Steeds meer Britse leerlingen gaan voor bèta

Eind vorig jaar kondigde minister Van Bijsterveldt aan een aantal onderwijshervormingen door te willen voeren in het voortgezet onderwijs. Hierbij moeten naast de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, ook de science-vakken meer aandacht gaan krijgen. De term ‘science-vakken’ heeft de minister overgenomen uit Groot-Brittannië, waar het een paraplubegrip is voor de vakken scheikunde, biologie en …

Steeds meer Britse leerlingen gaan voor bèta Read More »

Bekijk