Vaardighedenrubrics tijdens het mentorgesprek

Reflecteren, leerstrategieën toepassen, de regie nemen over het eigen leerproces en samenwerkend leren. Om leerlingen te ondersteunen bij de ontwikkeling van deze competenties, maakte de deelnemende scholen aan het leerlab Leerling eigenaar leerproces vier vaardighedenrubrics. De rubrics bieden leerlingen én docenten handvatten om op een structurele manier inzichtelijk te maken wat er goed gaat. Maar […]

Bekijk

Mediawijsheid in het po

Media nemen in onze wereld een steeds belangrijkere plaats in. Maar soms is nieuws niet onafhankelijk. Of er wordt nepnieuws verspreid. Op school kun je kinderen leren om daar onderscheid in te maken. Maar hoe besteed je aandacht aan mediawijsheid? Welke competenties zijn belangrijk? Je leest het in dit artikel. Mediawijsheid is: de verzameling competenties […]

Bekijk

Onderzoek naar de gemotiveerde studiekeuze

Hoe kun je leerlingen in de bovenbouw helpen een bewuste studiekeuze te maken? Deze vraag stond centraal bij de pilot van het MotivatieKompas ‘What makes me move?’, ontwikkeld door Stichting Emergo. YoungWorks voerde in opdracht van De Haagse Hogeschool en TU Delft een effectmeting uit om te achterhalen wat het effect van het MotivatieKompas is geweest […]

Bekijk

Coaching in beeld: competenties nu écht bruikbaar

De meeste scholen werken volgens een competentiegericht leerprogramma. Maar vaak blijken deze competenties helemaal niet zo duidelijk te zijn. Doordat de competenties alleen in geschreven tekst worden uitgedrukt, roepen zij verwarring op bij zowel leerling als leraar. Oplossing hiervoor: het gebruik van (interactieve) cartoons. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden… Het zit […]

Bekijk