Over Onderwijsvanmorgen.nl

Met onderwijsvanmorgen.nl willen we kennis delen, discussiëren, maar vooral inspireren en enthousiasmeren. Docenten, schoolmanagers, onderwijskundigen, experts en trendwatchers komen hier bij elkaar om van gedachten te wisselen over actuele thema’s binnen het onderwijs. Denk hierbij aan de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs in binnen- en buitenland, de dagelijkse lespraktijk, lesideeën,  ict- en nieuwe media toepassingen in de klas, de leerlingen van vandaag, vakdidactiek en leerstijlen. Onderwijsvanmorgen.nl is een initiatief van Malmberg.

img