Home » Vernieuwd toezicht Onderwijsinspectie: 4 pijlers

Vernieuwd toezicht Onderwijsinspectie: 4 pijlers

Al sinds 1801 houdt de Inspectie voor het Onderwijs de kwaliteit van ons onderwijs nauwlettend in de gaten. Per 1 augustus 2017 is er sprake van vernieuwd toezicht – wat de nodige veranderingen voor besturen en scholen met zich meebrengt. Om inzicht te bieden in de nieuwe werkwijze, ontwikkelde de
Onderwijsinspectie een brochure.

Het onderwijs verandert, dus logischerwijs verandert het toezicht mee. Per 1 augustus hanteert de Onderwijsinspectie dan ook een nieuwe werkwijze. In ‘Vernieuwd toezicht: Wat betekent dat voor het bestuur?’ lees je wat de nieuwe manier van toezicht houden voor jou betekent en op welke wijze dat vorm krijgt in de praktijk. De kern van het vernieuwde bestuur bestaat uit vier pijlers:

  1. Aansluiten bij verantwoordelijkheid bestuur
  2. Waarborgen van basiskwaliteit (wettelijke deugdelijkheidseisen)
  3. Verdere ontwikkeling stimuleren (eigen aspecten van kwaliteit)
  4. Eenduidig en op maat toezicht houden

Aansluiten bij verantwoordelijkheid bestuur | Een kwaliteitszorgsysteem waarmee het bestuur zicht heeft op de (onderwijs)kwaliteit en de financiën en als dat nodig of wenselijk is tevens verbetermaatregelen kan nemen. Op basis van vierjaarlijks onderzoek – waarin ook met de schooldirecteuren, de raad van toezicht en de medezeggenschap wordt gesproken – concludeert de Onderwijsinspectie of sprake is van congruent beleid.

Waarborgen van basiskwaliteit (wettelijke deugdelijkheidseisen) & verdere ontwikkeling stimuleren (eigen aspecten van kwaliteit) | Het waarborgen van de wettelijk vastgestelde basiskwaliteit, maar daarnaast ook het stimuleren van de in het schoolplan geformuleerde ambities; de zogenoemde ‘eigen aspecten van kwaliteit’.
Desgewenst geeft de Onderwijsinspectie ook feedback op het welslagen van deze door de school en/of het bestuur vastgestelde ambities.

Eenduidig en op maat toezicht houden | Bij het vierjaarlijks onderzoek naar besturen en scholen hanteert de Onderwijsinspectie een vaste aanpak, maar de invulling van de toezichtactiviteiten is maatwerk. ‘We baseren ons op de informatie van bestuur en scholen zelf én op hun ambities, aangevuld met wat wij weten over de scholen. Dit levert tezamen een onderzoeksplan op maat op.’ De uitkomst van het vierjaarlijks onderzoek bepaalt hoe het vervolgtoezicht – wederom dus op maat – eruitziet.

Meer informatie
Wil je meer weten over de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van het onderzoek? Download dan de brochure ‘Vernieuwd toezicht: Wat betekent dat voor het bestuur?’. Op de website van de Onderwijsinspectie vind je specifieke onderzoekskaders voor ieder onderwijsniveau evenals extra informatie over onder meer het toezicht op nieuwe scholen, het traject Excellente scholen en andere deelonderwerpen met betrekking tot het vernieuwde toezicht van de Inspectie voor het Onderwijs.

Wat vind jij van de vernieuwde onderzoekskaders? Waar kun je je wel of juist niet in vinden? Laat je mening achter via onderstaand reactieformulier.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste onderwijsnieuws

Kinderen die tijdens een energizer elkaar vasthouden

Energizers: samenwerken 

Zijn de kinderen in je groep een beetje op elkaar ingespeeld? Gebruik deze energizers om samenwerking tussen de lessen door te oefenen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.