Tag: leerlingparticipatie

Leerlingparticipatie in de praktijk

Leerlingparticipatie is hot en gaat verder dan alleen het beantwoorden van vragen in de klas. Ook meedenken over...

Leerlinggedrag verbeteren: Hapklare brokken

In de serie ‘Leerlinggedrag verbeteren’ geven we tips om het gedrag van leerlingen in de klas te...

Convenant: versterken van leerlingparticipatie

De VO-Raad was al om, maar ook het LAKS heeft vorige week ingestemd met een convenant ter...

5 tips voor meer plezier in de les

Plezier is een belangrijke voorwaarde voor een goede les. Voor leerlingen én voor docenten. Toch vinden veel...

Aandacht voor de havist

Eind 2007 verscheen een rapport van de Vo-raad over de havoleerling: ‘Beter inspelen op havoleerlingen’. Op basis...

Kijk Mee: Gelukslessen op het Eijkhagencollege

Er is al veel geschreven over het Eijkhagencollege en niet alleen op Onderwijsvanmorgen. Vandaag (18 maart) wordt...