Hoe het coronavirus de Nederlandse taal verandert

Nieuwe woorden: voor jou als leerkracht waarschijnlijk niets nieuws onder de zon. Want als er nou één doelgroep voorop loopt in taalverandering, dan zijn het kinderen en jongeren wel. Dankzij sociale media, games en straattaal is hun woordenschat vaak ‘moderner’ dan die van jou. Toch is het coronavirus misschien wel de allergrootste taalvernieuwer in 2020 […]

Bekijk

3 tips voor extra ondersteuning bij begrijpend lezen

Bij begrijpend leren achterhalen leerlingen de betekenis van een tekst door gebruik te maken van verschillende leer- en leerstrategiëen. Dit is niet voor iedere leerling even gemakkelijk. Om leerlingen extra ondersteuning te bieden, is het van belang om eerst te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn. Vervolgens ga je gericht aan de slag met het […]

Bekijk