Volwassen brein 8b – De vrouw in het onderwijs

31

Deze keer heb ik voor u geen filmpje maar een slideshare over de rol van de vrouw. Ik werd hiertoe geïnspireerd, omdat ik een interview voorbereid met een vrouwelijke topper die net afscheid heeft genomen van het onderwijs. Terwijl ik daarmee bezig was, realiseerde ik me dat veel van mijn onderwijscollega’s vrouw zijn. Nu kijkt niemand daar meer van op, maar dat is weleens anders geweest. Toen ik in de jaren ’60 begon als leraar was de meerderheid van de docenten nog man. Toen ik in die jaren lid was van de Vereniging van Schoolleiders in het dag/avondonderwijs, was er onder de ca. 80 rectoren en directeuren niet één vrouw! Kunt u zich dat voorstellen?

Intussen is er veel veranderd. Is alles nu dan wél OK? Ik kan daar geen antwoord op geven. Het is aan de individuele vrouw om dat voor zichzelf uit te maken.

Rollen en rolpatronen
In de diapresentatie kunt u zien dat mannen en vrouwen vele rollen vervullen. Ik noem er enkele: ouder, broer, zus, vriend, vriendin, werknemer, kostwinner, verzorger, werkgever, raadgever, etc. Iedereen neemt een aantal van deze rollen op zich. Dat samenspel van rollen noemen we een rolpatroon. Laten we een voorbeeld dicht bij huis nemen (of moet ik zeggen dicht bij school?). Het overgrote deel van de deeltijdbanen wordt bezet door vrouwen. Deze geven aan dat hun moederrol te veel tijd in beslag neemt voor een voltijdbaan. Bij mannen komt dit ook voor, maar aanzienlijk minder. Ik gebruik hier bewust het woord “moederrol”, want zelfs vaders gebruiken dit woord als zij een deel van de verzorging van kinderen op zich nemen. Taal heeft hier een culturele functie: de verzorgingsrol noemen we moederrol.
Laten we even teruggaan naar een vorig artikel. We komen dan in het bewustzijnsstadium van de gemiddelde volwassene die over het algemeen een traditionele rol vervult (stadium III).

Stadium III → de traditionele vrouw
Een vrouw die in het IIIe stadium verkeert, ontleent haar identiteit aan de mensen die deel uitmaken van haar verschillende rollen. Op dit bewustzijnsniveau wordt zij sterk beïnvloed door de opvattingen die anderen over haar hebben. Die anderen kunnen ook instellingen zijn, zoals universiteiten of hogescholen. Een diploma van zo’n instelling geeft de waardering aan die autoriteiten (examencommissies) tegenover haar hebben geuit. De meningen van anderen, en zeker van belangrijke anderen, wegen dus zwaar. Veel mannen en vrouwen in dit stadium horen graag van autoriteiten wat van hen verwacht wordt. Zij zullen aanwijzingen en opdrachten loyaal uitvoeren.

In traditionele samenlevingen is de man/vrouw-verhouding het gevolg van de eeuwenoude verdeling tussen zorg en arbeid. De diapresentatie van Sayanti Gosh geeft een mooi beeld van de voortgaande ontwikkeling van de man/vrouw-verhouding. Mannen en vrouwen vervullen vele rollen, maar vrouwen hebben het moeilijker dan mannen. Als dragers van het leven worden vrouwen van nature sterker in de zorgrol gedrongen dan mannen. Dat is ook goed te zien in het onderwijs, waar de overgrote meerderheid van deeltijdbanen door vrouwen wordt vervuld. Het zijn de vrouwen in deeltijdbanen die echter al de sprong van het traditionalisme naar het modernisme hebben gemaakt. Want hier bevinden zich de vrouwen die het lot in eigen hand hebben genomen en een balans hebben gevonden tussen zorg en arbeid. Zij zijn beland in het IVe bewustzijnsstadium van Kegan of ze zijn ernaar op weg. Meer over  Stadium IV vindt u hier.

Stadium IV → De moderne vrouw
Ondanks hun onmiskenbare kwaliteiten  stoten maar weinig vrouwen door naar de top. Waarom? Op de universiteiten wemelt het immers van uiterst talentvolle vrouwen. Nog maar kort geleden sprak ik met een vrouwelijke hoogleraar Economie.  Zij vertelde mij haar levensverhaal. De rode draad door dit verhaal was de drang naar het moederschap geweest. Zij had omwille van haar wetenschappelijke idealen gekozen voor haar werk. Ze was kinderloos gebleven. Maar nu benijdde ze leeftijdgenoten met kleinkinderen. “Mannen hebben het gemakkelijker”, zei ze. “Ik ben inderdaad door het glazen plafond gestoten en heb alles bereikt wat ik wilde”. Ze keek me aan, “Maar terugkijkend vraag ik me af of het dit alles wel waard was”. Zij was een postmoderne vrouw, net zoals de vrouwelijke topper die ik ga interviewen. Dat interview kunt u in de loop van deze maand lezen op Onderwijsvanmorgen.nl.

31 REACTIES

 1. Aandacht voor de vrouw in het onderwijs! Mooi toch? Dat vrouwen het vaak moeilijker hebben dan mannen weten we al lang. Aam de andere kant hebben vrouwen door de eeuwen heen wel veel kracht ontwikkeld. Dat is ook fijn. Ik ben in ieder geval blij dat ik een vrouw ben. De rest neem ik graag op de koop toe.

 2. @Jacky, klopt fijn al die aandacht al komtie dan van een man. Ik heb hem wel eens horen spreken. Het schijnt iets met onze hersenbalk te maken te hebben. Die is bij ons wat zwakker geloof ik of misschien was steviger. In ieder geval was het een goed verhaal. Mannen kwamen er wat zielig van af. Maar ja, dat wisten we al lang.

 3. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet altijd even makkelijk vind om mijn volletijdsbaan op een school te combineren met de zorg voor man en kinderen. Mijn man heeft een drukke baan, maar hij vindt het vanzelfsprekend dat ik de zorg voor mijn kinderen bijna geheel op mij neem. Ik ben immers toch al om half drie klaar? Dat ik ook correctiewerk moet doen, lessen voorbereiden, ouderavonden heb, vindt hij wel vervelend voor me, maar hij heeft het beeld van zijn ouders nog voor zich, denk ik zo. Zij moeder was de hele dag thuis en zijn vader werkte buitenshuis. Eigenlijk vindt hij dat dat zo hoort.

 4. @Doris. Hallo Marianne. Ik was daar ook bij . Het was op een dag over Passend Onderwijs van het SBO. Misschien kan dr Witteman over het verschil tussen meisjes en jongens wat meer vertellen.

 5. ludo hardeman.
  de mensheid wordt al eeuwenlang gedomineerd door de mannelijke kant van de mens, met als hoofddoel status en macht verwerven en uit uitoefenen van macht geeft velen een fijne emotie, wat ik betitel als second best in life*.
  hierin succesvol zijn zou tevens de weg naar het geluk zijn.
  het testosterongehalte vooral bij mannen hoog, wordt door onze maatschappij, bij de opvoeding, het onderwijs, de media, onze religieuze en politieke leiders voortdurend getriggerd. jongens die pieken in hun testosteron tussen hun 14 en 20ste levensjaar maak je hierdoor een weg naar het geluk wijs, zeker niet wegwijs. dit veroorzaakt tevens het korte termijn denken en is desastreus voor mens en milieu.
  de vrouwelijke kant van de mens, zorg, welzijn en lange termijn denken, wint langzaam terrein. immers na de emancipatie golf eind vorige eeuw kozen de vrouwen er noodgedwongen voor om hun mannelijke kant meer te ontwikkelen om zich zo beter te kunnen manifesteren in onze door de mannelijke kant gedomineerde maatschappij. vooral mannen snapten dit niet en zagen en zien dit als een bedreiging, vrouwen die hun ‘mannetje” staan.
  onze mannen, die niet grootgebracht zijn met in acht neming van hun vrouwelijke kant, zijn de weg kwijt, de weg naar het, lees hun, vermeende geluk was toch status en macht verwerven. dat wil je liever niet delen met de vrouwen, vanuit die optiek. de vrouwen bestrijken nu wel hun 2 domeinen, hun vrouwelijke en hun mannelijke kant en trachten daar de balans in te vinden en bij hun gevoel te blijven. die kant moeten we m.i. uit. dus als we onze kinderen vooral leren met zichzelf en hun emoties om te gaan en ze niet hoofdzakelijk klaar willen stomen om rendabel te worden voor onze welvaart maatschappij, geven we ze de keuze om mooie mensen te worden, waar het op de 1ste plaats erom gaat wie je bent en niet wat je kunt en hebt. * first best.
  adequate betrouwbare informatie en ondersteuning voor ouders op een voor hen vindbare plek is daarbij onontbeerlijk om een goede gesprekspartner te worden en samen met de leerkrachten de juiste keuzes te kunnen maken voor onze kinderen. een sociaal emotioneel netwerk is daarbij een modern en adequaat middel, lees meer daarover op http://www.oudersaanzet.nl

 6. @Ludo Hardeman. Interessante reactie. Ik wil daar later nog wel eens op terugkomen.Je eerste zin trok meteen mijn aandacht. Je schreef – de mensheid wordt al eeuwenlang gedomineerd door de mannelijke kant van de mens, met als hoofddoel status en macht verwerven en uit uitoefenen van macht. Als je de behoefte aan status en macht ziet als mannelijke eigenschappen kan ik me dat wel voorstellen. Ik geloof niet dat deze behoefte een hoofddoel was. Het hoofddoel was ongetwijfeld het zorgen voor veiligheid voor verwanten en voor de stam. Mannen zijn nu eenmaal sterker, lichamelijk, tenminste en zijn door de eeuwen heen bereid geweest zich voor die veiligheid op te offeren. Het gevolg was natuurlijk wel status en macht. Maar dat was geen hoofddoel maar een neveneffect. Zie dit als een kleine opmerking bij een verder interessante bijdrage.

 7. Vrouwen in het onderwijs vinden we prima. Ze doen het ook goed. Maar we zouden graag wat meer mannen zien. Goed voor de jongens. maar ook voor de meisjes.

 8. Ludo Hardeman – Het kan best waar zijn dat het korte termijn denken mede veroorzaakt wordt door testosteron, maar primair ligt de oorzaak in ons limbische syteem, in het zoogdierenbrein dus. Alle mensen denken in principe op korte termijn, mijn dochter bijvoorbeeld stelt altijd haar huiswerk uit. Ze wil eerst iets leuks doen, zoals winkelen met vriendinnen. Heb ik ook!

 9. Dit artikel geeft een helder beeld van de positie van ons vrouwen. Vooral de slideshare maakte veel duidelijk.Ik ben het wel met Dorine en Tom eens dat we wat meer mannen goed zouden kunnen gebruiken. Ik las dat ze de opleiding van leerkrachten willen upgraden, zodat alleen de besten nog voor de klas zouden komen te staan.Hiermee heeft Ludo Hardman meteen zijn probleem opgelost. Meer testosteron voor de klas!?!

 10. Ik werk in de beveiliging en heb dan wel eens de kans om te surfen. Vannacht kwam ik dit artikel tegen. Leuk, hoor, maar tegenwoordig staan wij ook ons mannetje.

 11. Beste Lezers, Mij wordt vaak de vraag gesteld wat nou het verschil is tussen de breinen van mannen en die van vrouwen. Daar wil ik graag de komende week op ingaan, maar ik wil u eerst tracteren op een prachtige presentatie van Mark Gungor. Klik op http://www.laughyourway.com/video/ en geniet. Het lijkt allemaal wat overdreven, maar in essentie klopt het wel. Als u vragen heeft, stel ze dan.

 12. Geachte lezers, Ik hoop dat u genoten heeft van het filmpje dat Lex Hupe ons toestuurde. Voor alle zekerheid krijgt u nogmaals de link. Hier komt-ie: http://www.youtube.com/watch?v=0BxckAMaTDc
  Ik heb u beloofd wat meer informatie te geven over het verschil tussen de hersens van mannen en vrouwen.
  Hier komt mij bijdrage:

  Waarom zijn mannen beter in rekenen en wiskunde dan vrouwen en vrouwen beter in taal? Laat ik beginnen met te stellen dat de verschillen tussen de seksen kleiner zijn dan de onderlinge verschillen binnen de seksen. Maar er zijn wel verschillen in gemiddelden. Mannen zijn over het algemeen eerder geneigd tot systematiseren en mechaniseren.
  Simon Baron-Cohen noemde autisme de extreme vorm an het mannelijke brein.
  Volgens Bernard Crespi en Christopher Badcock zijn vrouwen gemiddeld empatischer (meer invoelingsvermogen) en mentalistischer (scherper waarnemingsvermogen) dan mannen.
  Dit kan er toe leiden dat ze dingen zien die er niet zijn. Waar autisme de extreme vorm van het mannelijk brein is, is volgens Crespi en Badcock paranoïde schizofrenie de extreme vorm van het vrouwelijke brein. Paranoïde schizofrenen zijn hypermentalistisch, zij zien meer in de geesten en emoties van mensen, dan er werkelijk is. Zij geloven bijvoorbeeld dat anderen over hen roddelen en tegen hen samenspannen. Zij wantrouwen anderen. Autisten, daarentegen zijn hypomentalistisch, zij onderkennen weinig in de geesten en emoties van anderen. Overigens gebruiken Crespi en Badcock andere termen dan Baron-Cohen. Zij zeggen dat autisten onder controle staan van “paternal brains” en schizofrenen van “maternal brains”, dus respectivelijk onder invloed van de genen van de vader en die van de moeder.
  Wat hebben deze twee uitersten te maken met taal, rekenen en wiskunde?
  Zoals je zegt, Jacqueline, bevindt taal zich bij 95% van de mensen in de linkerhersenhelft. Als vrouwen gemiddeld beter zijn in taal dan mannen, waarom zijn ze gemiddeld dan niet beter in rekenen en wiskunde? Een legitieme vraag zou ik zeggen. Dit artikel gaat over selectionisme en instructionisme. Wat hebben onze voorouders genetisch fylogenetisch meegekregen vanuit een voorgeschiedenis van tienduizenden en honderdduizenden jaren? Wat deden de Dawiniaanse selectiemechanismen om ons mensen, mannen en vrouwen, via adaptatie geschikt te maken voor de omgevingen waarin wij verkeerden? Heel eenvoudig gezegd: mannen voerden strijd om vrouwen en kinderen te beschermen. Mannen die in staat bleken grote risico’s te nemen, geen pijn te voelen bij het doden van vijanden, succesvol te zijn in de jacht, ontwikkelden “mannelijke” kwaliteiten, zoals eerst doen dan denken, doelgerichtheid (sommige vrouwen spreken zelfs van oogkleppen), ruimtelijk inzicht. Deze eigenschappen bevinden zich vooral in de rechterhersenhelft. Door het gooien met stenen en het werpen van speren ontwikkelden ze rekenvaardigheden (in de linkerhersenhelft) . Vrouwen overleefden in de stam door met elkaar te communiceren (taalontwikkeling is sterk bij vrouwen), door TOM (theory of mind): je had als vrouw een voorsprong als je de listen en lagen van je buurvrouw door had, de zorg voor je man en kinderen die empathie tot ontwikkeling brachten.
  Er werden dus neurale circuits ontwikkeld die verschilden bij mannen en vrouwen. Beide waren ze gericht op overleving van de soort. Het grote voordeel bij vrouwen is de verbinding tussen de beide hersenhelften. De hersenbalk is bij vrouwen krachtiger ontwikkeld dan bij mannen. Daarom zijn vrouwen gemiddeld evenwichtiger dan mannen. Maar nogmaals: het verschil tussen de seksen is kleiner dan het onderlingen verschil binnen de seksen. Er zijn mannen die goed zijn in taal, poëzie, empahie. Er zijn vrouwen die goed kunnen rekenen, goed zijn in wiskunde en zelfs goed en gericht kunnen speerwerpen.

 13. Waarom zijn vrouwen arglistig en hebben mannen oogkleppen op al kunnen ze goed speerwerpen. Extra bijdrage van Henk Witteman (bij reacties)., 700 woorden en meer dan de moeite waard om te lezen.

 14. Dr. Witteman – Wat een kostelijk filmpje. Mijn man en ik hebben er samen naar zitten kijken en er vreselijk om gelachen. Uw aanvullende reactie heb ik uitgeprint en mee naar school genomen. Het was allemaal erg herkenbaar. Ik zie het verschil nu zelfs tussen mijn tienerdochter en tienerzoon. Bedankt.

 15. Het kleine verschil en de grote gevolgen denk ik steeds als ik hier lees. Het was de titel van een boek in de 70-er jaren. Welke actieve feministe schreef hier ook al weer over?

 16. @Francine Hendriks. Ik dacht wel iets in mijn boekenkast te hebben, maar ik vond geen aansprekende feministen. Ik heb toen wat gegoogled en vond het volgende: Tweede feministische golf is de benaming voor een brede heropleving van het feminisme, ook wel vrouwenbeweging, in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Tijdens de Eerste feministische golf, aan het eind van de negentiende eeuw werd vooral gestreden voor het recht van vrouwen op deelname aan hoger onderwijs en openbaar bestuur (actief en passief kiesrecht). Voorvrouwen in Nederland waren onder meer Aletta Jacobs en Wilhelmina Drucker. De tweede feministische golf startte rond het thema recht op betaald werk en deelname aan het maatschappelijke leven maar breidde zich snel uit tot een krachtige brede beweging met vele thema’s.. Heb je hier wat aan Francine? Groet, Henk

 17. Alles opgeven voor je idealen, spreekt mij niet zo aan. Misschien wijst dit op een gebrek aan idealen. Maar misschien komen ze nog. Ik ben jong, 23, BA maar heb geen andere ambities dan een man en een heleboel kinderen. En niet te vergeten winkelen met vriendinnen.

 18. @Marieke. Ik schaamde me eerst ook toen ik dit artikel las. Ik ben echt een traditionele vrouw. Ik houd ook van winkelen, zeilen en andere leuke dingen. Ik lees dat de heer Witteman denkt dat meer vrouwen dan mannen paranoïde schizofrenistisch zijn, hypermentalistisch en arglistig. We hebben dan ook wel wat te verliezen. Natuurlijk let ik erop dat mijn man er niet met een ander vandoor gaat. Maar dat maakt me nog geen toverkol. Ik ben gewoon slim bezig, vind je ook niet? Jij wilt je zekerheid toch ook niet kwijt? Zeker ook niet voor de zoon en dochter die ik hem geschonken heb.

 19. Dit is een belangrijk artikel ook voor allochtone meisjes en vrouwen. Ik wil u problemen voorleggen die Marokkaanse meisjes moeten overwinnen. Ik heb dit gehaald van internet (forum) en het klopt precies.
  Allochtone jongens en meisjes denken zeer verschillend over de eigen toekomst. Het gesleutel van de meisjes aan de traditionele machtsstructuur van het gezin levert verschillende reacties op, bij de vaders, de jongens en bij de meisjes zelf. Daarmee brengt de emancipatie van deze meisjes hen ook in de problemen.
  Marokkaanse meisjes springen er uit
  Voor Marokkaanse meisjes lijkt de wet van de remmende voorsprong in werking te zijn getreden. De school is een legitieme weg naar de buitenwereld, een weg die de meisjes goed weten te benutten. Hun moeders stimuleren hen om hoger onderwijs te volgen, omdat zij willen dat hun dochters meer kansen krijgen dan zijzelf. De niet-gerealiseerde ambities en wensen van de Marokkaanse moeders vertalen zich niet alleen in sociale stijging, maar ook in modernere opvattingen over man-vrouw-verhoudingen. Niet alleen de dochters hebben een ‘mentale omslag’ gemaakt, ook de moeders.
  De kloof: de discrepantie in toekomstbeelden
  Met de emancipatie van de meisjes worden de verschillen tussen jongens en meisjes uit bijna alle etnische minderheidsgroepen groter. Hun opvattingen over de verdeling van werk en zorgtaken liggen behoorlijk uit elkaar. Met name de progressieve islamitische meisjes krijgen het moeilijk om binnen de eigen gemeenschap een partner te vinden die hun opvattingen en ambities ook echt ondersteunt. In Nederland liggen de hoogopgeleide ruimdenkende (moslim)mannen niet voor het oprapen. Dat is voor meisjes een van de redenen om een partner uit het land van herkomst te trouwen. Dat doen veel jongens ook omdat zij de meisjes in Nederland te vrij vinden en zij liever een vrouw hebben die (in gedrag) op hun moeder lijkt. De jongeren zijn zich ervan bewust dat de botsende ideeën “later” problemen opleveren. De meisjes verwachten heel wat te moeten onderhandelen in hun toekomstig huwelijk.
  Wij vinden het goed in Nederland, maar u moet niet naar hoofddoekjes kijken. Van binnen zijn wij net als U.

 20. We kregen een mail binnen bestemd voor Farima. Hier komt de tekst – Ja, we gaan stapje bij stapje vooruit. In veel gebieden op deze wereld vooral in Afrika ten zuiden van de Sahara en in Arabische staten worden meisjes bij de toegang tot het onderwijs nog altijd gediscrimineerd, door gewoonten en gebruiken, vroegtijdige huwelijken en zwangerschappen, ontoereikende leermiddelen en onderwijsmaterialen waarin onderscheid tussen seksen wordt gemaakt, seksuele intimidatie en gebrek aan adequate en fysiek of anderszins toegankelijke opleidingsfaciliteiten. Meisjes moeten op jeugdige leeftijd zwaar huishoudelijk werk verrichten. Van meisjes en jonge vrouwen wordt verwacht dat zij zowel in het onderwijs, als in het huishouden hun plichten vervullen, wat er vaak toe leidt dat hun schoolprestaties te wensen overlaten en dat zij voortijdig het onderwijs de rug toekeren. De gevolgen hiervan werken dan ook langdurig door in alle aspecten van het leven van de vrouw.Gelukkig is er in Nederland vrijheid voor de wet. Waar het in Nederland niet goed gaat ligt dat bijna altijd aan de onverdraagzaamheid van sommige religies. Mannen proberen hier ten koste van alles de baas te blijven over de vrouwen. Daarom meisjes, studeer, ga naar Hogeschool en Universiteit. Word slimmer dan jullie vaders, ooms en broers en jullie worden hen allemaal de baas.Inshallah!

 21. @Henk Witteman en @Fiola bedankt voor jullie reacties en de moeite die jullie gedaan hebben om mee te denken. Na even googlen vond ik de volgende informatie. Het kleine verschil en de grote gevolgen werd geschreven door de Duitse feministe Alice Schwarzer. In het voorwoord van de nieuwjaarsuitgave van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2009 over Man Vrouw – M/V – Mars en Venus wordt haar boek door Paul Schnabel genoemd:
  http://www.scp.nl/dsresource?objectid=19286&type=org
  Het boek is nog steeds 2e te koop. 2e hands en bij Bol.com

 22. @Farima. Je probleem is oplosbaar, maar zal nog wel enige integratie en assimilatie nodig hebben. Met dat laatste bedoel ik het opgaan van buitenlandse culturen in de Nederlandse cultuur. Ik geloof niet dat twee tegengestelde culturen op de duur vredig naast elkaar kunnen voortbestaan. Als de een in een macho-cultuur leeft en de ander in een feminiene dan zal op een gegeven moment een van beide gaan domineren. Ik weet zeker dat de feminiene cultuur het gaat winnen, omdat deze economisch meer kansen biedt.

 23. Dank u voor alle reacties. Ook Wilfried Beekvliet. Tussen integreren en assimileren ligt een groot verschil. Daar zijn we nog lang niet uit. Ik geloof wel dat enige assimilatie nodig is. We moeten immers leven in en met de wereld om ons heen. Dit betekent dat wij er ook deel van moeten worden. Als we dat niet doen stopt op een gegeven moment onze ontwikkeling. Ik zie dat aan mijn moeder. Als ik de teksten goed heb begrepen zit zij nog in het 2e stadium. Ze is echt niet in staat zelfstandig te denken. Overal moet ze de raad van mijn vader vragen. Ik heb een goede vader. Hij is altijd geduldig. Maar zelf wil ik wel in het 3e stadium komen en de wereld om mij heen begrijpen, imshallah.

 24. Ook in België speelt de kwestie van oververtegenwoordiging van vrouwen. Volgens Prof. Herman Brutsaert: is het “epaald opmerkelijk is dat niet de aanwezigheid van meisjes voor de negatieve impact zorgt maar wel het overwicht van vrouwelijke leerkrachten in gemengde basisscholen. Dat heeft niets te maken met de manier waarop de onderwijzeressen door de jongens worden geëvalueerd. Integendeel. Maar blijkbaar voelen jongens zich op die leeftijd in een vervrouwelijkte omgeving niet in hun schik. Voor hen wordt er door vrouwen meer nadruk gelegd op gedweeheid, conform gedrag, netheid, stilzitten enz. Vanuit het perspectief van de jongens verwezenlijken die eigenschappen het ideaalbeeld voor meisjes maar niet voor jongens. Zij missen mannelijke modellen. En dat zorgt voor spanningen.» Meer mannen dus naar de lerarenopleidingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER