VIDEO'S leerstijlen en vakdidactiek Perceptuele stijlen – Inleiding

Perceptuele stijlen – Inleiding
P

Het is al weer enkele jaren geleden dat ik aan een serie over leerstijlen begon op deze site. Het is van belang de leerstijlen van je leerlingen te kennen en liefst ook nog je eigen leerstijl. Je leerstijl heeft alles te maken met de manier waarop je leert.

Misschien ben je iemand die stap-voor-stap de leerstof tot je neemt. Aan het einde van dit proces heb je je de leerstof eigen gemaakt. Deze wijze van kennisverwerving wordt toegeschreven aan de linkerhersenhelft. Het kan ook zijn dat je de neiging hebt eerst het grote plaatje te zoeken en daarna de details in te vullen. Dit zoeken naar het grote beeld wordt toegeschreven aan de rechterhersenhelft.

We zeggen dus van mensen dat zij stap-voor-stap denken, of dat zij zich juist concentreren op de grote lijnen. Of mogelijk zelfs allebei. Maar we zeggen ook dat mensen visueel of auditief zijn ingesteld, dat ze bijvoorbeeld liever een verhaal horen dan een verhaal lezen. De eerste noemen we een cognitieve stijl of leerstijl, de tweede noemen we een perceptuele stijl. Sommige auteurs maken een apart onderscheid tussen cognitieve stijl en leerstijl.

Hoe onduidelijk dit onderscheid is kunt u constateren als u de definitie in Wikipedia raadpleegt. Volgens Wikipedia is een cognitieve stijl of leerstijl een term uit de cognitieve psychologie, die de manier  aangeeft waarop mensen denken, waarnemen, informatie verwerken of hun problemen oplossen. Het is een aspect van iemands persoonlijkheid. En vervolgt Wikipedia: Een leerstijl is niet helemaal hetzelfde als cognitieve stijl maar iemands cognitieve stijl heeft wel invloed op de manier van leren en voorkeuren voor bepaalde vormen van instructie.

Volgens diezelfde Wikipedia beschrijft een leerstijl attitudes en gedragingen die bepalen wat iemands voorkeurmanier van leren is. Er blijken immers nogal wat verschillen te bestaan in de manier waarop lerenden de leerstof verwerken. Sommigen zijn meer visueel ingesteld, anderen meer auditief. Ook de manier van studeren verschilt. Sommigen nemen de leerstof één à tweemaal per alinea grondig door. Anderen doorlopen de hele cursus eerder oppervlakkig en hernemen die dan meerdere malen.

Kortom, er heerst een grote spraakverwarring. Wij willen het voor docenten en leerlingen eenvoudig houden. We hebben leerstijlen die onderscheid maken tussen denken vanuit één of beide hersenhelften en we voegen daar perceptuele stijlen aan toe. Wij gaan ervan uit dat de zintuigen die de informatie halen vanuit de omgeving, deze doorsturen naar de denkcentra waar de informatie wordt verwerkt. Bovendien gaan we ervan uit dat mensen een voorkeur hebben voor één of enkele zintuigen. Deze voorkeur noemen we een perceptuele stijl.

Perceptuele stijlen gaan dus in mijn redenatie aan leerstijlen vooraf. U vindt een informatieverwerkingsmodel met de rol van de zintuigen als u hier op klikt.

In deze serie komen de volgende perceptuele stijlen aan bod:

1. De visueel-tekstuele stijl en de visueel-picturale stijl
2. De auditieve stijl en de auditief-interactieve stijl
3. De kinetische stijl en de haptische stijl
4. De olfactorische stijl met nabeschouwing

OPROEP: Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om speciale aandacht te besteden aan de perceptuele stijlen van autistische leerlingen en leerlingen met het syndroom van Asperger. Ik nodig iedereen die geïnteresseerd is in deze leerlingen te reageren. Wij kunnen namelijk veel van deze leerlingen leren.

 

8 REACTIES

 1. Margje – ik las dat perceptie een proces is van de zintuigen, waarmee informatie vanuit verschillende delen van de hersenen wordt samengevoegd tot één concept. Monoprocessing zou dan betekenen dat het concept wordt gevormd vauit de informatie van één zintuig. Klopt dat?

 2. Jan Delissen-Margje. Bij autisten schijnt mono-procesessing veel voor te komen. De informatie komt voornamelijk via een zintuig (bijvoorbeeld het genoor). Het is moeilijk vandaar uit een concept op te bouwen. Wie weet hier meer van?

 3. Zou het niet zo zijn, dat mensen die bij voorkeur gebruik maken van hun rechter hersenhelft om te leren, als input gebruik maken van de visuele, perceptuele stijl (en dan vermoed ik daarin vooral de picturale stijl)? Baby’s moeten ook met deze stijl beginnen, tenzij ze blind worden geboren, lijkt me. De linkerhersenhelftdenkers zijn aanhangers van de auditieve, perceptuele stijl, vermoed ik. Klopt dit of heb ik dan niets van begrepen?

 4. Het is best mogelijk dat men via Wikepedia informatie kan opdoen aangaande leerstijlen bijvoorbeeld. Evident is evenwel, dat Wikepedia een ‘medium’is dat géén wetenschappelijke validatie / uitspraken garandeert en voortdurend ‘in wording’is. Dit ter zijde. Waar het gaat om leerstijlen, zou het volgende als ‘kapstok’kunnen dienen. Iemand koopt een apparaat. Alvorens het te gaan bedienen, zijn er een aantal mogelijkheden die VEEL zeggen over iemands leerstijl:
  1. Niet weglopen, meneer/mevrouw, kunt u mij uitleggen HOE het apparaat werkt en het mij VOORDOEN? Sociaal auditief – visuele voorkeur.
  2. Dank u voor de bezorging, ik ga meteen lezen in de gebruiksaanwijzing : visueel tekstuele stijl
  3. Dank voor de bezorging, ik ga meteen alles wat met knoppen etc te maken heeft uitproberen : onderzoekende / experimentele leerstijl.
  4. Een mix van deze drie

  Deze 4 leerstijlen vormen tezamen het gehele spectrum van basis – stijlen waarop mensen tot leergedrag willen en kunnen komen.

  C.v.d.Hoogen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf hier je reactie
Vul hier je naam in

Meer van deze auteur

Gerelateerd

Advertisment

Meest gelezen

Top 5 online toets- en quiztools

Wil je de les meer pit geven? Of misschien extra oefeningen bieden? Met digitale toets- en quiztools kan het allemaal. Er zijn er alleen zoveel...

11 gewoontes van succesvolle leraren

Wat is het geheim van een succesvolle leraar en hoe word je er zelf een? Met deze 11 gewoontes kom je volgens leerkracht Carrie...

8x creatieve tips om tafeltjes oefenen

1 x 8= 8, 2 x 8 = 16, 3 x 8 = 24 en ga zo maar verder. Het eindeloos oefenen van tafeltjes...