tijd voor gezamenlijk wiskundig redeneren en het oplossen van problemen die zowel leerlingen als leerkrachten inspireren. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de lage reken-wiskundescores van Nederlandse leerlingen in zowel internationaal als nationaal onderzoek.

Open opdrachten en ‘wiskundige attitude’

Inmiddels wordt de Grote Rekendag uitgegeven door Malmberg, ondersteund door Onderwijsadvies en Training van de Universiteit Utrecht. Het ontwerpteam ontwikkelt rekenopdrachten die aansluiten op de leefwereld van kinderen en die hen samenwerkend, onderzoekend en creatief laten leren. De opdrachten zijn open en hebben niet altijd één juiste oplossing. Door niet binnen vaste kaders te blijven, kunnen leerlingen een zogeheten ‘wiskundige attitude’ ontwikkelen. Dat houdt in dat ze plezier hebben in het rekenen en beschikken over een onderzoeksgerichte instelling, adequaat aanpakgedrag, en zelfvertrouwen in het gebruik van wiskundige vaardigheden.

De basis voor leerkrachten: open en interactief

Voor leerkrachten is het bij deze manier van lesgeven belangrijk dat zij open interactief onderwijs kunnen geven, en dat zij tijdens hun opleiding zelf kennismaken met onderzoekend leren. Dit is voor leerkrachten niet vanzelfsprekend, zo wordt aangekaart in een ander artikel van Jonker en collega’s (Universiteit Utrecht). Om onderzoekend en probleemoplossend leren te kunnen begeleiden, moet je niet direct op een antwoord aansturen, niet meteen op gegeven antwoorden reageren en vooral de juiste vragen stellen.

De auteurs schrijven dat het kunnen begeleiden van onderzoekend leren veel kan betekenen voor potentiële leerkrachten en dat die behoefte er vanuit opleiders ook is. Sommige lerarenopleidingen basisonderwijs zetten de Grote Rekendag al in om onderzoekend leren bij hun studenten te stimuleren.

Meedoen met Grote Rekendag

De komende Grote Rekendag is op 29 maart 2023 en heeft als thema Afvalparade. Wil je meedoen? Zet deze datum in je agenda en bestel de materialen.

Meer achtergrondinformatie

Wil je verder lezen over het thema onderzoekend leren binnen het rekenonderwijs? Lees ook deze artikelen:

Natuurlijk zijn we benieuwd naar jouw ervaring met het onderzoekend leren in de reken-wiskundeles. Heb je eerder meegedaan met de Grote Rekendag? Laat het ons weten via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Zo vergroot je ouderbetrokkenheid

Betrokken ouders dragen in grote mate bij aan de ontwikkeling van ieder kind. Met deze tips vergroot je de ouderbetrokkenheid.

Bekijk
Een spreker op een diploma-uitreiking

Column: Diploma-uitreiking

Directeur Danny Weeda bespreekt het vaste stramien van de diploma-uitreiking, met alle praatjes die daarin standaard voorkomen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.