Home » Leesoffensief ‘Heel MBO leest’: leesplezier en taalontwikkeling

Leesoffensief ‘Heel MBO leest’: leesplezier en taalontwikkeling

lezen

Het Kennispunt Taal en Rekenen, de MBO Taalacademie en Stichting Lezen werken samen aan het leesoffensief ‘Heel MBO leest’. Dit initiatief heeft als doel mbo-studenten aan te moedigen meer te lezen.

Studenten profiteren zowel tijdens hun opleiding als in hun latere carrière van meer lezen. Vaker lezen draagt bij aan het verbeteren van technisch en begrijpend lezen, het vergroot de woordenschat, versterkt de concentratie en het ontwikkelt het vermogen om verbanden in teksten te leggen. Bovendien verruimt lezen de kennis van de wereld. En laten we niet vergeten dat vaker lezen ook het leesplezier vergroot.

Zwakke lezers profiteren het meest

Volgens het Kennispunt MBO Taal en Rekenen profiteren met name zwakke lezers en studenten met een NT2-achtergrond van lezen in hun vrije tijd. Omdat het (v)mbo meerdere leerlingen met taalachterstanden verwelkomt, is een leesoffensief op deze scholen van groot belang. Jongeren met taalachterstand groeien vaak op in gezinnen waar minder frequent gelezen wordt. Het bevorderen van lezen op school draagt dan ook bij aan gelijke kansen voor alle studenten.

Staat van het Onderwijs

Het belang van taalonderwijs en taalbeleid in het mbo wordt steeds groter, blijkt onder andere uit de recente publicatie De Staat van het Onderwijs 2023. Ook het PISA-onderzoek van 2018 toonde aan dat het leesplezier onder Nederlandse jongeren is afgenomen. Ongeveer een kwart van de 15-jarigen heeft moeite met het begrijpen van schoolteksten, met name in het vmbo en in het mbo. Dit vergroot het risico op voortijdig schoolverlaten.

Dalende trend keren

In 2019 werd door de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur een oproep gedaan voor een leesoffensief om de dalende trends in leesvaardigheid en leesmotivatie te keren. Hoewel het offensief al werd uitgevoerd in de voorschoolse opvang en het funderend onderwijs, werd het mbo hierin nog onvoldoende betrokken. Volgens het Kennispunt MBO Taal en Rekenen is het essentieel dat leesbevordering een integraal onderdeel wordt van het taalbeleid op mbo-scholen. Waarbij de focus gelegd wordt op het stimuleren van leesplezier en taalontwikkeling.

Zelf aan de slag met het leesoffensief

Op enkele mbo-scholen zijn al succesvolle leesinitiatieven gestart. Deze initiatieven worden door het Kennispunt MBO Taal en Rekenen in kaart gebracht om andere scholen te inspireren. Ook werken zij aan een handreiking waarmee je op je eigen school aan de slag kunt met leesbevordering en leesplezier.

10 november: ‘Heel MBO leest’

Op 10 november wordt de conferentie ‘Heel MBO leest‘ georganiseerd door het Kennispunt Taal en Rekenen, Stichting Lezen en de MBO Taalacademie.

Bron: Kennispunt MBO Taal en Rekenen

Laatste onderwijsnieuws

Een jongen die boeken uit een boekenkast pakt

Boekentips september 2023

Verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.