Stop Stealing Dreams: een manifest

4

Het onderwijssysteem is gericht op het ontwikkelen van volgelingen. Niet op het bijbrengen van vaardigheden en duidende kennis. Althans, dat is de mening van Seth Godin. Al jaren blogt deze ondernemer, marketing-guru en auteur over zijn visie op het onderwijs. ‘Wat denk jij dat we moeten doen aan het onderwijs?’ is dan ook een vraag die hij veelvuldig gesteld krijgt.

Zijn tegenvraag: Waar draait educatie eigenlijk om?

Manifest
Ter ondersteuning van deze kwestie schreef Godin een dertigduizend woorden tellend manifest. Een manifest waarin hij probeert nieuwe, haalbare doelstellingen te formuleren om daarmee de discussie op gang te brengen. Een echte must-read voor iedereen die op wat voor manier dan ook verbonden is met het onderwijs.

Toekomstperspectief
Godin vreest dat het onderwijs, collectief georganiseerd vanuit het top-down principe, bedreigd wordt door de verbindingseconomie. Kennis is overal en voor iedereen op ieder moment van de dag toegankelijk, dus een kenniseconomie is volgens Godin niet langer van belang. Wat wel van belang is, is bezieling en passie. En dat kun je van bovenaf echt niet opleggen. Aan de hand van voorbeelden en begrippen als ‘flipping te classroom’ en de ‘Khan Academy’ probeert Godin een toekomstperspectief te schetsen aan de hand van hedendaagse voorbeelden.

“De economie is veranderd, waarschijnlijk voor altijd. Onderwijs niet. En dat terwijl het huidige onderwijssysteem is ontwikkeld om een constante stroom van arbeiders te creëren voor de groeiende industriële economie begin 1900. Voor dit doel werkt dit systeem geweldig goed, maar het is geen doel dat we nog langer moeten nastreven.”

Download het manifest om te lezen op een scherm of als printversie.

Godin roept iedereen in het onderwijs op om dit manifest te lezen en na te denken over het onderwijs van morgen. Wat vind jij van de ideeën van Seth Godin? Waar kunnen we als docenten met passie voor het onderwijs daadwerkelijk mee aan de slag?

4 REACTIES

 1. @Renée Conradi. Dit is een interessant stuk, maar wel wat omvangrijk. 32.000 woorden maar liefst. Maar het is zeer de moeite waard. Ik heb er al wat stukken uitgehaald die ook van belang zijn voor het Nederlandse onderwijs. Ik zal in de komende week deze vermelden en van commentaar voorzien. Ik hoop dat andere lezers ook mee gaan doen. Groet, Henk.

 2. @Renée Conradi. Zoals beloofd zal ik interessante stukken uit het artikel van Seth Godin hier noemen. Dit is het eerste stuk:

  Naar de verkeerde school
  In het begin van de 20e eeuw kwam er de leerplicht. Deze kwam niet vanzelf. Voor die leerplicht werden kinderen namelijk op grote schaal ingezet in het economisch proces. Het waren kinderen die geen inspraak hadden en precies moesten doen wat de baas hen opdroeg. Volgens Seth Godin zie je dat nog terug in veel schoollokalen. De kinderen zitten in rijen achter elkaar, luisteren naar de leraar en volgen zijn instructies op. Onlangs ben ik nieuwsgierig naar de Open Dag van mijn oude school gegaan waar ik 50(!) geleden als jonge leraar Engels begon. En eerlijk gezegd was er niet veel veranderd. Enkele van mijn toenmalige leerlingen gaven er nu les, de banken stonden nog net zo als vroeger. Er waren wel enkele modern ingerichte lokalen, compleet met I-pads en digi-borden, maar of er echt veel veranderd was, dat betwijfel ik.
  Maar terug naar het artikel van Seth Godin. Dat de leerlingen zo in rijen zaten en zitten was en is geen toeval. Deze wijze van klasse indeling geeft ook aan hoe de school naar het economisch proces kijkt. Waar je zou verwachten dat de school vooruit zou lopen op de toekomstige arbeidsorganisatie, leidt men nog steeds op voor een traditionele economie.
  Deze manier van opleiden was in de afgelopen decennia redelijk succesvol. Kinderarbeid werd vervangen door opgeleide jongeren die konden garanderen dat de productie-processen voor aan lange termijn verzekerd waren.Dat was een flinke vooruitgang op de kinderarbeid van de 19e eeuw.
  Dit onderwijs was niet bedoeld om kinderen te motiveren of om geleerden te kweken.In de jaren ’50 van de vorige eeuw gingen slecht 5,4% van de 12 plussers naar HBS/gymnasium (vergelijkbaar met HAVO/VWO). Nee, onderwijs moest er slechts vor zorgen dat het op grote schaal volwassenen opleverde die geschikt waren voor het productieproces.Schaal was belangrijker dan kwaliteit. En het werkte. Er volgden generaties van productieve werkers met een volledig dienstverband. Maar wat nu? Nobel prijswinnaar economie Michael Spence maakt dit helder:Er zijn verplaatsbare banen (dat zijn banen waarin men werk verricht dat ook elders kan worden gedaan, zoals het bouwen van auto’s)en er is plaatsgebonden werk (zoals het maaien van gazons en het bakken van hamburgers). De vraag is of het de moeite waarde is om de verplaatsbare banen binnen onze eigen economie te houden?
  Helaas, zo vervolgt Spence schiep de economie van de VS in de periode 1990 – 2008 slechts 600.000 verplaatsbare banen.
  Als je werk verricht voor een ander die jou exact vertelt wat je moet doen, dan zal hij iemand vinden die het goedkoper doet dan jij. En toch zijn dit de werkers die scholen ieder jaar weer opleveren. Zij kunnen alleen maar banen accepteren waarbij de baas hen precies vertelt wat ze moeten doen. Ziet u wat hier scheef loopt volgens Seth Godin?. Wij spuwen duizenden werkers uit die zijn opgeleid voor werk uit de jaren 1925.
  (Wordt vervolgd)

 3. (vervolg)
  @Renée Conradi -Wij spuwen duizenden werkers uit die zijn opgeleid voor werk uit de jaren 1925.
  Als we hiermee doorgaan, zegt Seth Godin, dan rennen we zo snel mogelijk de afgrond in. Want er zijn mensen die zeggen dat we ervoor moeten zorgen dat we gedweeë, goedkope arbeidskrachten noeten hebben die doen wat hun wordt opgedragen.Maar. als we die wedstrijd winnen, zijn we verloren. Op die bodem is het nu eenmaal niet goed toeven. De vraag die iedere ouder, iedere belastingbetaler zich moet stellen is: Moeten we onze scholen stimuleren door te gaan op deze veilige, maar heilloze weg? Zolang wij akkoord gaan met gestandaardiseerde toetsen en accepteren dat er angst is voor de beta vakken, en toestaan dat niet wordt geïnvesteerd in leiderschap en VOORAL dat wij goed vinden dat wij het bureaucratische gebod aanvaarden dat scholen fabrieken moeten worden, ziten we diep in de problemen.
  We zitten nu in de post industriële revolutie. Houden we genoeg van onze kinderen om nu onze kansen te pakken?

  Waarom bestaan scholen eigenlijk?

  Scholen bestaan om culturen samen te laten werken. EN om wetenschap te bevorderen EN kennis te vergroten ENom nieuwe kennis binnen te halen. EN om beschaving op een hoger plan te brengen En om mensen het gereedschap te geven om gefundeerde beslissingen te nemen. EN om mensen te leren productieve werkers te worden.
  In de laatste drie generaties zijn we steeds meer tijd gaan steken in de hoeveelheid school die wij aanbieden. Mensen gaan meer naar school dan ooit te voren.
  En de kosten van dat onderwijs gingen nog sneller omhoog, miljarden steken we erin.
  Oit voor kort deden scholen hun werk uitstekend. Maar hoe zit het met de andere doelen?

  I In hoeverre zorgen scholen ervoor dat culturen naar elkaar toegroeien?
  Scholen doen dit lang niet zo goed als de televisie. Er is een groot gat tussen de culturele ervaring in een minder goed gesubsideerde school (in VS) in een overvolle stad en de culturele ervaring in een flink gesubsidieerde in een welvarende voorstad.
  Er is een belangrijk cultureel verschil tussen een drop-out van een middelbare school en een afgestudeerde universiteitsstudent. Er zijn zelfs belangrijke verschillen in de opvattingen over de zin van wetenschappijk onderzoek. Waar je je schooltijd hebt doorgebracht zegt veel over wat je hebt geleerd. Als een van de doelen van de school is een basis te leggen voor een gemeenschappelijke cultuur, dan is er sprake van een mislukking. Scholen halen het niet bij de televisie,aldus Seth Godin die natuurlijk spreekt vanuit de Amerikaande situatie.
  (wordt vervolgd)

 4. Wat jammer dat het zo’n oppervlakkig artikel is en wat fijn dat de heer Witteman de moeite neemt het uitgebreid toe te lichten. Ook al schrijft hij eigenlijk niet meer voor OVM. Pas na lezing van zijn opmerkingen snapte ik waar het artikel over gaat.
  Het is een oud gegeven en vaak aangehaald met het (vrij geciteerde) cliché: ‘We leiden werkers van morgen vandaag de dag op voor beroepen die nog niet bestaan en gebruiken daarvoor de middelen van gisteren’. Ik hoef mij naar mijzelf te kijken. Toen ik 30 jaar geleden mijn opleiding afrondde bestond mijn vak nog niet . Nu geef ik informatica op het vo. Dat heb ik niet aan mijn opleiding te danken, maar aan mijn nieuwsgierigheid. Alle onderwijstheorieën ten spijt, begint het daarmee. Wie niet nieuwsgierig is leert niet (meer). Daar ga ik echt geen 32.000 woorden van de heer Godin voor doorlezen.
  Het is wel heel simpel gesteld door de geachte redactie: ‘Wilt u dat even lezen en commentaar geven?’ Nee dus, met nogmaals dank aan de heer Witteman. Als u ooit in het onderwijs hebt gewerkt, dan weet u dat we daar geen tijd voor hebben.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here