Tag: leerlinggerichte leeromgeving

Leerlinggerichte omgeving stimuleert motivatie vmbo-leerling

Vmbo-leerlingen zijn in een leerlinggerichte leeromgeving gemotiveerder om te leren dan in een docentgerichte leeromgeving. Leerlingen voelen...