Een initiatief van Malmberg

The Game – de innovatieve ideeën

De negen teams van The Game kwamen met uiteenlopende ideeën. Bekijk hieronder de teams met een korte beschrijving van het idee en de foto’s van de voorrondes.

 

 

Three Leagues – 2Young2Late  

De kern vinden ze in het feit dat ze allebei al bezig zijn aan projecten om leerlingen het optimale uit zichzelf te laten halen. Geen geneuzel over verplichte herhaling van lesstof terwijl de leerling het allang beheerst en juist verder wil dan nu wordt aangeboden. En het absurde van plaatsing van leerlingen op een niveau gelijk aan hun slechtste vak. Beiden hebben dus al een stukje voorbereiding voor The Game gedaan. Tim Ovington introduceert zijn eigen schoolervaring in Schotland middels de interactieve presentatietool nearpod. In Schotland werkt iedere leerling op zijn eigen niveau en wordt beloond voor zijn talenten. Waarbij hij voor elk vak de leagues foundation (vmbo), general (havo) en credit (vwo) kan behalen. “Voor het ene vak heb je meer talent dan voor het andere. Dat komt in Schotland duidelijk tot uiting. De leerling wordt er zelfs in gestimuleerd nog meer uit zijn talenten te halen.” In Nederland werkt ons schoolsysteem zo dat het slechtst scorende vak bepalend is voor het niveau waarop je voor alle vakken onderwijs krijgt. Een misplaatsing van talenten en vaardigheden. Ze pleiten voor een systeem waarmee duidelijk wordt waar leerlingen staan en aan kunnen werken qua vaardigheden.

 

 

Wij verslaan Snapchat! – Rvaren

Het team weet uit ervaring dat docenten niet genoeg kennis hebben over de mogelijkheden van ict in hun onderwijs. “Ze zeggen geen tijd te hebben. Maar eigenlijk durven de meeste niet, omdat ze niet weten hoé en wát ze kunnen inzetten om meer aan te sluiten bij interesses van de leerlingen.” Met Rvaren.nl wil het team de docenten in een spelvorm laten ervaren wat ze met ict allemaal kunnen in hun onderwijs. Zo gaan ze meer de interactie met de leerlingen aan, raken docent en leerlingen meer gemotiveerd en helpt ict om beter onderwijs te geven.

 

Leerlingen geven les – Onderweg

Elke leraar herkent de situatie die team ‘Onderweg’ schetst. Je komt om in het werk en je weet even niet hoe je alles moet organiseren. Het idee is even simpel als doeltreffend: waarom laten leerlingen zelf geen les geven en toetsen nakijken? In deze vakoverstijgende module vind je alles om dat mogelijk te maken en de leerlingen optimaal bij een les te betrekken. Het geeft ze de gelegenheid een les op hun eigen interessegebieden te laten aansluiten. Voor het voorbereiden en overdragen van een les heb je veel kennis nodig. Leerlingen zijn gemotiveerder, leren reflecteren, verkrijgen een dieper kennisniveau én de lessen worden leuker.

 

Sharingplatform met Challenges – Stage

Finalist designathon

Het onderwijs moet gaan over delen. Delen van informatie en kennis. Stage heeft een platform voor ogen waar leerlingen vakoverstijgend uitgedaagd worden met Challenges en het delen van hun kennis. Een Challenge staat voor een vaardigheid. Voor een Challenge gaat de leerling zelf informatie zoeken én delen met andere leerlingen in de klas. De leerling is zelf in control, want de meeste leerlingen weten snel toepasbare informatie te vinden die aansluit bij een opdracht én hun interessegebied. Het behalen van een Challenge geeft indicatie dat de leerling de vaardigheid beheerst. De leerling bepaalt zelf het tempo. De docent wordt meer coach. Achter elke Challenge hangt een competentie-grid en profiel van de leerling. Zo kan docent en leerling direct zien aan welke vaardigheid nog gewerkt moet worden en wat de sterke punten zijn. Vervolgstudie en beroepenkeuze kunnen op deze manier inzichtelijker worden.

 

 Let’s grow – High Trust

Finalist designathon

“In het brugjaar is het niveau van leerlingen op Engels zeer uiteenlopend. De één heeft slechts een jaartje Engels gehad op de basisschool, de ander vier jaar en dan nog de groep ‘gamers’ die behoorlijk goed zijn. En toch wordt van allemaal verwacht op het instapniveau direct aan de slag te gaan. Het risico met huidige methodes is dat de één zich verveeld in de lessen en de ander totaal niet mee kan komen.”

High Trust bedacht een nieuwe methode Engels Lets’s Grow. Het is niet afgestemd op mavo, havo of vwo, maar op het beheersingsniveau. De leerling groeit in de taal en naar eindtermen toe door te doen. De leerling krijgt oefeningen voor Conversation, Listening, Reading en Writing. De oefeningen zijn zinvolle opdrachten gekoppeld aan de belevingswereld van de leerling en aan actualiteiten. High Trust laat een voorbeeld zien van een bordspel om de woordenschat en begripsvorming te vergroten, Route66. “Een spelvorm waar je aan andere leerlingen moet kunnen uitleggen wat een woord inhoud om de dobbelsteen te mogen gooien en natuurlijk als eerste te eindigen in Santa Monica Bay in California.”. Geen stress van toetsen want er zijn geen cijfers. De docent is coach en heeft direct inzage in de ontwikkeling van elke leerling. Het doel van Let’s Grow! is om de ontwikkeling van de leerling optimaal te stimuleren door te focussen op individuele groeibehoeften.

 

Beleving van begrippen door simulatiespel – Von Kempelen

“Geschiedenis is voornamelijk taal, geschiedenis is dood en historische vaardigheden zijn moeilijk aan te leren.” Team Von Kempelen is vernoemd naar de 18e eeuwse uitvinder van oa de eerste schakende machine. Het is duidelijk dat het team gepassioneerd is over hun vak geschiedenis en duidelijk aan leerlingen de eerder genoemde beperkingen merkt. Vele begrippen over bijvoorbeeld staatsvormen komen ‘leeg’ over bij de leerlingen. Het door Von Kempelen ontwikkelde spel is gebaseerd simulatie van in dit geval de drie machten (volk, koning, elite/geestelijken). Met tactiele materialen en situaties worden de vele begrippen gesimuleerd. Oók leren ze dat door een kleine verandering het verloop van gebeurtenissen compleet kan veranderen en waar de verbanden zijn. Ze leren redeneren, context, inleven en herinneren makkelijker de levendige lesstof. “Met het simulatiespel willen we leerlingen laten ervaren hoe bijzonder onze democratie is”.

 

 Levend document – The Gamers

‘Wat zou jij morgen doen als je weet dat je niet kunt falen?’ is de kern van de digitale methode om de brede ontwikkeling van de leerling in kaart te brengen. “De leerling is niet alleen die persoon op school. Het is niet de enige plek waar je leert. Een 10-minuten-gesprek met de ouders en leerling over de behaalde cijfers en werkhouding geeft weinig aansluiting om de leerling te helpen groeien in vaardigheden binnen en buiten school.” The Gamers zien het levend document als een digitale tijdlijn, zoals Facebook of LinkedIn. Maar dan waar de leerling naartoe wil in de toekomst in plaats van ‘waar was ik en wat deed ik’. In het levende document staan doelen, interessegebieden, competenties. De leerling is op basis van doelen en ervaring regisseur van de eigen ontwikkeling. “Een ontdekkingsreis naar wie hij is.” Inzicht verkrijgen in zijn eigen toekomstwensen, rollen en leerbehoeften krijgt de leerling ondersteunt in mentorlessen of bewustzijnsuren. Met oefeningen krijgt de leerling duidelijk wat hij nodig heeft om zijn doel te gaan bereiken. “Het levende document is daardoor een basis geworden voor het bepalen van vervolgonderwijs en sollicaties. De leerling kent immers beter zijn kracht en talenten en heeft geleerd aan te geven wat zijn ontwikkelbehoeften zijn.”

 

 VR binnen handbereik – Geschiedenis van de Vooruitgang

Het motto is: leer verder door te ervaren. De technologische trend ‘virtual reality’ is veelbelovend als toevoeging aan het onderwijs. Het heeft alles in zich om leerlingen lesstof te laten ervaren op een manier die aansluit bij hun interesses. Geschiedenis van de Vooruitgang heeft de ervaring dat er op dit moment nog teveel versnippering is van VR-materiaal. Daarbij komen tevens bij elk gevonden item de vragen over de betrouwbaarheid en specifieke toepasbaarheid voor lessen. “Het zoeken kost al erg veel tijd. En dan vind je meestal net niet datgene wat je wilt gebruiken als verdieping van een begrip of thema.” Het team heeft op korte termijn een VR-platform voor ogen waar de docent VR-lesmateriaal kan halen en brengen. Gratis. Met lesopzet. En input over tools en verkrijgbaarheid. “Juist nu is de tijd om met leerlingen in die VR-bus te stappen. Misschien zelfs wel letterlijk. VR geeft leerlingen direct verdieping mee van de lesstof.”

 

Fact Finding, explore more – Team Twin

Finalist designathon

Het team wil letterlijk de leerling ‘aan zetten’. “We gaan in het VO veel te snel naar het uitvoeren van een onderzoek vanuit een stelling of hypothese, wat eigenlijk pas thuishoort in het vervolgonderwijs. Eerst moeten leerlingen goed leren feiten te vinden en perspectieven te ontdekken.” Team Twin komt met een vakoverstijgende app om die vaardigheden op een speelse en aansprekende manier aan te leren. De digitale spelvorm daagt uit om buiten gebaande paden te treden met opdrachten om op basis van vijf perspectieven een hoofdthema te gaan ontdekken. In 8 weken tijd werken leerlingen in groepjes aan het thema vanuit humor, techniek, historie, cultuur en expert. “De expert moet buiten school gevonden worden. Dat is spannend, maar nodig om over hun eigen drempels heen te gaan.” Er zijn vakoverstijgende coaches die online geconsulteerd kunnen worden. Aan het einde van de 8 weken volgt een product/werkstuk dat gepresenteerd wordt. “Het gaat om het exploreren. Het product is een eyeopener omdat leerlingen vanuit vijf verschillende kanten ernaar leren kijken.”

Het kunnen ordenen van gedachten rondom een thema, het ontdekken vanuit diverse perspectieven, verbanden leggen, het vertalen naar een product en uiteindelijk het presenteren van je bevindingen geeft de leerlingen een brede basis.

Heb jij ook innovatieve ideeën? En lijkt het je leuk om daar eens met ons over te praten?  Laat het ons weten.

Welkom! Hier kan je discussiëren over het onderwijsnieuws, tips uitwisselen, vragen stellen en inhoudelijk bijdragen aan artikelen. Reacties die niet in overeenstemming zijn met onze richtlijnen worden geweigerd. Het kan even duren voordat jouw reactie zichtbaar is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

Advertentie

Volg OvM

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
likes
0 K
volgers

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderwijs van Morgen. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van onderwijs ontwikkelingen, trends en tips.