Een initiatief van Malmberg

Vernieuwing vmbo: van ruim 30 naar 10 profielen


De komende jaren gaat het vmbo op de schop. Het aantal profielen waar je als leerling voor kunt kiezen, wordt namelijk teruggeschroefd van ruim dertig naar tien. Deze programma’s worden overzichtelijk van opzet, bieden meer keuzemogelijkheid voor de leerling en zorgen voor een betere voorbereiding op het vervolgonderwijs. In dit artikel de belangrijkste veranderingen in een notendop.

Een aantal pilotscholen werkt al (deels) met deze nieuwe opzet. Vanaf schooljaar 2016-2017 krijgt het gehele vmbo ermee te maken. Dan kiezen alle leerlingen in het tweede schooljaar uit een van de volgende tien profielen:

 1. Economie en ondernemen
 2. Horeca, bakkerij en recreatie
 3. Zorg & welzijn
 4. Bouwen, wonen en interieur
 5. Produceren, installeren en energie
 6. Mobiliteit en transport
 7. Media, vormgeving en ICT
 8. Maritiem en techniek
 9. Groen
 10. Dienstverlening en producten

Deze profielen bestaan uit drie delen: een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en het vrije deel.

Gemeenschappelijk- en profieldeel
Onder het gemeenschappelijke deel vallen vakken die bij iedere richting worden onderwezen. Denk aan de vakken Nederlands, Engels, Maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding en tenminste één kunstvak. De invulling van het profieldeel verschilt per richting. Zo kun je bij ‘Media, vormgeving en ICT’ profieldelen als audiovisuele vormgeving en productie en ICT verwachten en bij ‘Groen’ de vakken groene productie en groene vormgeving en verkoop. Alle profielen bevatten een beroepsgericht profielvak, dat bestaat uit theorie- en praktijklessen.

Vrije deel
In het vrije deel kiezen leerlingen vier beroepsgerichte keuzevakken, die passen bij het gekozen profiel en de persoonlijke belangstelling. Deze keuzevakken worden bepaald door de school. Zo kan de opleiding het aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de mogelijkheden en kansen binnen de regio. Daarnaast hebben leerlingen meer keuzevrijheid, waardoor het onderwijs beter is afgestemd op de persoonlijke belangstelling van iedere leerling. Wanneer de school het toestaat, kunnen leerlingen ook vakken kiezen die buiten hun eigen profiel vallen. Zo is het voor de twijfelaars mogelijk om eens elders een kijkje in de keuken te nemen. Daarnaast kunnen leerlingen die daar behoefte aan hebben zich breder ontwikkelen.

Praktijklessen
Ook in het vrije deel spelen praktijklessen een belangrijke rol. Al is dat wel afhankelijk van de leerweg. Zo zijn leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg volgen meer bezig in de praktijk dan dat ze theorielessen volgen, terwijl het aandeel praktijklessen beduidend kleiner is bij de gemengde- en theoretische leerweg.

Enquête
Als alles volgens planning verloopt, zullen in 2018 de eerste leerlingen examens nieuwe stijl afleggen. Momenteel zijn de werkzaamheden om deze vernieuwing tot stand te brengen in volle gang. Het Ministerie van OCW heeft een enquête uitgezet om na te gaan in hoeverre scholen voorbereid zijn op de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s. De enquête is bedoeld voor docenten, schoolleiders en bestuurders en is in te vullen tot en met 27 april.

Bezoek voor meer informatie, de meest gestelde vragen en de wet- en regelgeving omtrent deze vernieuwingen de website Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo.

Wat vindt u als docent van deze vernieuwing? Waar ziet u kansen of juist pijnpunten? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Welkom! Hier kan je discussiëren over het onderwijsnieuws, tips uitwisselen, vragen stellen en inhoudelijk bijdragen aan artikelen. Reacties die niet in overeenstemming zijn met onze richtlijnen worden geweigerd. Het kan even duren voordat jouw reactie zichtbaar is.

4 Responses

 1. Er ligt mijns inziens een bijzondere uitleg tussen het terugbrengen van de profielen van 30 naar 10 en het verruimen van de keuzemogelijkheden. Zeker gezien het altijd zaak is geweest om een betere aansluiting te vinden op het vervolgonderwijs. Het is te hopen dat leerlingen vmbo goede begeleiding mogen blijven ontvangen om hun overgang naar een roc bijvoorbeeld zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

Advertentie

Volg OvM

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
likes
0 K
volgers

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderwijs van Morgen. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van onderwijs ontwikkelingen, trends en tips.