Een initiatief van Malmberg

Registratiebladen Station Zuid

Gebruik de resultatenmonitor om de scores van de toetsen te registreren.

Resultatenmonitor bij je methode

De registratiebladen zijn niet meer beschikbaar. Hiervoor in de plaats kun je gebruikmaken van de Malmberg Resultatenmonitor.De Resultatenmonitor is een online registratie-en analysetool. De monitor registreert leerresultaten, adviseert vervolgleerstof en genereert periodiek groepsplannen.

Wanneer je een licentie hebt op een digitaal product bij een Malmberg-methode, dan heb je automatisch toegang tot de leerkracht-startpagina. De Resultatenmonitor van de methode is een gratis module, toegankelijk vanuit de leerkrachtstartpagina.

Op malmberg.nl vind je de handleiding  van de monitor.

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg