Home » De Khan Academy als onderdeel van het wiskundeonderwijs: deel 2

De Khan Academy als onderdeel van het wiskundeonderwijs: deel 2

Onlangs publiceerde SRI International de eerste uitgebreide studie over hoe Amerikaanse leerlingen én docenten de Khan Academy gebruiken als aanvullende educatieve hulpbron bij het wiskundeonderwijs op school. In deel 1 van deze tweedelige blogserie schreven we over de resultaten met betrekking tot leerlingen. In deze tweede blog ligt de focus op docenten. Hoe gebruiken zij Khan Academy?

Positieve impact
De meerderheid van de deelnemende docenten is te spreken over het gebruik van Khan Academy. 86% van de docenten zou Khan Academy aan collega’s aanraden en 89% zegt ook het komende schooljaar gebruik te gaan maken van het platform. Het feit dat Khan Academy gratis te gebruiken is speelt een grote rol bij de keuze voor het platform. Docenten zijn (evenals de leerlingen) van mening dat de Khan Academy een sterk positieve impact (37%) of enigszins positieve impact (48%) heeft op verschillende leergebieden. Zo stellen docenten dat leerlingen over het algemeen meer wiskundige onderwerpen begrijpen. Ook werken en leren ze beter zelfstandig en hebben leerlingen volgens docenten meer inzicht in welke stappen ze moeten nemen om verder te komen.

Monitoren kennis, vaardigheden en niveau
Het gebruik van de Khan Academy biedt docenten meer mogelijkheden om leerlingen op verschillende gebieden te ondersteunen. Volgens acht op de tien docenten helpen de persoonlijke datarapporten van Khan Academy bij het monitoren van de kennis, vaardigheden en het niveau van leerlingen. Daardoor identificeren ze sneller welke leerlingen wel wat extra hulp kunnen gebruiken of juist wat meer uitgedaagd mogen worden. Ruim de helft van de docenten (56%) maakt dan ook op wekelijkse basis gebruik van de rapporten. Daarvan geeft iets meer dan de helft aan de rapporten ‘zeer nuttig’ te vinden. De andere helft vindt ze ‘enigszins nuttig’. Vier op de tien deelnemende docenten zegt ongeveer een keer per maand of helemaal geen gebruik te maken van de rapporten.

Voor- en nadelen Khan Academy in de klas
Docenten van alle onderzoeklocaties hebben in de loop van het tweejarige onderzoek zowel de gunstige aspecten als uitdagingen en moeilijkheden van het gebruik van Khan Academy in de klas gedeeld.

Voordelen

  • Door de modulaire opzet van het lesmateriaal kunnen docenten afzonderlijke onderwerpen of lessen gebruiken en een eigen playlist samenstellen. Ook leerlingen hebben hier profijt van. Zij kunnen focussen op aandachtsgebieden of juist wat lessen overslaan wanneer ze een onderwerp onder de knie hebben.
  • De modulaire opzet faciliteert differentiatie in de klas: tijdens een les focussen leerlingen tegelijkertijd op verschillende vaardigheden.
  • De directe feedback is sneller dan docenten opdrachten en oefeningen van leerlingen na kunnen kijken. Daardoor werken leerlingen sneller zelfstandig verder. Veel docenten noemen dit punt als meest waardevolle aspect van Khan Academy.
  • Khan Academy geeft leerlingen (deels) de regie over het leerproces. Ze werken zelfstandiger en ontwikkelen meer zelfvertrouwen.

Nadelen

  • De content van Khan Academy is niet afgestemd op de inhoud van het curriculum per leerjaar. Voor docenten bemoeilijkt dat de integratie van Khan Academy in hun lessen.
  • Veel docenten hebben bij hun lesvoorbereiding moeite met het vinden van de juiste content op het juiste niveau. Volgens docenten mag duidelijker worden aangegeven van welk niveau de oefeningen en video’s zijn.

Over het onderzoek
Bij het twee jaar durende onderzoek waren negen Amerikaanse onderzoeklocaties, 20 scholen en ruim 70 docenten betrokken. Daarbij lag de focus van de studie – met zo’n 2000 deelnemende leerlingen per jaar – op het vijfde tot het tiende leerjaar (leerlingen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar). De bevindingen in het rapport zijn gebaseerd op gegevens die ter plaatse zijn verzameld door middel van klasobservaties; interviews met werknemers van Khan Academy, docenten, leerlingen en ouders; enquêtes door zowel docenten als leerlingen; en verzameling en analyse van gestandaardiseerde testscores en gebruikersgegevens. Docenten die deelnamen aan het onderzoek waren met name geïnteresseerd in hoe ze initiatieven als de Khan Academy in hun bestaande leeractiviteiten zou kunnen opnemen. Download het onderzoeksrapport voor meer informatie.

Denk jij dat online educatieve hulpbronnen zoals Khan Academy een groter aandeel binnen de huidige lesstructuur zullen krijgen? Maak jij als docent ook gebruik van Khan Academy of een vergelijkbaar platform? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat vermoeid op zijn bureau ligt met een bordje Help!

Lied van de maand: Ik heb het zo druk!

Even lekker klagen: we hebben het zo druk! Hier vind je een liedtekst, een ingezongen lied, een karaokeversie en tips voor je les.

Bekijk
Een klas vol jongens in een oude jongensschool

Luistertip: De Jongensschool

In de documentaire De jongensschool onderzoekt Jan Maarten Deurvorst zijn herinneringen aan een van de laatste jongensscholen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.