Plasterk steekt geld in open lesmateriaal

6

Veel leraren maken hun eigen materiaal en gebruiken dat naast de methodes die de school aankoopt. Er bestaat zo ontzettend veel kennis, die voor iedereen in het onderwijs nuttig kan zijn. Op een site als digischool.nl kun je al veel van dit soort materiaal vinden. Ook wij proberen op Onderwijsvanmorgen aandacht te geven aan goede lesideeën van docenten. Maar nu vindt ook de overheid het tijd geworden om te investeren in het online delen van lesmateriaal. Dat blijkt uit een opvallend bericht dat dinsdag 2 december in de pers verscheen: leraren moeten straks op internet lesmateriaal kunnen vinden dat door henzelf en collega’s is gemaakt.

Elke leraar moet kunnen bijdragen aan de lesboeken, die gratis te gebruiken zijn. Minister Ronald Plasterk (Onderwijs) gaat geld steken in de ontwikkeling van deze open leermiddelen. Met het nog onbekende bedrag moet er een landelijke voorziening komen en kunnen al bestaande initiatieven worden afgekocht. In 2011 moet het digitale lesmateriaal dan beschikbaar zijn voor leerkrachten van basisschool tot universiteit. Deze leerboeken worden voor iedereen toegankelijk, maar alleen leraren kunnen er een bijdrage aan gaan leveren.

Ik ben heel benieuwd naar hoe dit zal worden aangepakt. Zal iedereen graag zijn materiaal delen, of is het net zoals met andere sites die werken op basis van co-creatie (bijvoorbeeld Wikipedia) dat er een beperkt aantal actievelingen is? En hoe kun je straks in het woud van materiaal je weg vinden? Wat is de invloed op de (onderwijs)kwaliteit? Kun je ermee besparen op kosten voor lesmateriaal? Worden boeken en methodes straks dan toch echt overbodig? En is 2011 een reële doelstelling? Als het echt goed wordt ingezet zou het wel eens een hele nieuwe onderwijsverandering teweeg kunnen brengen.

6 REACTIES

 1. Het lijkt usance te worden balletjes op te gooien. Zo lang je de publiciteit maar haalt. Het plan van de minister beschouw ik als zo’n balletje. In eerste instantie klinkt het goed: gratis, door en voor docenten, toegankelijk voor iedereen. Als je dit idee echter nader beschouwt, rijzen bij mij de volgende vragen:
  1) Op welke wijze valt dit beleid te rijmen met kwaliteit van onderwijs? Zij die leermiddelen hebben ontwikkeld, weten hoeveel expertise daarvoor noodzakelijk is, met name om leermiddelen te ontwikkelen die op meer plaatsen dan de eigen schhol(organisatie) ingezet kunnen worden.
  2) Hoe wordt het idee van ‘peer review’ veilig gesteld? Als iedereen maar plaatst wat hem/haar goed dunkt, zonder een kritische blik van een (zware) redactie, is de kans groot dat het idee leidt tot een gevalideerde vuilnisbak.
  3) Zijn er lessen getrokken uit vergelijkbare situaties in het verleden? Zowel Noordhoff uitgevers als Malmberg hebben in het verleden docenten van natuurwetenschappelijke vakken opgeroepen toetsen in te sturen, opdat de uitgeverij vervolgens een toetsenbank voor gebruikers van haar lesmethode kon genereren. In beide gevallen was sprake van gratis toegang. Wat bleek? Het aantal docenten dat materiaal instuurde, was op de vingers van een hand te tellen. Als je naam onder je werk staat, denk je wel drie keer na. Collega’s zouden er eens commentaar op leveren.

  Het is jammer dat de minister niet eerst bij deskundigen te rade gaat alvorens dergelijke plannen te lanceren. Docenten hebben namelijk snel genoeg door wanneer zij blij worden gemaakt met een dode mus.

 2. Let wel: ik vind het heerlijk om te fröbelen met teksten en ik haal ook veel van internet maar dat is aanvullend. Zo’n hele methode, ik ben blij dat het er is. Leraren staken al voor verlaging van de werkdruk, je kunt het er echt niet bij doen. Toen we in 2004 met Mens&Natuur begonnen was er eigenlijk geen geschikt leermiddel voorhanden. We zijn toen ook zelf gaan schrijven en knippen en plakken uit drie methodes. Tot er een nieuwe methode voorbij kwam en we konden instappen als testschool. De leerlingen waren er vreselijk enthousiast over en dat gaf de doorslag. Wij waren stiekem blij dat we het niet meer zelf hoefden te doen, het kost je bakken met tijd namelijk, die kun je beter besteden.

 3. Ik ben het helemaal met Eugène eens. Ik zie nu al af en toe op de Digischool bij het ingezonden lesmateriaal zorgwekkende voorbeelden staan van lessen of toetsen die bij nadere beschouwing behoorlijk rammelen.
  Als de minister zijn plan wil doorzetten, dan zal hij in elk geval moeten zorgen voor een gedegen team van bureauredacteuren die nauwgezet alle ingezonden ideeën en producten van docenten beoordeelt en, in overleg, aanpast.

 4. Eugene, Fons, als je kijkt naar wikipedia dan zie je dat daar in principe iedereen bij kan dragen aan de encyclopedie. Er is relatief weinig opgelegde controle. En hoewel het wel eens fout gaat, schijnen de meeste pagina’s behoorlijk betrouwbaar te zijn. Juist ook omdat de bezoekers elkaar controleren. Denken jullie dat zoiets niet ook haalbaar zou zijn voor lesmateriaal?

 5. Nee, Suzanne, ik denk dat dit appels met peren vergelijken is. Wikipedia wordt voor een groot deel gevuld/gecontroleerd door de wetenschappelijke wereld. Dat is direct ook het nadeel van dit naslagwerk (te hoog niveau voor veel burgers en leerlingen). Op educatief gebied (VO) staan docenten onder een andere werkdruk dan wetenschappelijk medewerkers. Daarbij zijn beide culturen (ook in het dagelijks leven) geheel verschillend. Zeker nu het opleidingsniveau van docenten voor vooral de exacte vakken aantoonbaar is afgenomen (probeer nog maar eens een lesmethode uit te geven zonder hulpmiddelen als handleiding, toetsen, et cetera: Leiden in last!). Hoe kunnen we dan van deze groep, die een overdadige werkdruk ervaart, verwachten dat zij ook nog eens ‘om niet’ educatief lesmateriaal ontwikkelen? Vergeet daarnaast niet dat het niet om een of meerdere lemma’s gaat, maar om een methode, een groot geheel, die leerlingen op hun eidexamen moet voorbereiden. Nee, dit voorstel is de laatste dolksteek voor kwaliteitsonderwijs.

LAAT EEN REACTIE ACHTER