Tag: leerlingenraad

Convenant: versterken van leerlingparticipatie

De VO-Raad was al om, maar ook het LAKS heeft vorige week ingestemd met een convenant ter...