Leerlingparticipatie in de praktijk

Leerlingparticipatie is hot en gaat verder dan alleen het beantwoorden van vragen in de klas. Ook meedenken over de inhoud en de vormgeving van het onderwijs komt steeds vaker onder de aandacht. Wat is wijsheid? Hoe ver kun je hierin gaan? Daarover lees je meer in dit artikel. Er is veel theorie over leerlingparticipatie, maar wat […]

Bekijk

Leerlinggedrag verbeteren: Hapklare brokken

In de serie ‘Leerlinggedrag verbeteren’ geven we tips om het gedrag van leerlingen in de klas te verbeteren. Want als hun gedrag verbetert, verbeteren hun prestaties ook.  Het thema van het zesde artikel in deze serie is ‘hapklare brokken’. De tips zijn afkomstig uit het boek ‘Leerlingen zijn net mensen’. De tips in deze serie […]

Bekijk

Convenant: versterken van leerlingparticipatie

De VO-Raad was al om, maar ook het LAKS heeft vorige week ingestemd met een convenant ter versterking van de leerlingparticipatie op Nederlandse vo-scholen. Hierin staan afspraken waarmee het voor leerlingen makkelijker wordt om zich binnen de school te organiseren. Het convenant treedt in werking op 1 september voor een periode van vijf jaar. Het […]

Bekijk

5 tips voor meer plezier in de les

Plezier is een belangrijke voorwaarde voor een goede les. Voor leerlingen én voor docenten. Toch vinden veel leerlingen, bijna 60 procent, de helft van de lessen saai; 30 procent stelt zelfs bijna alle lessen saai te vinden. Vooral PowerPoint-presentaties zorgen voor de ultieme verveling, zo blijkt uit onderzoek. Daarom in dit artikel 5 tips voor […]

Bekijk

Aandacht voor de havist

Eind 2007 verscheen een rapport van de Vo-raad over de havoleerling: ‘Beter inspelen op havoleerlingen’. Op basis van dit onderzoek concludeerde de onderzoekers onder andere het volgende: “Om de problemen in de havo op te lossen, is het volgens de teamleiders cruciaal om de didactiek beter op de havoleerlingen te laten aansluiten. Dit betekent dat […]

Bekijk

Kijk Mee: Gelukslessen op het Eijkhagencollege

Er is al veel geschreven over het Eijkhagencollege en niet alleen op Onderwijsvanmorgen. Vandaag (18 maart) wordt in Amsterdam de Nationale Onderwijsprijs uitgereikt en het Eijkhagencollege uit Landgraaf staat hoog in de polls! Hoe doen ze dat toch? We hopen natuurlijk dat de Gelukslessen de prijs wegslepen. Er worden in de Beurs van Berlage trouwens […]

Bekijk