Anti-cyberpesten: daadkracht en awareness

Digitale media bieden veel mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren en efficiënter te maken. Het klaslokaal breidt zich online verder uit. Helaas verplaatsen ook onwenselijke offline-elementen uit het klaslokaal zich naar het digitale domein. In 2008 startte hiertoe o.a. het anti-cyberpestenproject Ctrl+Alt+Del. Het is inmiddels 2013, wat zijn learnings uit deze en soortgelijke projecten? Ctrl+Alt+Del […]

Bekijk

Mediawijze bronnen op internet

In deze tijd van digitalisering is voor veel docenten zoeken hoe om te gaan met alle verschillende (sociale) mediakanalen. Ieder kanaal heeft net zo veel voor- als nadelen en een weg daarin vinden kan lastig zijn. Scholen hebben de taak gekregen om leerlingen mediawijs te maken. Maar hoe wordt daar bij u op school aan gewerkt? In […]

Bekijk

Pesten in de klas: online en offline

Vanaf 5 mei zendt RTL4 het programma ‘Gepest’ uit. Bij het zien van de vooraankondiging denk ik terug aan mijn schooltijd. In de klas was er toen sprake van groepsvorming; er was een groep populaire jongens en meiden en dan waren er de ‘nerds’. Een van de jongens in het groepje ‘nerds’ werd het meest […]

Bekijk

‘Bezemen’ via Internet

De ontwikkeling van sociale netwerken gaat steeds verder, helaas ook in negatieve zin. Waar vroeger het schoolplein de bron van pesterijen was, is dat nu verschoven naar internet. Naast bedreigingen via MSN of Hyves, verschijnen er steeds vaker pestfilmpjes op internet, de zogenoemde ‘bezemfilmpjes’, waarvan sommigen erg ver gaan.   Cyberpesten gaat ver‘Bezem’ is straattaal […]

Bekijk