Een initiatief van Malmberg

Mooie liedjes op je i-pod

In de afgelopen lesideëen hebben we veel digitale toepassingen voorbij zien komen: Duits leren met YouTube, bijles– en oefensites en het gebruik van video in lessen. In dit lesidee gaat het om podcasting. Maar dan voor een niet voor de hand liggend vak: levensbeschouwing. Theo Wismans is docent levensbeschouwing en gelukskunde op het Eijkhagencollege in Landgraaf. In zijn lessen maakt hij gebruik van podcasts. “Als je maar goed zoekt, is er heel veel beschikbaar op dit gebied”, vertelt Wismans. “Het is een mooi voorbeeld van hoe je als docent actief kunt zijn op de digitale snelweg en zo je eigen materiaal kunt maken. Het is dus eigentijds, maar vooral ook authentiek”.

 

Wismans gebruikt de podcasts om zijn lesmateriaal te verrijken, maar vooral ook omdat het aansluit op de belevingswereld van jongeren. ”Jongeren luisteren altijd en overal naar muziek, ze wonen er bijna in. Ze creëren met behulp van hun i-pod een soundscape, een buffer, die als een schuilplaats werkt. Het biedt een zekerheid in een post-moderne wereld die zelf weinig houvast biedt. Je i-pod, mp3- of mp4-speler, je gsm – nu ook al met tv-ontvangst- geven ook een gevoel van controle. Via podcasting kun je als puber zelf een bepaalde stemming creëren. Maar ook verzamelen wat jij uit die stortvloed aan informatie belangrijk vindt. Voor de lessen levensbeschouwing bied ik leerlingen daarom veel informatie aan, waaruit ze zelf een keuze kunnen maken. Er is ontzettend veel mooi materiaal beschikbaar. Een echte aanrader zijn de uitzendingen van Taizé, de geloofsgemeenschap in Frankrijk die erg populair is bij jongeren. De broeders in Taizé gaan helemaal met de tijd mee: via podcasting. Je kunt liedjes of complete vieringen downloaden om te gebruiken in je lessen”. (zie bijlage)

 

De podcasts van Taizé zijn zeer geschikt om leerlingen te laten nadenken over rust en spiritualiteit. Wismans gebruikt deze podcasts voor een driedaags project voor leerlingen van 2 Havo/Vwo. “Leerlingen kunnen kiezen uit verschillende projecten. De leerlingen die aan het Taizé-project meedoen, krijgen vooraf een overzicht van mooie links over Taizé (zie bijlage). De driedaagse start met een film over Taizé. De leerlingen maken een mind map over wat hen hierin aanspreekt. Dat wordt in groepjes uitgewerkt op verschillende manieren: schilderen of zelf muziek en teksten zoeken die bij het thema passen. Een andere groep maakt een Hyves over Taizé. Deze groep verzamelt al het materiaal dat door de andere groepen is gemaakt. Al het materiaal is bechikbaar in Teletop, de Elektronische Leeromgeving die bij ons op school wordt gebruikt. Vanaf daar kunnen leerlingen al het materiaal ook op hun eigen i-pod opslaan en beluisteren. Ze krijgen de opdracht de hele week aktief te zijn met hun Taizé-mapje op hun i-pod, dus de liederen beluisteren en nieuwe liederen toevoegen. Na een week bespreken we wat hun ervaringen zijn en welke liedjes in hun i-pod staan. Enkele leerlingen laten de door hen gekozen  muziek ook horen. Het slotstuk van de driedaagse is de viering met teksten en liederen die door de leerlingen zelf zijn uitgekozen”.

 

“Deze manier van werken levert veel op”, vindt Wismans. “Leerlingen leren creatief omgaan met de interactieve snelweg, bijvoorbeeld met Teletop, maar ook met beamers, laptops en geluidsapparatuur. Ook leren ze in groepen werken aan projecten. Het gaat niet alleen om het proces, maar het moet uiteindelijk ook een zichtbaar product opleveren: de viering en een expositie voor ouders. Ik vind het zelf heel interessant om voor levensbeschouwing gebruik te maken van moderne technieken die enorm aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Als leraar toon je zo ook absoluut respect voor waar je leerlingen mee bezig zijn”. 

Welkom! Hier kan je discussiëren over het onderwijsnieuws, tips uitwisselen, vragen stellen en inhoudelijk bijdragen aan artikelen. Reacties die niet in overeenstemming zijn met onze richtlijnen worden geweigerd. Het kan even duren voordat jouw reactie zichtbaar is.

56 Responses

 1. > Van: Jongeren Taizegroep Sittard [mailto:taize.in.sittard@live.nl]
  > Verzonden: do 16-10-2008 15:42
  > Aan: T. Wismans
  > Onderwerp: RE: taize
  >
  >
  > Hallo!
  > Ik vind het hartstikke super!! Ik, Anniek, studeer zelf aan de Pabo en daar speelt podcasting wat minder, maar ik vind het wel een super leuk en interessant project. De manier waarop u Taize daarmee naar voren brengt vind ik ook heel erg mooi! Zijn er hierdoor veel jongeren al enthousiast geworden voor Taize? In Landgraaf is namelijk een jongerengroep die elk jaar in de zomervakantie naar Taize gaat. Bij die groep ben ik zelf ook aangesloten.
  > Veel succes verder met uw projecten!
  > Groetjes Anniek

 2. reaktie uit Taize:

  Ik ben onder de indruk van uw creativiteit om het geloof over te brengen
  aan jongeren. Ook de benadering met “gelukskunde” lijkt me goed. Geloof
  is niet alleen een mening over God, maar een hele “evangelische” wijze
  van leven, waar Jezus ons “geluk” belooft. (Mat 5, 1-11)

  hartelijk dank,

  br.Sebastien

 3. De belevingswereld van jongeren kent nog sporen van authenticiteit, die wij volwassenen gaandeweg de rit zijn kwijtgeraakt. In die zin kunnen wij nog veel van ze leren. Vaak is een instrumentele benadering de beste ingang om de jeugd te boeien. Thema’s op het spirituele vlak bekken niet lekker en hebben vaak een opgelegd en dwangmatig karakter. Het op een positieve manier aansporen tot spiritualiteit door de belevingswereld van de jongeren als ingang te gebruiken, moet op het gebied van spiritueel bewustzijn wel leiden tot betere resultaten. Dwang is uit den boze, maar respect een must! (Ik verwijs naar het interview op de site van Taizë met Paul Ricoeur).
  Dit Landgraafse initiatief stemt hoopvol en verdient navolging. Wie volgt?

 4. Beste Theo,
  Proficiat met de wijze waarop jij aansluit bij de leefwereld van de leerlingen. Het geloof in Jezus waar jij over spreekt en de wijze waarop je dat doet brengt leerlingen het Geluk.
  Hartelijke groet, Marjo van Helvert, bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs in het bisdom Roermond.

 5. Beste Theo, van je inzet voor en je geloof in jongeren ben ik steeds weer onder de indruk: tegen de keer van het doemdenken in dat -zo lijkt het wel- als een grauwsluier over ons onderwijs hangt. zoek je vanuit je Taizé-spiritualiteit naar wegen om het Goede Nieuws voor onze leerlingen verstaanbaar te maken, met name door hen dat voor te leven in je lessen. Het vak Gelukskunde zoals jij dat vorm en inhoud geeft, laat hen ervaren dat ze er ieder voor zich mogen zijn om hun talenten te ontwikkelen en daarin verder te groeien. Zo brengen jullie samen dat Rijk Gods nabij. Ik hoop daarvan getuige te mogen blijven en er op mijn wijze een steentje aan bij te dragen. Alle goeds toegewenst, Peter J.I. Flaton, bisschoppelijk gedelegeerde voor het voortgezet onderwijs in het diocees Roermond

 6. Theo Wismans – Goed nieuws. Door de enorme belangstelling uit het hele land voor het vak gelukskunde op het Eijkhagencollege is Malmberg ingestapt. Het katern gelukskunde is vanaf eind januari via de webshop van Malmberg te bestellen. Het katern is heel goed te gebruiken naast de lessen levenbeschouwing of in een project dat raakvlakken heeft met levenbeschouwing, mentorlessen.
  Vele elementen van het artikel over podcasting kunnen gebruikt worden bij het werken met het katern.

 7. Jan Peter Versteege – Klasse dat deze docent levensbeschouwing zich op deze wijze inzet voor de oecumene. De jeugd pakt zo de kern op van het christendom, waarin verdraagzaamheid, barmhartigheid en naastenliefde reele opties worden in het intermenselijk verkeer zonder al te veel dogmatiek en gefixeerd geloof. Je moet niet maar mág een goed mens zijn. Jouw antwoord als jongere is een antwoord op de uitgestoken hand van de Eeuwige. Bouwen aan een betere wereld door je te laten doordrenken van Taizé-muziek en stilte. Zou dat een glimp genereren van wat Jezus bedoelde met het Koninkrijk?!

 8. Mijn bezoek op IJkhagencollege.

  Gastvrij werd ik ontvangen op de school. Ik werd meteen ingeleid in het vak geluk. Theo Wismans vertelde dat hij in de tijd dat hij theologie studeerde veel te maken had met ervaringscatechese. Dit zag ik terug in zijn lessen. Er werd volop aandacht besteed aan de levenservaringen van zowel de leerlingen, maar soms ook van de docent. Mijn gevoel was dat iedere leerling een eigen levensbeschouwing mocht hebben (niet specifiek katholiek) waar geluk centraal stond. Samen werd besproken hoe geluk beleefd kan worden, en hoe ongeluk omgezet kan worden in positieve ervaringen.
  Wat mij opviel was dat de leerlingen de docent erg mochten, en ook hem wilde helpen met het opzetten van lesmateriaal. Dit kwam omdat hij de leerlingen echt zag staan. Zijn gesprekjes waren gemeend en belangstellend. Dit ervoer ik ook in de grapjes die hij maakte (ook om iemand te corrigeren). Ik vind dit een voorwaarde om het vak geluk te kunnen geven. Je hebt een iets andere band met de leerlingen dan andere docenten. Niet dat je als zo’n docent specialer bent, maar je bouwt wel iets anders op met een leerling. Je deelt samen lief en leed. Zij moeten zich veilig voelen, willen ze iets van hun zelf bloot geven. En dat is wat ik tijdens de twee lessen gevoeld heb. Ik zag dit onder andere terug in de afspraak dat de leerlingen zelf mochten aangeven of ze hun antwoord wilde bespreken met de klas. Eén keer heb ik een leerling horen zeggen dat ze er nog niet aan toe was om iets aan de kas vertellen. Theo gaf haar een bevestiging en vroeg toen aan een andere leerling om een antwoord.

  Naast de lessen heb ik ook tips gekregen over wat boeken. Het ‘mindmappen’ sloeg bij mij aan. Ik heb meteen een boek besteld en ben daarmee aan de slag gegaan. Het lesmateriaal, die ik heb ingekeken, ziet er degelijk uit. Ik ben benieuwd hoe het straks in boekvorm wordt vormgegeven. Ik hoop dat Theo zijn lesmateriaal herkent. Het lesmateriaal wil ik op mijn school introduceren c.q. aanbevelen. Ik hoop dat ik mijn collega’s ook enthousiast krijg. Het vak geluk geeft volgens mij de leerling de mogelijkheid om meer geluk te ervaren. Door in te zien dat geluk maakbaar is en dat je bewust kunt worden van hoe je je doelen bereikt.

  Mijn hoofd is na het bezoek op Eijkhagen niet stil blijven staan. Allerlei ideeën zijn ontstaan. (Misschien een idee om samen uit te werken???) Ik bedank Theo voor de tijd die hij in mijn bezoek heeft gestoken, en ik wens hem veel succes toe.

 9. ach ja …we willen zo graag gelukkig zijn en geluk brengen ..maar we weten nog steeds niet wat het is .. geluk ..voor de”één dit voor de ander dat ..en dan maar vertellen zo wordt jij gelukkig ..of bedoelen we zo wordt IK gelukkig .. ook dat bestaat niet ..geluk is een moment .. gelukkig

 10. Wat een bijzondere manier heb je gevonden voor onderwijs in levensbeschouwing! En wat leuk dat de podcasts van Taizé daar in passen.

  In de bijlage heb je een prachtig overzicht van wat er allemaal met “Taizé” gebeurt. Misschien kun je er aan toevoegen dat één van de bekende iconen “uit Taizé” een pelgrimage door Nederland maakt? Meer informatie daarover vind je op http://taizeicoon.web-log.nl

  Overigens zijn de RKK-diensten op TV vanuit IJsselstein jammergenoeg niet elke 4 weken, maar slechts vier keer per jaar.

 11. Voor iedereen die deze site bezoekt heb ik een heel mooie wens voor het komend jaar. De voorzitter van De Europese Commissie, Manuael Barroso, geeft een toespraak ter verwelkoming van de 40.000 jongeren die over een week naar Brussel komen voor het Internationale Taize treffen. Deze toespraak is heel goed te gebruiken in een werksuk, powerpoint of op je I-pod. Er zit een mooie wens in voor de toekomst.
  http://www.taize.fr/nl_article7900.html

 12. Beste Theo Wismans,
  Met bijzondere interesse las ik uw artikel in NRC 31-1-09.
  Ga je boek aanschaffen. Welke muziek gebruik je om rustig te worden? Voorbaat dank, groet Tony

 13. Hi Theo, ben heel benieuwd naar de reportage! Ik ben trouwens zo vrij geweest de URL naar jullie website iets te veranderen omdat onze site er niet helemaal goed mee om kan gaan… (heb daarvoor een tooltje gebruikt waarmee je lange adressen kort kunt maken: http://tinyurl.com/)

 14. Het laatste hoofdtuk van het boek Gelukskunde gaat over spiritualiteit. Pieternel Dijkstra , die het boek heeft vormgegeven , heeft dit hoofdtuk toegevoegd. Nu Gelukskunde een enorm succes blijkt te zijn hoor ik steeds meer een vraag naar meer info over hoe je die spriritualiteit zou kunnen duiden. In Taize wordt het boek Gelukskunde zelfs aangeprezen bij bezoekende scholen. De prior van Taize , frere Alois,heeft onlangs een schitterende toespraak gehouden in Stuttgart. Er zitten heel veel thema’s in die je in een les levensbeschouwing zou kunnen behandelen,.
  Hoe kom je aan die toespraak?
  Ga naar http://www.taize.fr en dan naar nederlands. Klik op mp3 en podcast. Dan naar de link uitzending van het zaterdagavondgebed in taize op podcast. Klik op 101009 domradio lichterfeier Taize(Stuttgart) op de icoon koptelefoon. Opslaan als.. de podcast loopt dan binnen. In de podcast scrollen naar 51.018-1.02.56. Daarin is de toespraak te horen.
  geniet ervan!

 15. http://www.taize.fr/nl_article9430.html Aan het einde van het jaar een groot treffen in Polen.
  Oproep aan de lezers van OVM: Kijk eens op je school of er digitale content is van vieringen die voor de feestdagen gemaakt zijn. Het mogen ook andere vieringen zijn met een levensbeschouwelijke component. Info over stilte ruimtes ook graag.Ik wil graag na een overzicht hierover een artikel maken en ook in de toekomst kijken. Spiritualitieit en ook levensbeschouwing ontbreken nog op OVM. Ik weet dat er geweldig mooie dingen gebeuren op scholen. bedankt !

 16. EMBARGO Tot 31 december 20.00 uur

  Taizé: de volgende Europese jongerenontmoeting wordt gehouden in Rotterdam.

  Als antwoord op een gezamenlijke uitnodiging van de Nederlandse
  bisschoppenconferentie van de Katholieke Kerk, van de Protestantse Kerk
  in Nederland (PKN) en de Raad van Kerken, zal de gemeenschap van Taizé
  haar 33e Europese jongerenontmoeting houden in Rotterdam, van 28
  december 2010 tot en met 1 januari 2011.

  Frère Alois, de prior van Taizé, heeft dit vanavond in Poznań, Polen,
  bekend gemaakt.

  In Poznań wordt deze dagen de 32e Europese jongerenontmoeting gehouden.
  Deze zal nog tot 2 januari duren.

  De katholieke en protestantse kerkgemeenschappen in en rond de stad
  Rotterdam zullen de jongeren ontvangen in gastgezinnen.

  Rotterdam heeft zich in 2009 uitgeroepen tot de eerste Europese
  jongerenhoofdstad. De stad heeft duidelijk laten merken dat zij de
  Europese jongerenontmoeting wil ontvangen.

  Ieder jaar komen enkele duizenden jongeren uit Nederland naar Taizé.

  Contact:
  Adres: Communauté de Taizé, 71250 Taizé Frankrijk.
  Tel.: 0033 385 50 30 30
  e-mail: media@taize.fr

  Geweldig nieuws. Ik weet zeker dat er het komend jaar heel veel mooi materiaal gemaakt gaat worden dat op scholen gebruikt kan worden. Ik zou het prachtig vinden als er materiaal dat op de scholen gemaakt en gebruikt gaat worden naar mij of naar ovm gestuurd gaat worden. Als ik het groot aantal hits zie op het hoofdartikel dan ga ik met een heel blij en gelukkig gevoel 2010 in.
  Theo Wismans

 17. Dit is de tekst die erbij hoort

  In April, several brothers of the community spent two weeks in the Netherlands as part of the preparation for the next European meeting. A press conference with brothers and the mayor of Rotterdam, the President of the Catholic Bishops Conference of the Netherlands, and the Moderator of the principle Protestant Church in the country (PKN) marked the starting point of the visit. As the meetings progressed, several dozen parishes were invited to set up groups of young people who would be responsible for local preparation. What was striking in each of these meetings was the diversity: people of all ages, from every continent, from very diverse denominational backgrounds…

  The challege of preparing this meeting was welcomed with much interest, but also with questions: “What will we do if we don’t find enough host families?” The preparation for the meeting will be lived like a pilgrimage where you move forward one step at a time. To start with, it was first of all a question of finding accommodation and a place to work for the team that will come from Taizé at the end of the summer; and also to move ahead in the contacts with the different transport companies, and to reflect on the decoration of the exhibition halls.

  Throughout the spring and summer, several hundred young adults from the Netherlands are expected in Taizé. On 3 October, a prayer at the Catholic Cathedral of Rotterdam, with young people from throughout the country, will mark the beginning of the next stage in the preparation.
  See also:
  Meeting in Rotterdam: Practical information
  Last updated: 6 May 2010

 18. Een goede vriend van mij in Ghana reageerde op de film over ervaringsgericht onderwijs:
  Joop Visser zegt:16 augustus – 2010
  Ik heb veel waadering voor de aanpak op de school en de onderwijsvisie van de leraar . Is dit niet de werkelijkheid van een religieuze levenshouding: te beseffen dat in ieder mens de intieme kennis van waarde, oorsprong en einddoel van het leven is meegegeven, niet zo veel anders dan onze biologische en mentale gegevens? De leraar brengt in deze visie naar buiten wat er al in potentie was. Hij staat niet langer als de alweter tegnover leeghoofden. En als het dan lukt jonge mensen enthousiast te maken voor hun innerlijke groei, is dat geweldig!! Nu nog de confrontatie van deze jongren met Afrika, beste Theo. Altijd welkom met een stel in ons gastenverblijf in Oyarifa, Ghana, dat weet je wel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

Advertentie

Volg OvM

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
likes
0 K
volgers

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderwijs van Morgen. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van onderwijs ontwikkelingen, trends en tips.