Een initiatief van Malmberg

Het Geuzencollege: een jaar na het iPad-project

Op woensdag 13 oktober 2010 zouden vijftien leerlingen van het Geuzencollege in Vlaardingen een les gaan volgen over appels. Deze les kreeg echter een ander tintje dan de leerlingen vooraf dachten. In plaats van het over fruit te hebben, kregen ze een Apple iPad 1 overhandigd. Dit vormde het startsein voor het leesproject I love reading. Nu, ruim een jaar later, is het iPad-project van de Vlaardingse school tweede geworden in de wedstrijd om de i&i Stimuleringsprijs 2011. Een goede reden dus voor een gesprek met Merel Rameckers, docente van het Geuzencollege.

Merel Rameckers: “Onze directeur zag veel leerlingen worstelen met lezen. Hij bedacht een speciale app om het lezen van teksten gemakkelijker en leuker te maken. Via de innovatieregeling van Kennisnet ontvingen we een financiële bijdrage, waardoor we iPads aan konden schaffen om de app op te ‘draaien’. Het project I love reading kon toen echt beginnen. We begonnen met vijftien VMBO-brugklassers en al snel kregen de andere eerste klassen ook een iPad. Inmiddels loopt bijna de hele onderbouw met iPads rond.”

Een verzameling van apps
“We gebruiken de iPads al lang niet meer alleen voor het leesproject. Zo hebben we er verschillende tekst- en werkboeken opgezet, gebruiken we ‘m om e-mails te versturen, informatie op te zoeken en met apps te werken. Het docententeam wisselt veel apps met elkaar uit en zo hebben we er al veel verzameld. Het zoeken van apps is dus geen probleem. We merken wel dat het lastig is te bedenken hoe je de apps kunt inzetten in de les. Dat vergt een grondige voorbereiding en niet elke docent heeft zin of tijd om daar energie in te steken. Je moet elkaar dus goed begeleiden in het werken met iPads, want het is wel de bedoeling dat alle leerlingen met het prachtige device kunnen werken.”

iPad als spelletjes-device?
“De iPads zijn eigendom van school, maar als leerlingen zestig euro betalen voor de verzekering, mogen ze het apparaat mee naar huis nemen. Dat vinden leerlingen leuk, want dan kunnen ze in hun vrije tijd spelletjes spelen. Wij staan dat ook toe, maar ze moeten wel vooraf aan hun docent laten zien welke spelletjes ze aan willen schaffen. Dit kunnen overigens alleen gratis spelletjes zijn. Op school is het natuurlijk niet de bedoeling dat ze de iPad inzetten als spelletjes-device. Dat levert soms wel problemen op, maar ik merk ook dat leerlingen veel minder de neiging hebben spelletjes te spelen, als je laat zien wat de iPad allemaal nog meer te bieden heeft. En dat is heel veel!”

Het videoproject met een iPad 2
“Op onze school hebben we geen docenten, maar mentoren. Ik ben dus mentor van één klas en ik geef alle vakken zelf. We zijn in mijn klas nu bezig met een videoproject voor aardrijkskunde. Omdat de iPad 1 geen camera heeft, hebben mijn leerlingen een iPad 2 gekregen. De leerlingen maken filmpjes, waarin ze de lesstof aan een andere klas uitleggen. Ze zijn erg enthousiast over het project, want ze mogen video’s maken, foto’s zoeken en monteren. Tegelijkertijd is het ook heel leerzaam, want ze zijn actief met de stof bezig.”

Betere leerresultaten?
“Het is moeilijk in te schatten of de resultaten zijn verbeterd door de iPads. Wel merk ik dat leerlingen meer plezier beleven tijdens het leren en gemotiveerder zijn. Het leren van Engelse en Nederlandse woordjes vinden ze nu bijvoorbeeld veel leuker. Ook merk ik dat ze de tekstboeken op hun iPad er sneller bij pakken dan hun papieren boeken. En omdat we de apparaten al meer dan een jaar in de klas hebben, durf ik wel de zeggen dat het geen tijdelijke hype is. Dat komt denk ik doordat de iPad in hun belevingswereld past. Je kunt niet meer aankomen met een krijtbord en een wisser.”

Tips voor docenten
“Tegen docenten die met iPads gaan werken, wil ik zeggen: zorg ervoor dat je de iPads eerder hebt dan de leerlingen. Dan krijg je de tijd te ontdekken hoe het apparaat werkt en hoe je het kunt inzetten, vóórdat de leerlingen ermee aan de slag gaan. Leerlingen hebben de moderne technieken namelijk snel door en voor je het weet, sta je met je mond vol tanden als ze iets vragen. Sommige docenten krijgen daardoor het gevoel dat ze het gezag kwijtraken, maar het geeft leerlingen juíst een goed gevoel als ze jou iets kunnen uitleggen. Daar kun je gebruik van maken. Maar ondanks dat leerlingen jou veel kunnen leren, is het belangrijk je goed in de iPad te verdiepen. Wees bereid daar veel tijd in te steken, zodat je het maximale uit het apparaat kunt halen. Dan zal je merken dat de iPad een enorme toevoeging is aan je lessen.”

Welkom! Hier kan je discussiëren over het onderwijsnieuws, tips uitwisselen, vragen stellen en inhoudelijk bijdragen aan artikelen. Reacties die niet in overeenstemming zijn met onze richtlijnen worden geweigerd. Het kan even duren voordat jouw reactie zichtbaar is.

8 Responses

 1. Ik ben dol op succesverhalen over de iPad in het onderwijs. Ik denk ook dat het Geuzen College een mooi project heeft maar het stukje over leerresultaten is toch wel erg mager. Is er met het starten van het project niet gelijk een onderzoek begonnen dat de leerresultaten meet? Achteraf zijn er vast ook nog wel mogelijkheden tot het maken van vergelijkingen met de tijd van voor de iPad. Naar mijn mening is dit belangrijk zodat de kritische docent overtuigd kan worden van de meerwaarde van de iPad als leermiddel. Dit sluit ook aan bij uw ‘tips voor docenten’. Docenten zullen nooit zoveel tijd in dit leermiddel steken als uit pilots niet blijkt dat dit nieuwe leermiddel echt een verbetering is.
  Voor meer tips verwijs ik graag naar mijn eigen onderzoek op http://www.tom-smit.nl

 2. ‘@Ton Smit. Laat ik beginnen met een compliment. Ik denk dat het integreren van “modern devices” in de klassieke leeromgeving van de klas een “must” is. Als zaken als de iPad alleen maar buiten de klas worden gebruikt, verliest het onderwijs het contact met de werkelijke wereld waarin leerlingen leven. Prachtig initiatief dus van het Geuzen College. Ik ben het met Ton Smit eens dat eer altijd kritische leraren zijn. Maar wat zijn kritische leraren? In mijn eigen jonge jaren waren dat nogal eens de leraren die cynisch waren geworden omdat het leraarsbestaan hun niet bracht wat ze ervan hadden verwacht. Ze keken wat laatdunkend naar die jonge collega’s die “nog zo nodig moesten. Dat gaat vanzelf wel over als je wat langer mee gaat”. En Ton, zij vragen dan naar de leerresultaten. Nee, Ton, ze vragen naar cijfers. En die zullen waarschijnlijk niet hoger zijn. Want dat hangt ook af van de wijze van corrigeren. Wat je niet kunt meten bijvoorbeeld is de “impliciete kennis” die wordt opgedaan onder meer door het enthousiasme van de leraar voor de klas en van de leerlingen die ermee werken. Ga dus zo door, collega’s van het Geuzen College. Doe jullie naam eer aan.

 3. Experimenten met tablets zijn fantastich. In veel artikelen wordt niet gekeken naar meetbare resultaten, maar naar plezier in leren. Dat is een mogelijke valkuil; is meer plezier in leren een investering van een paar honderd euro per leerling waard, net als de keuze voor een duurdere tablet waarbij een android minstens net zo voldoet. Het blindstarend op gadgets jezelf vastzetten in de dichtgetimmerde applesotware is niet per definitie een succesformule. Meetbare meerwaarde aantonen lijkt mij in alle gevallen nodig om de investering (ook in de toekomst gezien afschrijving) te kunnen blijvendoen.

 4. ‘Meetbare resultaten’, het is zo’n beperkt en beperkend uitgangspunt. Stel dat je een ‘meetbaar resultaat’ boekt door het afnemen van een toets. Is dat resultaat per definitie een weergave van werkelijk verworven kennis of inzicht? In veel gevallen waarschijnlijk niet. Een toets is een momentopname, en het resultaat wordt mede bepaald door allerlei onmeetbare invloeden. Een docent zei me laatst: ik moet wel toetsen, want in het echte leven (school is geen ‘echt leven’?) word je ook continu getoetst. Laten we ophouden elkaar die onzin na te papagaaien. Sinds mijn propedeuse heb ik nooit meer een toets gemaakt. Voor de afsluiting van colleges schreef je papers, en veel ook. Daar leerde je vooral heel goed van denken en schrijven. Twee onmisbare vaardigheden in mijn ‘echte leven’. Van de getoetste stof weet ik niet veel meer, het diende een moment en na dat moment verdween het in een la. Stof ‘bedacht’ door een systeem, niet werkelijk eigen gemaakt uit belangstelling of overtuiging. Het plezier dat leerlingen beleven aan leren met een tablet, juist door de mogelijkheid om stof beeldend weer te geven, om er letterlijk mee te spelen, maakt dat kennis blijft plakken. De bereidheid om eindeloos een vaardigheid in te slijpen is veel groter met een digitaal spel dan zonder. Leren is weer leuk.

 5. Ik vind dat een docent zelf moet kiezen of-ie zijn of haar leerlingen met iPads (of wat dan ook) wil laten werken. Zelf moet ik er niets van hebben, maar als andere docenten het wel graag willen: prima. Verder denk ik dat het niet een verbetering voor het onderwijs oplevert. Veel van dit soort schoolbreed invoeren van technologie komt ook voort uit onzekerheid van schoolleiders en docenten; uit de angst om saai en ouderwets te zijn, achter te lopen en de boot te missen. Dat de invoering van ICT in het onderwijs betere leerresultaten oplevert, daarover is geen enkel bewijs. Sterker nog: verscheidene oud top-mensen van grote Amerikaanse computerbedrijven hebben al eerder opgeroepen om de technologie (waar ze zelf hun fortuin mee vergaarden) uit het klaslokaal te weren en enkel in te zetten op het enige wat bewezen werkt: goed opgeleide docenten voor de klas. En die goed opgeleide docenten dan dus zelf laten kiezen welke middelen ze inzetten.

 6. Ik heb onderzoek gedaan naar de educatieve waarde van games, zowel entertainmentgames als educatieve games
  http://www.nbdbiblion.nl/?pagina=22216 om te bestellen – het onderzoek is gedaan voor Vereniging van Openbare Bibliotheken en de Radboud Universiteit Nijmegen, voor onderwijs en bibliotheken is gekeken naar spelend leren… doe er uw voordeel mee! Het principe van spelletjes op de i-pad is hetzelfde: de cognitieve vaardigheden die ermee opgedaan worden zijn hetzelfde als edu- en entertainment games. Kennisoverdracht is bij serious games een extra eigenschap (als de game goed is ontwikkeld: ook leuk en uitdagend is)

 7. Wat me opvalt wanneer vernieuwers over hun vernieuwing praten, is dat het vroegere zo snel wordt verguisd en prompt wordt afgedaan als minderwaardig, ouderwets, inefficiënt. Mensen die niet meteen overtuigd zijn, mogen gerust wat beledigd worden en vastgeroest, beetje lui, cynisch en duidelijk passé genoemd worden. Vanwaar de aandrang om dat steeds weer te doen? Vanwaar die onrealistische overtuiging om bord en krijt af te doen als achterhaald, omdat het ‘niet aansluit bij de leefwereld van de leerling’? In 1913 beweerde Edison: “Books will soon be obsolete in the public schools. Scholars will be instructed through the eye.” Hij ging ervan uit dat het nieuwe medium film deel zou gaan uitmaken van de leefwereld van leerlingen, niet boeken… Maar zo werkt het niet. Ik zie ‘onderwijzen’ persoonlijk meer en meer als een interactie tussen personen, waarbij de lesgever bepaalde middelen kan inzetten om in zijn/haar opzet te slagen. Ik heb collega’s die de gave van het woord hebben en schitterende geschiedenislessen geven, waar een powerpointje of film niet tegenop kunnen. Elk jaar hoor ik leerlingen lovend spreken over leerkrachten die naar hedendaagse normen ouderwets bezig zijn, terwijl moderne, online multi-mediagebruikende collega’s saai en weinig inspirerend worden gevonden. Laten we, wat mij betreft, ophouden met het opblazen van de laatste hype als de enige weg naar ‘goed onderwijs’, maar iets meer bescheiden vaststellen dat het arsenaal aan onderwijsmiddelen, met de komst van tablets, opnieuw wat wordt uitgebreid. Niet meer, niet minder. En laten we blijven onthouden dat het inspireren van leerlingen op talloze manieren kan en al eeuwen kon, lang vóór film, lang voor computers, internet en tablets.

 8. Wat me opvalt wanneer vernieuwers over hun vernieuwing praten, is dat het vroegere zo snel wordt verguisd en prompt wordt afgedaan als minderwaardig, ouderwets, inefficiënt. Mensen die niet meteen overtuigd zijn, mogen gerust wat beledigd worden en vastgeroest, beetje lui, cynisch en duidelijk passé genoemd worden. Vanwaar de aandrang om dat steeds weer te doen? Vanwaar die onrealistische overtuiging om bord en krijt af te doen als achterhaald, omdat het ‘niet aansluit bij de leefwereld van de leerling’? In 1913 beweerde Edison: “Books will soon be obsolete in the public schools. Scholars will be instructed through the eye.” Hij ging ervan uit dat het nieuwe medium film deel zou gaan uitmaken van de leefwereld van leerlingen, niet boeken… Maar zo werkt het niet. Ik zie ‘onderwijzen’ persoonlijk meer en meer als een interactie tussen personen, waarbij de lesgever bepaalde middelen kan inzetten om in zijn/haar opzet te slagen. Ik heb collega’s die de gave van het woord hebben en schitterende geschiedenislessen geven, waar een powerpointje of film niet tegenop kunnen. Elk jaar hoor ik leerlingen lovend spreken over leerkrachten die naar hedendaagse normen ouderwets bezig zijn, terwijl moderne, online multi-mediagebruikende collega’s saai en weinig inspirerend worden gevonden. Laten we, wat mij betreft, ophouden met het opblazen van de laatste hype als de enige weg naar ‘goed onderwijs’, maar iets meer bescheiden vaststellen dat het arsenaal aan onderwijsmiddelen, met de komst van tablets, opnieuw wat wordt uitgebreid. Niet meer, niet minder. En laten we blijven onthouden dat het inspireren van leerlingen op talloze manieren kan en al eeuwen kon, lang vóór film, lang voor computers, internet en tablets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

Advertentie

Volg OvM

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
likes
0 K
volgers

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderwijs van Morgen. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van onderwijs ontwikkelingen, trends en tips.