Tag: taalgericht vakonderwijs

Tweetalig onderwijs op het vmbo

De taal van YouTube, de meest populaire hits en games en niet te vergeten Netflix: Engels is...

Tip: platform Taalgericht Vakonderwijs

Taal, leren en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om die reden is taalgericht vakonderwijs essentieel voor...