Tag: LAKS

Convenant: versterken van leerlingparticipatie

De VO-Raad was al om, maar ook het LAKS heeft vorige week ingestemd met een convenant ter...

Laat leerlingen uw prestaties beoordelen

“Op het einde van mijn les ga ik mezelf kwetsbaar opstellen.” Zo opent de Vlaamse docent Renzo...

Leerlingparticipatie: evalueer je leraar

Als docent bent u vast en zeker weleens geëvalueerd door een collega. Maar heeft u zich ook...

LAKS-monitor 2014: de tevredenheid van leerlingen over toetsen

Onlangs publiceerde LAKS de LAKS-monitor 2014: het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook deze...

Het rapport voor het vmbo

Onlangs presenteerde het LAKS het ‘rapport voor het vmbo’. Geen rapport zoals je zou verwachten, maar een...

Leerlingen geven onderwijs een 6.9

Middelbare scholieren geven hun school gemiddeld een 6.9. Een ruime voldoende, maar toch drie tiende minder dan...

Strengere exameneisen voor kernvakken

Vanaf dit schooljaar moet het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen (CE) voor alle...