Opbrengstgericht werken met Pluspunt 3

Resultatenmonitor bij je methode

De registratiebladen zijn niet meer beschikbaar. Hiervoor in de plaats kun je gebruikmaken van de Malmberg Resultatenmonitor. De Resultatenmonitor is een onlineregistratie- en analysetool. De monitor registreert leerresultaten, adviseert vervolgleerstof en genereert periodiek groepsplannen.

Wanneer je een licentie hebt op een digitaal product bij een Malmberg-methode, dan heb je automatisch toegang tot de leerkracht-startpagina. De Resultatenmonitor van de methode is een gratis module, toegankelijk vanuit de leerkrachtstartpagina.

In de Resultatenmonitor kun je de resultaten van toetsen die je op papier afneemt registreren. Maken de leerlingen de toetsen digitaal door middel van de toetssoftware, dan verschijnen de resultaten automatisch in de Resultatenmonitor. De Resultatenmonitor geeft op basis van de toetsresultaten vervolgadvies op maat.

Op www.malmberg.nl/softwarehulp onder het kopje ‘Ondersteuning lesmateriaal’ vind je meer informatie over het gebruik van de monitor.

Opbrengstgerichtwerken met Pluspunt 3

Malmberg maakt u het opbrengstgericht werken makkelijker. Met methodespecifieke groepsoverzichten en groepsplannen met een duidelijke uitleg.

Deze materialen zijn voor Pluspunt 3 ontwikkeld in samenwerking met Ina Cijvat en Brenda van Rijn, adviseurs rekenen Expertis onderwijs adviseurs. Download hieronder:

  • de handleiding;
  • het methodespecifieke groepsoverzicht;
  • de methodespecifieke groepsplannen.

Handleiding

Pluspunt 3 Handleiding Groepsoverzicht en plan

Groepsoverzicht

Pluspunt 3 Groepsoverzicht

Groepsplannen per jaargroep

Pluspunt 3 Groepsplan leeg

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 3 blok 1-2-3

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 3 blok 4-5-6

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 3 blok 7-8-9

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 3 blok 10-11-12

 

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 4 blok 1-2-3

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 4 blok 4-5-6

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 4 blok 7-8-9

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 4 blok 10-11-12

 

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 5 blok 1-2-3

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 5 blok 4-5-6

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 5 blok 7-8-9

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 5 blok 10-11-12

 

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 6 blok 1-2-3

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 6 blok 4-5-6

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 6 blok 7-8-9

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 6 blok 10-11-12

 

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 7 blok 1-2-3

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 7 blok 4-5-6

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 7 blok 7-8-9

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 7 blok 10-11-12

 

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 8 blok 1-2-3

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 8 blok 4-5-6

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 8 blok 7-8-9

Pluspunt 3 Groepsplan Groep 8 blok 10-11-12

Meer lessuggesties

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.