Steeds meer Britse leerlingen gaan voor bèta

4

Eind vorig jaar kondigde minister Van Bijsterveldt aan een aantal onderwijshervormingen door te willen voeren in het voortgezet onderwijs. Hierbij moeten naast de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, ook de science-vakken meer aandacht gaan krijgen. De term ‘science-vakken’ heeft de minister overgenomen uit Groot-Brittannië, waar het een paraplubegrip is voor de vakken scheikunde, biologie en natuurkunde.

 

Hoe is het aan de andere kant van de Noordzee gesteld met deze drie bètavakken?

Meer leerlingen kiezen exact
De Britse onderwijsinspectie Ofsted maakte vorige week bekend dat de kwaliteit van de science-vakken op Britse middelbare scholen de laatste drie jaren sterk is verbeterd. In 2010 is het aantal leerlingen met een A-level op de drie vakken (in Groot-Brittannië is A*  het hoogst en E het laagst haalbare “cijfer”) met 24% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Daarnaast is het aantal studenten dat er vrijwillig voor kiest alle science-vakken in hun pakket op te nemen (dit wordt triple science genoemd) met meer dan 20% gestegen.

Afschaffing ‘teach to the test’
Maar wat is precies de science achter deze stijging? Voor de inspectie is dat duidelijk: de afschaffing van de nationale examens op primary school. Tot 2008 waren leerlingen van 11 en 14 jaar verplicht om nationale examens te maken voor Engels, wiskunde en de drie science-vakken, met als doel de vorderingen van de leerlingen én van de school in kaart te brengen. En dat laatste heeft voor veel problemen gezorgd; doordat docenten onder druk stonden om met hun school hoog te eindigen op de nationale ranglijst, waren ze tijdens de les vooral bezig met het herhalen van stof die in het examen behandeld kon worden. In 2008 werden de examens om deze reden afgeschaft. Volgens de inspectie heeft dit de lessen een stuk plezieriger gemaakt en heeft het ervoor gezorgd dat leerlingen minder bezig (hoeven te) zijn met het letterlijk van buiten leren van de stof. De Royal Society, de Britse academie voor wetenschappen, is het hiermee eens. “Docenten hoeven zich nu minder te focussen op het herhalen van informatie, en kunnen veel meer praktisch bezig zijn, wat de essentie hoort te zijn van een goede science-les.” De docenten zelf zijn zo enthousiast dat ze er dit jaar voor willen pleiten de nationale examens op primary school ook af te schaffen voor Engels en wiskunde.

Praktische lesideeën van Malmberg
En dan de situatie in Nederland: op het vwo kiest 50% van de jongens een exact profiel tegenover 29% van de meisjes. Op de havo liggen de percentages iets lager: 35% van de jongens en 10% van de meisjes. Wat denkt u?  Is een praktische insteek inderdaad de oplossing om de science-vakken populairder te maken bij leerlingen? Malmberg heeft deze maand uitgeroepen tot Maand van de Bèta, waarbij er o.a. 40 creatieve (en praktische!) lesideeën zijn gemaakt bij Youtube-filmpjes. Zo is er het filmpje van nep-duif die is gemaakt van brood. Eten duiven brood wanneer het eruitziet als ‘zichzelf’? Leerlingen kunnen op zoek gaan naar het antwoord op deze vraag door een voedselfiguur te ontwerpen en te filmen hoe dieren erop reageren. 

 

4 REACTIES

 1. I am visiting your wonderful country and staying with friends one of whom is a teacher like me. He told me about this site and explained to me that you are going to promote the sciences in your country. My friend told me that British education is given an an example. This makes me feel flattered, trhough many of us are not satisfied at all with the Goverment’s educational policy, though I must say that the present Government do better than the previous Labour Government.
  It is true, the present generation of students want more real-life sciences. They find heory dreary and want to see, feel and taste sciences in real life.
  They want scientists to provide positive role models for the young students/pupils, demonstrating that science can be both exciting and challenging. They help to dispel the negative perceptions which are often associated with science as a subject and research as a career. Many of the UK researchers are involved in collaborative projects with overseas researchers, some of whom also attend the science in schools sessions. Over the years, the “science in schools” visits have covered subjects as diverse as the use of X-rays in museums, biodiversity in the world of microbes and modelling the impact of earthquakes on buildings.
  All this is being promoted by the Ministry of Education and they are successful in that more boys and girls are taking an interest in maths and the sciences. I hope you do not blame me for being monolingual.

 2. Inderdaad, Renske, docenten en leerlingen worden teveel aan cijfers opgehangen. “Teachers are teaching to the test, students are learning to te test”” Apparently, Michael Bradbury, you have changed this educational policy in your schools, In Nederland zie je dit echter nog veel. Zogenaamd om een veilige leeromgeving te creëren, want als je maar precies doet wat je leraar zegt en je neemt zijn ideeën letterlijk over dan haal je zeker een voldoende. En op voldoendes worden zowel docenten als leerlingen afgerekend. Docenten vallen daarom graag terug op instructivistische doceermethoden, ook waar leerlingen met een constructivistische beter af zouden zijn. Het zou immers niet moeten gaan om het cijfer, maar om kennis, inzicht en vaardigheden. Instructie kan daarbij een eerste aanzet zijn, maar het werkelijke leren vindt pas later plaats. Als de leerling gaat nadenken bijvoorbeeld. Want dan treedt hij in dialoog met zichzelf en construeert hij nieuwe kennis uit interne bronnen. Of wanneer hij gaat samenwerken, dan onderhandelen meerdere breinen met elkaar over de leerstof. Maar toetsen is dan bijna niet mogelijk, als je tenminste over standaardtoetsen spreekt. Reeds eerder pleitte Margje bij een ander artikel op deze site voor het meten van de toename van kennis en vaardigheden. Dan hoef je je als docent niet te richten op reproductie van weetjes, maar meet je hogere vormen van kennis, zoals inzicht, toepassingsvaardigheid, transfer en competentie.

 3. In Engeland wordt – in tegenstelling tot in NL – science in het basisonderwijs gegeven. Daarnaast is er een grote hoeveelheid bedrijven die van alles en nog wat voor het onderwijs verzorgt. En dan niet voornamelijk voor de ‘tweede fase’, want dan ben je de leerlingen al kwijt (aanpak JetNet in NL).
  Voor een goed overzicht van de activiteiten in UK ga naar: http://www.ase.org.uk Ieder jaar organiseert de Association for Science Education in januari de grootste conferentie van Europa m.b.t. onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken. Een van de top-acts daar komt vrijdag 28 januari naar Nederland en geeft een master class op het naskcongres van Malmberg: http://www.naskcongres.nl

 4. Ter aanvulling: in UK wordt VANAF primair onderwijs science gegeven (Keystage 1). Voor een goed overzicht zie ook ASE Guide to Secondary Science Education, ISBN 9780863574283 (January 2011).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here