Een initiatief van Malmberg

Monsterlijke mutaties

DNA in close-up

Mutaties spelen een belangrijke rol bij veel biologische verschijnselen, zoals bij evolutie, de ontwikkeling van resistentie bij virussen en bacteriën. Maar ook bij erfelijke aandoeningen en het ontstaan van kanker. Het kan dus soms nuttig zijn, maar het kan ook levensbedreigend zijn!

Opdracht

Bekijk de video van 00:00– 01:29 of helemaal tot 04:10 en beantwoord de vragen.

Vragen

1a. Zijn de mutaties van deze dieren alleen opgetreden in een lichaamscel van het dier, of is de
mutatie opgetreden in een geslachtscel van de ouders?
1b. Door welke factoren kan er in een cel zo’n mutatie plaatsvinden?
2. Virussen die griep veroorzaken muteren elk jaar een klein beetje. Dat is best onhandig. Waarom is
dit onhandig?
3. Mutaties die slecht uitpakken voor een organismen verdwijnen vaak snel weer, terwijl nuttige
mutaties vaak overgedragen worden aan de nakomelingen. Als jij een zelfbedachte mutatie mocht
kiezen, wat voor verandering zou je dan willen hebben?

Actuele lessen

Meer opdrachten