Thema leerstijlen en vakdidactiek #onderwijs2032: Stelt de staatssecretaris de juiste vraag?

#onderwijs2032: Stelt de staatssecretaris de juiste vraag?
#


Wat moeten kinderen leren op school zodat ze klaar zijn voor hun toekomst? Met die vraag opende staatssecretaris Sander Dekker begin deze week de nationale dialoog over onderwijsinhoud. De maatschappelijke dialoog is het startpunt van een jarenplan om vorm te geven aan een vernieuwd curriculum. Een curriculum dat zich richt op wat de leerling moet kennen en kunnen om in 2032 een vliegende start te maken. Maar stelt de staatssecretaris wel de goede vraag?

De inhoud van ons onderwijs
Dekker: ‘We hebben het vaak over de randvoorwaarden voor goed onderwijs, de groepsgrootte, bekostiging, onderwijstijd, huisvesting. Belangrijke thema’s, maar we hebben het eigenlijk bijna nooit over waar het écht om draait op school: de inhoud van ons onderwijs.’ Om die reden nodigt Dekker iedereen met ideeën over de invulling van het onderwijs uit om deze te delen via #onderwijs2032. Ook worden debatbijeenkomsten georganiseerd. Uiteindelijk worden alle ideeën met elkaar verbonden. Dat moet eind 2015 leiden tot een visie op wat kinderen moeten kennen en kunnen wanneer ze klaar zijn met school. Die visie wordt – onder andere in samenwerking met docenten – verder geconcretiseerd.

De verkeerde vraag?
Het initiatief is niet door iedereen even enthousiast ontvangen. Zo stelt Rutger Bregman in een artikel op De Correspondent dat het debat meer over waarden en idealen zou moeten gaan en minder over vaardigheden en didactiek. Volgens Bregman zou de staatssecretaris een heel andere vraag moeten stellen, namelijk: Welke kennis en vaardigheden willen we dat onze kinderen hebben in 2032? ‘Wie die vraag stelt, heeft het niet meer over aanpassen en meebewegen, maar over sturen en creëren. Dan gaat het niet meer over hoe we ons geld moeten verdienen, maar over hoe we het willen verdienen’, aldus Bregman op De Correspondent.

‘Eerst het huidige onderwijs’
Daarnaast stellen de initiatiefnemers van Beter Onderwijs Nederland (BON) dat voorspellingen over de beroepssituatie in 2032 een hoog ‘glazenbolgehalte’ hebben. Om die reden meent BON dat er eerst moet worden gekeken waar het huidige onderwijs – bedoeld voor de huidige maatschappij – verbetering behoeft. ‘Pas dan weten we waar we staan, kunnen we de manco’s repareren en eventueel voorzichtig kijken of er naast die noodzakelijke reparaties van de al honderden jaren noodzakelijke basisvaardigheden nog andere wensen zijn.’

Wat vindt u?
Onderwijs van Morgen is geïnteresseerd in uw mening. Hoe staat u tegenover het nationale debat en de centrale vraagstelling? En als u nadenkt over het onderwijs van de toekomst, denkt u dan in waarden en idealen of staan in uw visie de vaardigheden van leerlingen centraal? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

12 REACTIES

 1. Sinds 1980 geef ik met heel veel plezier les wat nu heet vmbokb.
  Op het moment ben ik helaas opgenomen in de daniel den hoed.
  Ben zelf vroeger lts leerling geweest 3 jaar en toen werken leren in leerlingstelsels.
  In 1980 tekort aan leraren.
  Toen akte gehaald u begrijpt het wel
  Heb 1 ding vmbo kinderen leren door te zien en te doen.
  En geen overdreven begeleiding.
  Heb altijd goede band en resultaten.
  Zo min mogelijk vergaderingen bij gewoond.
  En zoveel mogelijk les en stage begeleiding gedaan.
  In al die jaren nog nooit negatief commentaar gehad.
  Dus mijn advies voor de vmbo jongere zo snel mogelijk samen met het bedrijfsleven werken.
  Maar mijn stem wordt niet gehoord

 2. Sinds 2003 voor de klas in het VMBO B en K. Ik heb veel lessen met leerlingen die een LWOO indicatie hebben. Als ik nadenk over het onderwijs, en dat doe ik omdat ik bezig ben met een Master opleiding in Special Educational Needs, dan zou ik heel vakken gewoon van de lijst halen en beginnen met “Mathethiek” De leer van het leren. Eerst zorgen dat lees- en leervaardigheden op peil zijn zodat dit gereedschap, dat ieder mens nodig heeft om tot lerende ontwikkeling te komen gegrond aanwezig is. Terwijl er aan die voorwaarden wordt voldaan vakken aanbieden die de interesse van het kind hebben en waar zich de unieke talenten kunnen uiten. Deze talentontwikkeling is de kern van het leren. Alle andere vakken zijn gericht op het volledig tot bloei komen van dat talent. Hierdoor wordt het doel van de lessen voor het kind duidelijk en zal het kind eigenaar worden van het leerproces. Voor de duidelijkheid: Ik heb het over het VO.

 3. ‘We hebben het vaak over de randvoorwaarden voor goed onderwijs, de groepsgrootte, bekostiging, onderwijstijd, huisvesting. Belangrijke thema’s, maar we hebben het eigenlijk bijna nooit over waar het écht om draait op school: de inhoud van ons onderwijs.’ 

  Leest u zich in over de inhoud, nemen de scholen de edele taak randvoorwaarden van u over.

  Komt u vervolgens op de koffie.

 4. Vraag van Dekker in brief aan 2e Kamer: Welke bijdrage moet het onderwijs leveren aan persoonsvorming en talentontwikkeling? Antwoord: De ontwikkeling van het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn, het diepste ideaal van de mens. Dat is tot op heden niet gebeurd omdat het het grootste taboe van de mensheid is. Nu van cruciaal belang omdat het niet-Zijn c.q. het ego de staat van identificatie met, van gevangenschap van, de materie c.q. de dualiteit is en derhalve de staat van onbalans is die zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt in de vorm van problemen die zelfs ons voortbestaan bedreigen. Realisatie is nu gemakkelijker dan ooit omdat de mensen al hun houvast verliezen en daardoor zichzelf moeten en willen zijn en op zoek zijn naar hun Zijn (wie ze echt zijn). En omdat er sprake is van de mogelijkheid tot het maken van een evolutionaire kwantumsprong genaamd de kwantumsprong van ego naar Zijn. Zie http://www.nlbe.nl

 5. Ik geef les aan VMBO-BK onderbouw.
  Geef leerlingen meer keuzevrijheid in het leren.
  Bied leerlingen verschillende mogelijkheden aan tot leren
  Geef ze gaandeweg meer verantwoordelijkheid.
  Laat het leren buiten school meewegen en beloon dat.

 6. Lijkt de omgekeerde wereld. De missie van Dekker lijkt eerst de thuiszitters terug de school in te sturen, de ontsnappingsroutes onmogelijk te maken en dan pas te gaan praten over wat het onderwijs zou moeten zijn. Ik ben te druk bezig nu met juridische stappen om mijn door het niet passende onderwijs beschadigde kinderen niet nog verder te laten beschadigen. Ik ben momenteel niet in de gelegenheid om hier echt voor te gaan zitten. Maar verandering is geen keuze en wat er nu gebeurt is ronduit schadelijk en afbrekend voor vele kinderen. maar bootomline is wat mij betreft dat de nadruk veel meer moet komen te liggen op ontdekken wat je raakt en wat je daarmee kan, helpen keizen en vormgeven van de iegen bezieling, ontwikkeling dus en veel minder nadruk en focus op kennis overdracht, zeker gedurende de eerste jaren. En dat achterlijk systeem van jaar groepen snel de vuilnisbak in doen. Op naar inclusie en diversiteit in plaats van beheersing en meten.

 7. De staatssecretaris zou zich niet met dit soort vraagstukken moeten bezig houden. Hij heeft voor dit moment wel wat beters te doen. Misschien is hij zelf al onder de trein gekomen in 2032.Helemaal eens met Holster (zie boven): Inclusie en diversiteit. Weg met focus en nóg meer kennisoverdracht. Dit gaat in het MBO ook weer grandioos mislukken.(Onnodig Rekenen en Nederlands) Ik wens hem ook veel sterkte met het gevecht tegen het passende onderwijs. PO gaat ook mislukken, zolang we investeren op de verkeerde manier! Weg trouwens met deze bewindslieden Dekker en Bussemaker. Over de datum. Laat D66 het maar eens proberen. En dan geven we ze vanaf het begin aan dat ze de inhoud moeten overleggen met diegenen die het moeten uitvoeren en dat ze ervoor zorgen dat er genoeg geld beschikbaar is voor onderwijs en dat ze de besturen opdragen om te faciliteren en zich verder nergens mee te bemoeien.

 8. We moeten eerst kijken het hedendaagse onderwijs en het onderwijs op korte termijn. Dat de staatssecretaris zich moet gaan richten op het onderwijs van 2032 is ridicuul. In 2032 is het onderwijs totaal anders dan nu, waarschijnlijk gebaseerd op andere waarden en normen. Ook weten we vandaag de dag nog niet welke vaardigheden en kennis een jongere moet beschikken in 2032; wie weet welke beroepen we dan hebben? Je kunt wél gaan kijken naar het onderwijs voor de aankomende jaren. Ik zou graag zien dat er meer aandacht word besteedt aan cultureel- maatschappelijke vakken. We besteden teveel aandacht aan rekenen, wiskunde en de taalvakken. Dit gebeurd ook in het basisonderwijs. We moeten meer kijken naar hoe wij geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer etc. kunnen aanpakken; deze vakken staan nu in de schaduw van de eerder genoemde vakken. Want met vakken gericht op maatschappij en cultuur leer je de jongeren waarden en normen bij, wat belangrijk is voor de toekomst. Zo kun je in mijn ogen werken aan de jongere van 2032.

 9. Leer van het verleden en kijk naar het heden. Er zijn al zoveel concepten gesneuveld en er is al veel tijd en geld verspild.
  Vraag is wat is nu tijdens de leergangen al wenselijk om te weten. Denk even simpel aan verslagen maken berekeningen maken. Online samenwerken. En daarnaast zeker voor de bovenbouw de essenties van programmeren en de technieken/mogelijkheden/wenselijkheden/onduidelijkheden van de cloud/migratie en de andere technieken die die zeker in het komende decennia zullen worden uitgebreid/gebruikt. Vergeet niet dat de schoolverlater altijd al verouderde kennis zal hebben. Wat me dan weer brengt bij het nut van informatiebanken.
  Heb niet de oplossingen, maar weet wel dat van het verleden veel te leren valt hoe het niet moet.

 10. Welke vaardigheden moeten kinderen hebben? Welke vaardigheden willen wij dat ze heben? Ik vind allebei de vragen niet optimaal. Dat kunnen wij niet weten en dat moeten we niet willen bepalen.
  De vraag moet zijn: wat willen ze zelf, in 2032? Wat moeten wij NU doen om te zorgen dat kinderen dán in staat zijn om zelf hun leven vorm te geven? Als je kleuters laat spelen, zingen, bewegen en knutselen zal hun (nog volop in aanbouw zijnde) zenuwstelsel en hersenpan zich het meest optimaal ontwikkelen. Als je kinderen niet vraagt om te oordelen en een mening te vormen vóórdat ze dat uit zichzelf gaan doen (in de puberteit), dan voorkomt je dat ze voorgevormde meningen en oordelen aannemen die je er nooit meer uit krijgt. Als je lagere-school-kinderen voortdurend langs een externe lat legt zullen ze afleren hun eigen werk te beoordelen, ofwel: verantwoording te nemen voor hun werk. Kinderen zijn van zichzelf weliswaar dromerige maar creatieve, lerende, nieuwsgierige en inventieve, betrokken wezens. Onze taak is om dat zó door het proces van leren lezen en schrijven heen te loodsen dat het heel blijft. (ik ben beeldend kunstenaar, journalist voor Vrijeschool-onderwijsblad en geef schilderles aan kinderen)

 11. Ik vraag of de staatssecretaris aandacht wil geven aan duurzaamheid ook in het onderwijs … ***dat kinderen in school hun talenten mogen ontwikkelen, ***dat kinderen zich kunstzinnig mogen ontwikkelen ***dat kinderen zich mogen ontwikkelen tot vrije mensen met open ogen die leren zien wat de wereld nodig heeft die, wanneer zij van school afkomen, in hun kracht staan en vanuit deze kracht creatief, doelbewust, met hart voor de zaak, in de wereld aan de slag willen gaan. (ik ben grootmoeder van twee kleinkinderen die naar de vrijeschool gaan en hoofdbeheerder van de besloten facebookgroep *vrijeschool*.)

 12. Wat zou het fijn zijn als er in het onderwijs wordt geïnvesteerd in LEREN LEREN en meteen vanuit, ZELFRESPECT voor de medeleerlingen met RESPECT wordt omgegaan. In Oosterse landen leren de allerkleinste al EMPATHIE. Ze leren zich INLEVEN in het verdriet dat die ander heeft door wellicht jouw toedoen. Sorry zeggen en lief zijn voor elkaar. Ze worden daar ZO BLIJ Van.. Ze begrijpen direct dat er ook met hun eigen verdriet of teleurstelling iets wordt gedaan. Een onderdeel zou kunnen zijn dat ze elkaar iedere dag even bv de nek masseren. Als je dicht genoeg bij elkaar staat en je allemaal veilig voelt, wordt er niet gepest en gekleineerd. In Scandinavische landen krijgen de kleinste al les van universitair opgeleide…Haalbaar?
  Ik waardeer het dat ons gevraagd wordt MEE TE DENKEN. Succes

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf hier je reactie
Vul hier je naam in

Meer van deze auteur

Gerelateerd

Advertisment

Meest gelezen

Van patatgeneratie tot prestatiegeneratie

Wat is het verschil tussen generatie Einstein, prestatiegeneratie, patatgeneratie en generatie Z? Het overzicht is zoek, nooit eerder zijn er zoveel verschillende benamingen geweest...

Schoolleider: geef ruimte en vertrouw op je leraren

Schoolleiders Berenike Vossebeld, Angèl Chen, Mirjam van Ree en Manja Lubberhuizen deden allemaal om een andere reden mee met het onderzoek van Klassewerkplek. Hun...

8x creatieve tips om tafeltjes oefenen

1 x 8= 8, 2 x 8 = 16, 3 x 8 = 24 en ga zo maar verder. Het eindeloos oefenen van tafeltjes...