Over Onderwijsvanmorgen.nl

Onderwijsvanmorgen.nl is een dagelijks inspiratie- en kennisplatform met passie voor het onderwijs. Onderwijsvanmorgen brengt artikelen die docenten in het voortgezet onderwijs helpen om het beste uit zichzelf en de leerlingen te halen. Onze ambitie: docenten ondersteunen en faciliteren in de dagelijkse lespraktijk om het onderwijs beter te maken. Hoe doen we dat? Door dagelijks relevant nieuws te selecteren, onderwijsexperts aan het woord te laten en ervaringen van andere docenten te delen. Dat doen we elke dag opnieuw op onderwijsanmorgen.nl,  maar ook in verschillende social omgevingen. Volg ons op Twitter om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en meng je in actuele discussies in de Onderwijsvanmorgen-LinkedIn groep. Schrijf je hiernaast ook meteen in voor de Onderwijsvanmorgen.nl nieuwsbrief, dan weet je zeker dat je niets mist.

Onderwijsvanmorgen.nl is een initiatief van Malmberg.

img