Een initiatief van Malmberg

Mangroven en klimaatverandering

Mangroven in de Caribische zee.
Bron afbeelding: Shutterstock

In 2017 heeft de Verenigde Naties op de Ocean Conference gezegd dat ruim 10% van de wereldbevolking in kustgebieden woont op minder dan 10 meter boven zeeniveau. (Factsheet, People and Oceans). Door klimaatverandering hebben deze gebieden last van de absolute zeespiegelstijging. Kustbescherming is daarom dan ook erg belangrijk voor deze gebieden. In deze lesbrief gaan we het hebben over een kust die we niet in het Europees gedeelte van Nederland voorkomt, namelijk mangroven. In het Caribisch gebied komen mangroen wel voor. 

Opdracht

1. Welke twee soorten kust zijn er in het Europese gedeelte van Nederland?

Bekijk de foto bij dit artikel.

2. Wat is veiliger tegen hoog zeewater: een dijk of mangroven? Leg ook uit waarom je dat denkt.

Lees het artikel: ” Mangrovebossen in Pakistan gedijen, behalve in miljoenenstad Karachi” en bekijk het filmpje op nos.nl

Gebruik de atlas.

3. Welke natuurrampen komen in Pakistan voor?

In het artikel op nos.nl staat dat Pakistan een van de meest kwetsbare landen is door klimaatsverandering.

4. Geef vanuit de economische dimensie aan waarom dit zo is. Gebruik gegevens uit de statistiek in de atlas om je antwoord te ondersteunen.

5. Leg in eigen woorden uit waarom mangroven een goede natuurlijke kustbescherming vormen.

6. Waarom zou het moeilijk zijn om de mangrove bij de grote stad Karachi veilig te houden?

Niet alleen in Pakistan komen er mangroven voor. Ook in Zuid-Amerika zijn ze te vinden. Zo bestaat de kust van Suriname voor het grootste gedeelte uit mangroven.

Bekijk het filmpje van nos.nl op youtube over de mangroven in Suriname.

7. Waarom waren de boeren eerst sceptisch tegen de aanleg van mangrovebossen als natuurlijke bescherming tegen het zeewater?

Bekijk de foto die bij deze lesbrief staat.

8. Wat is naast de natuurlijke bescherming ook nog een voordeel van het planten van mangrovebossen voor Suriname?

Lees het artikel ‘leven met mangrove‘ op de website van het Wereld Natuur fonds.

9. Noem naast natuurbescherming nog andere redenen waarom het belangrijk is voor lokale gemeenschappen om de mangroven te behouden.

 

Antwoorden

Om de antwoorden te bekijken moet je aangemeld zijn.

Actuele lessen

De wereld van logo

Deze actuele les wordt je aangeboden door De wereld van, de aardrijkskunde methode van Malmberg. De les is ook te gebruiken bij andere methodes.

Recente opdrachten

Uit het archief van aardrijkskunde