Tag: denkvaardigheden

Wiskundig denken: deze docenten weten raad

Aan docenten de taak om leerlingen tijdens de wiskundeles aan het denken te krijgen. Dat kan een...