Tag: leerplezier

Activerende werkvormen voor leerlingen van nu (1)

In het kader van activerend leren ter bevordering van de motivatie probeer je als docent heel wat...