Thema's Differentiëren Vernieuwing vmbo: van ruim 30 naar 10 profielen

Vernieuwing vmbo: van ruim 30 naar 10 profielen
V


De komende jaren gaat het vmbo op de schop. Het aantal profielen waar je als leerling voor kunt kiezen, wordt namelijk teruggeschroefd van ruim dertig naar tien. Deze programma’s worden overzichtelijk van opzet, bieden meer keuzemogelijkheid voor de leerling en zorgen voor een betere voorbereiding op het vervolgonderwijs. In dit artikel de belangrijkste veranderingen in een notendop.

Een aantal pilotscholen werkt al (deels) met deze nieuwe opzet. Vanaf schooljaar 2016-2017 krijgt het gehele vmbo ermee te maken. Dan kiezen alle leerlingen in het tweede schooljaar uit een van de volgende tien profielen:

 1. Economie en ondernemen
 2. Horeca, bakkerij en recreatie
 3. Zorg & welzijn
 4. Bouwen, wonen en interieur
 5. Produceren, installeren en energie
 6. Mobiliteit en transport
 7. Media, vormgeving en ICT
 8. Maritiem en techniek
 9. Groen
 10. Dienstverlening en producten

Deze profielen bestaan uit drie delen: een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en het vrije deel.

Gemeenschappelijk- en profieldeel
Onder het gemeenschappelijke deel vallen vakken die bij iedere richting worden onderwezen. Denk aan de vakken Nederlands, Engels, Maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding en tenminste één kunstvak. De invulling van het profieldeel verschilt per richting. Zo kun je bij ‘Media, vormgeving en ICT’ profieldelen als audiovisuele vormgeving en productie en ICT verwachten en bij ‘Groen’ de vakken groene productie en groene vormgeving en verkoop. Alle profielen bevatten een beroepsgericht profielvak, dat bestaat uit theorie- en praktijklessen.

Vrije deel
In het vrije deel kiezen leerlingen vier beroepsgerichte keuzevakken, die passen bij het gekozen profiel en de persoonlijke belangstelling. Deze keuzevakken worden bepaald door de school. Zo kan de opleiding het aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de mogelijkheden en kansen binnen de regio. Daarnaast hebben leerlingen meer keuzevrijheid, waardoor het onderwijs beter is afgestemd op de persoonlijke belangstelling van iedere leerling. Wanneer de school het toestaat, kunnen leerlingen ook vakken kiezen die buiten hun eigen profiel vallen. Zo is het voor de twijfelaars mogelijk om eens elders een kijkje in de keuken te nemen. Daarnaast kunnen leerlingen die daar behoefte aan hebben zich breder ontwikkelen.

Praktijklessen
Ook in het vrije deel spelen praktijklessen een belangrijke rol. Al is dat wel afhankelijk van de leerweg. Zo zijn leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg volgen meer bezig in de praktijk dan dat ze theorielessen volgen, terwijl het aandeel praktijklessen beduidend kleiner is bij de gemengde- en theoretische leerweg.

Enquête
Als alles volgens planning verloopt, zullen in 2018 de eerste leerlingen examens nieuwe stijl afleggen. Momenteel zijn de werkzaamheden om deze vernieuwing tot stand te brengen in volle gang. Het Ministerie van OCW heeft een enquête uitgezet om na te gaan in hoeverre scholen voorbereid zijn op de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s. De enquête is bedoeld voor docenten, schoolleiders en bestuurders en is in te vullen tot en met 27 april.

Bezoek voor meer informatie, de meest gestelde vragen en de wet- en regelgeving omtrent deze vernieuwingen de website Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo.

Wat vindt u als docent van deze vernieuwing? Waar ziet u kansen of juist pijnpunten? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

2 REACTIES

 1. Er ligt mijns inziens een bijzondere uitleg tussen het terugbrengen van de profielen van 30 naar 10 en het verruimen van de keuzemogelijkheden. Zeker gezien het altijd zaak is geweest om een betere aansluiting te vinden op het vervolgonderwijs. Het is te hopen dat leerlingen vmbo goede begeleiding mogen blijven ontvangen om hun overgang naar een roc bijvoorbeeld zo soepel mogelijk te laten verlopen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf hier je reactie
Vul hier je naam in

Meer van deze auteur

Gerelateerd

Advertisment

Meest gelezen

5 manieren om de klas stil te krijgen

Aan het begin van de les de klas stil krijgen is en blijft een kunst. Vaak gaat het goed, maar soms vergt het de...

Met deze adviezen kan de overheid het lerarentekort aanpakken

Te beperkt, versnipperd, te weinig gebaseerd op feiten en cijfers. Dat is de harde conclusie die Merel van Vroonhoven trekt over de aanpak van...

Zo maak je van de eerste schooldag een succes

Volgende week beginnen de eerste scholen na een lange en welverdiende vakantie aan hun eerste schooldag. Leerlingen zitten niet vanzelfsprekend meer bij elkaar in...