Een initiatief van Malmberg

De uitdagingen van 21e-eeuwse vaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden

Jezelf kunnen handhaven in deze eeuw, daar schijn je meer voor te moeten kunnen dan we tot nu toe aanbieden in het onderwijs. Om die reden is de invoering van 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum van groot belang. Pabo-student Anthony van Dijk zet de uitdagingen hiervan voor je op een rij.

Mediawijsheid en ict-basisvaardigheden moeten onderdeel uitmaken van het curriculum, omdat kinderen met het oog op de kenniseconomie en de toekomstige arbeidsmarkt een ander plan van aanpak moeten aanleren. Zo zullen ze bekend moeten raken met computational thinking: het zo formuleren van problemen, dat deze door een computer kunnen worden opgelost. Ook worden informatievaardigheden – het kritisch en analytisch kijken naar bronmateriaal – essentieel op de werkvloer (SLO 2015).

Curriculum van de toekomst
In het WRR-rapport Naar een lerende economie (2013, p. 272) wordt geanalyseerd welke kennis leerlingen nodig hebben in de economie van de toekomst. Hierin wordt geconcludeerd dat voor een gezonde arbeidsmarkt zal moeten worden ingezet op leervaardigheden, talenkennis, inventiviteit en het vermogen goed om te gaan met een veelheid van situaties. Dit blijkt ook uit de huidige eisen van werkgevers: zij selecteren niet enkel meer op de dimensies van kennis en vaardigheden, maar ook op metavaardigheden en karakter.

Ook de samenleving doet een beroep op 21st century skills. Het aangaan van maatschappelijke en globale vraagstukken vraagt om beheersing van communicatieve, sociale, en culturele vaardigheden. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving kan niet worden genomen zonder te weten hoe je omgaat en samenwerkt met anderen.

Hoe ver zijn we?
De uitdaging in het implementeren van een curriculum dat is gericht op de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden, is dat de leermethodes hiervoor nog niet zo ver zijn uitgewerkt als die voor bijvoorbeeld staartdelingen. Als afzonderlijk vak blijven 21e-eeuwse vaardigheden niet overeind; ze zijn bedoeld om toe te passen op wat en hoe we leren. Daarnaast moet de leraar zelf ook vaardig zijn en een affiniteit hebben met toekomstgericht leren.

Uit het onderzoeksverslag 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum van het SLO (2014, p. 8) blijkt dat leraren nog veel structurele ondersteuning nodig hebben. Er is behoefte aan verduidelijking van de leerdoelen, bruikbare toetsingskaders, nascholingsactiviteiten en methodes voor de huidige vakken waarin de nieuwe vaardigheden een duidelijke rol krijgen. Sinds deze zomer is op de website van het SLO al wel een leerplankader te vinden om enthousiaste leraren te ondersteunen in het ontwikkelen van 21st century ready onderwijs.

Dit artikel van Anthony van Dijk, student aan de academische Pabo, is geschreven voor ‘Kijken naar kinderen’: een van de ateliers binnen de zogeheten ‘Research & Designateliers’. Hierin wordt verdiepend theoretisch of praktisch onderzoek gecombineerd met het ontwerpen van onderwijs.

Welke tips met betrekking tot de implementatie van 21e-eeuwse vaardigheden wil jij pabo-studenten zoals auteur Anthony van Dijk meegeven? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Bronnen

Computational thinking. (2015, 22 december). Verkregen op 9 oktober, 2016, van SLO:     http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitalegeletterdheid
/computational-thinking

Informatievaardigheden (2015, 22 december). Verkregen op 9 oktober, 2016, van SLO:
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid
/informatievaardigheden

Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Enschede: SLO.

Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Enschede: SLO.

WRR (2013) Naar een lerende economie investeren in het verdienvermogen van Nederland, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Online: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden

Welkom! Hier kan je discussiëren over het onderwijsnieuws, tips uitwisselen, vragen stellen en inhoudelijk bijdragen aan artikelen. Reacties die niet in overeenstemming zijn met onze richtlijnen worden geweigerd. Het kan even duren voordat jouw reactie zichtbaar is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

Advertentie

Volg OvM

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
likes
0 K
volgers

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderwijs van Morgen. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van onderwijs ontwikkelingen, trends en tips.